BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

De wereld verandert ontzetten snel: verduurzaming, digitalisering, robotisering en internationalisering. Al deze ontwikkelingen veranderen continue. Door deze ontwikkelingen vervallen er arbeidsplaatsen maar tegelijkertijd leveren deze ook arbeidsplaatsen op. Echter vraagt dit wel andere vaardigheden van medewerk(st)ers en vergt dit flexibiliteit en veerkracht. Zowel voor jou als organisatie, als voor de mensen waarmee je werkt. Als mkb-ondernemer ervaar je hierbij ongetwijfeld obstakels. De overheid heeft hiervoor de subsidieregeling MKB Idee in het leven geroepen.

Tegen welke obstakels loop je aan als mkb’er?
Als je iets vernieuwd, stuit je op vraagstukken die vooruitgang in de weg staan. Succesvolle ondernemers sporten hun obstakels op, investeren in hun mensen en vernieuwen daarbij hun organisatie en werkprocessen. Tegen welke obstakels loop je als ondernemer aan in het ontwikkelen van jouw huidige of toekomstige personeel?

Subsidieregeling MKB Idee
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft onlangs de subsidieregeling MKB Idee uitgeschreven (7,5 miljoen voor 2019). Via deze subsidieregeling stimuleert de overheid mkb’ers om obstakels rondom het investeren in scholing en ontwikkeling van menselijk kapitaal op te sporen en aan te pakken. De volgende investeringen komen in aanmerking voor de subsidie:
I

  • Investeringen om te zorgen voor meer technisch opgeleid personeel. Investeringen waardoor mkb’ers meer kunnen investeren in scholing en ontwikkeling van werkenden, om zo meer technisch opgeleid personeel te realiseren.
  • Investeringen in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering. Door technologische ontwikkelingen hebben jaarlijks 800.000 werkenden om- en bijscholing nodig. Projecten gericht op digitalisering dienen bij te dragen aan de digitale transitie van de Nederlandse economie.

De subsidie is nadrukkelijk bedoeld om een mechanisme te bedenken, te implementeren en uit te voeren om concrete belemmeringen in de ontwikkeling van menselijk kapitaal weg te nemen. Het is nadrukkelijk geen opleidingsbudget, onderzoeksbudget of bedoeld voor lopende activiteiten.

Samen sta je sterker
De subsidie is individueel aan te vragen door mkb’ers, maar ook door samenwerkingsverbanden. Samen sta je nou eenmaal sterker. Voorwaarde voor samenwerkingsverbanden is dat minimaal 65% van de deelnemers aan het project mkb is. Een samenwerkingsverband mag uit maximaal acht partijen bestaan.

Voorwaarden en subsidiebedragen
De subsidie richt zich op alle Nederlandse mkb’ers. De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten. Dit zijn alle redelijk gemaakte investeringen (in geld en tijd) welke direct verzonden zijn aan de uitvoering van het project. Aanvragen kunnen vanaf nu tot 27 augustus 2019 17:00 uur worden ingediend. Het project dien uiterlijk op 2 januari 2020 te starten.

De minimale deelname aan een project per deelnemer (=het minimale subsidiebedrag) bedraagt € 25.000,00 en het maximale bedrag is € 124.999,00 inclusief BTW. Voor samenwerkingsverbanden bedraagt de subsidie maximaal € 200.000,00. Voor de deelnemers aan een samenwerkingsverband gelden dezelfde bedragen als voor individuele aanvragers: minimaal € 25.000,00 en maximaal € 124.999,00. Projecten met hogere kosten komen ook in aanmerking voor een subsidie maar met bovenstaande maximum bedragen.

Kijk hier voor mee informatie over het mkb idee. Benieuwd naar de initiatieven die vorig jaar gehonoreerd zijn? Bekijk dan hier de goede voorbeelden.