BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Tailor You

Leren & ontwikkelen

Anders kijken, anders denken, anders doen”. Onze manier van werken, vanuit uw perspectief. Precies dat wat nodig is, altijd op maat gemaakt. Tailor You!

Onze visie

Wij zijn sinds 2007 actief als trainingsbureau gericht op maatwerkoplossingen.

Om nieuw gedrag aan te leren heb je zowel kennis, vaardigheden als een passende attitude nodig. Je leert het meest op de werkvloer door bijvoorbeeld te reflecteren op je eigen handelen of samen met je collega’s. Sommige ontwikkelvraagstukken vragen juist om een opleidingsoplossing. Deze oplossing heeft de meeste toegevoegde waarde wanneer deze aansluit bij de context van de deelnemer en didactisch goed is opgebouwd. Daarnaast geloven wij niet in trainen alleen. Sterker nog, we leren het meest van elkaar en door te doen. Informeel leren is vaak de sleutel tot succes. En dat stimuleren en ondersteunen wij.

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Deze uitspraak laat vooral zien dat echt leren alleen gebeurt als je een fundamentele verandering nastreeft in het eigen gedrag, de eigen vaardigheid en ook in de eigen visie op waarom en hoe je om kunt gaan met situaties. Enerzijds duidt de uitspraak op de noodzaak met betrekking tot het leren gebruiken van andere, vernieuwde scenario’s. Anderzijds betekent het niet dat dat wat en hoe je altijd deed tot het definitieve verleden dient te behoren. Immers, zoals je deed heeft je ook ergens gebracht en dat is goed. Bij ons gaat het effectief leerproces over anders kijken, anders denken en vervolgens anders doen.

Anders kijken betekent hierbij het op verschillende manieren kijken naar en reflecteren op wat en hoe je doet op dit moment en wat dat oplevert. Het is ook jezelf willen en durven confronteren met het effect, dat je daarmee hebt, op jezelf en jouw omgeving.

Anders denken duidt op het nadenken over en ontwikkelen van nieuwe scenario’s voor toekomstig handelen. Over het algemeen betekent dit dat betrokkenen fors uit hun comfortzone dienen te treden. Juist dit laatste is een belangrijke voorwaarde om tot echte, authentieke verandering en dus ontwikkeling te komen.

Anders doen is eigenlijk een logisch resultaat van anders denken. Door proberen en experimenteren met nieuwe scenario’s in de manier waarop je acteert, merkt je omgeving dat je in een leerproces zit. En daarbij is het maken van fouten geen negatieve, maar juist een stimulerende zaak. Zeker als je je omgeving deelgenoot maakt van jouw leerproces. In al onze oplossingen is dit een principe dat wij succesvol gebruiken.

Leren door doen en ervaren
High Performance Organisations zijn succesvoller, weten klanten aan zich te binden en zijn constant in beweging. Zij beseffen dat stilstand achteruitgang is. Daarom zijn ze elke dag bezig met vernieuwing, de verwachtingen van klanten te overtreffen en nemen nooit genoegen met  het succes van vandaag. Om dat te bewerkstelligen, investeren ze in de mensen binnen hun organisatie en verwachten ze dat het leerproces rendement oplevert.
Medewerkers willen leren en stellen hun eisen. De leerinhoud moet aansluiten op hun praktijk, het leerproces moet leuk zijn en de leeromstandigheden moeten uitdagend zijn. En wellicht als belangrijkste: ze willen actief kunnen zijn en vooral ook ruimte hebben om te experimenteren en te ervaren.

Tailor You heeft al deze elementen in één leerconcept bij elkaar gebracht. Tijdens onze interventies ligt de nadruk vooral op leerplezier en de ruime mogelijkheid om praktisch aan de slag te zijn met het theoretisch kader van de leerinhoud. In de kern betekent dat voor het leerproces:

  • 25% van de tijd wordt besteed aan het leren door het luisteren naar inleidingenleerconcept
  • 60% van de tijd wordt besteed aan leren door proberen en ervaren
  • 10% van de tijd wordt besteed aan leren door onderlinge feedback
  • 5% van de tijd wordt besteed aan leren door persoonlijke reflectie

Deze aanpak rendeert, want ook na een jaar hebben onze deelnemers het nog over de interventie. Ze herinneren zich vooral het confronterende karakter, de vulling van hun ‘rugzak’ met nieuwe kennis, de nieuwe inzichten waar ze iets mee kunnen en ook het leerplezier dat ze met elkaar hebben.

Onze “no nonsens” aanpak zet medewerkers, teams, afdelingen en dus organisaties op een ander been. De uitkomst is verrassend.

“Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them.” – Albert Einstein –