BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Coaching

Wilt u op een efficiënte en effectieve manier uw individuele competenties (of die van uw medewerkers) met onze coaching ontwikkelen?.

Coaching

Privé coaching is een nauwgezet proces. Om dit proces vorm te geven, nemen wij altijd de situatie en de rol van de gecoachte als uitgangspunt tegen de achtergrond van de door de organisatie gewenste competenties en invulling van de functie.

Sleutel tot succes

We draaien er niet omheen. Privé coaching vraagt om inzet en overgave. Het vraagt van de gecoachte, eigenaar te zijn en te blijven van zijn eigen vraagstuk. Onze sleutel voor dit succes is het KISS-principe dat staat voor Kort – Intensief – Snel – Succesvol. Met andere woorden: wij komen snel tot de kern van het vraagstuk en door daar met focus aan te werken, wordt snel een resultaat geboekt dat tot tevredenheid leidt. Een coach helpt met het vinden van de oplossing. De gecoachte zoekt zelf het antwoord.

Vormen

Er zijn meerdere vormen van privé coaching mogelijk:
 • Persoonlijke coaching: voor mensen met een persoonlijk vraagstuk
 • Ontwikkelcoaching: voor mensen die zoeken naar een betere fit binnen hun functie
 • Loopbaancoaching: voor hen die zoeken naar loopbaanperspectief en de weg hoe daar te komen
 • Performancecoaching: voor hen die hun prestaties willen verbeteren
 • Teamcoaching: voor een team met een gemeenschappelijk vraagstuk

Doel

Het doel van privé coaching is de potentiële bekwaamheden van de gecoachte vrij te maken zodat deze ingezet kunnen worden in het dagelijks functioneren. De coach werkt hierbij aan het vergroten van het (zelf)bewustzijn en het nemen van verantwoordelijkheid in de ontwikkeling door de gecoachte. Uitgangspunt voor effectieve privé coaching is de praktijksituatie van de gecoachte. Op basis van ingebrachte voorbeelden onderzoekt de gecoachte zijn/haar eigen werkelijkheid. De coach faciliteert door middel van vraagstelling het ontwikkelen van nieuwe ziens- en handelswijzen. Er wordt gewerkt op vier leerniveaus: het doen (vaardigheden), bezinnen (zelfreflectie), denken (kennis en inzicht) en beslissen (handelingsalternatieven).

Rol van de coach

Tijdens een privé coachingsgesprek staat de gecoachte altijd centraal. De coach Luistert, geeft een Samenvatting en focust met Doorvragen (LSD). Vervolgens kan de coach raad geven en voor begeleiding zorgen, maar desgewenst ook instrueren en confronteren (spiegelen). Afhankelijk van de te coachen persoon en het onderliggende vraagstuk kiest de coach één van de rollen of een combinatie daarvan.

Helder vraagstuk

Privé coaching is alleen mogelijk als er sprake is van een helder vraagstuk waaraan gewerkt kan worden. Het vinden van dit vraagstuk is onderdeel van het privé coachingstraject. De kernvraag vertaalt zich altijd in een heldere resultaatvoorstelling.

Aanpak

Los van het kernonderwerp van een privé coachingstraject, is de aanpak van de gesprekken universeel. Daarvoor wordt het “I GROW”-model gebruikt:
 1. Implications :  Belang             – wat is er aan de hand en hoe belangrijk is het om het op te lossen?
 2. Goal :  Doel                               – wat dient er bereikt te worden en wanneer ben je tevreden?
 3. Reality :  Huidige situatie       – wat speelt er allemaal dat van invloed is?
 4. Options :  Opties                     – welke mogelijkheden zijn er om het vraagstuk op te lossen?
 5. Wrap up :  Wil                          – wat ga je doen, welke acties ga je nemen?
De ervaring leert dat betrokkenen hiermee een helder beeld krijgen van wat hen te wachten staat. Om de effectiviteit te ondersteunen, wordt er gewerkt met thuisopdrachten die een voorwaarde of van belang zijn voor het kunnen maken van een volgende stap op weg naar de gewenste oplossing van het vraagstuk.

Duur

Een privé coachingstraject gaat in de regel uit van 3 gesprekken van 1½ tot 2 uur. Deze gesprekken worden vooraf gepland door de coach en de gecoachte. Afhankelijk van de kernvraag is er een interval van 1 tot 4 weken tussen de gesprekken. Zijn er meer gesprekken nodig voor het bereiken van een goed resultaat, dan zullen we dit met de opdrachtgever overleggen. Een evaluatiegesprek na afloop maakt onderdeel uit van een privé coachingstraject.  Persoonlijke ontwikkeling is de basis van Tailor You, waarin wij de laatste jaren onze sporen hebben verdiend. Hierdoor hebben wij een gevarieerd team van coaches om ons heen verzameld. Van holistisch tot mindfulness, bewegingsexperts en executivecoaches. Uitdagend en confronterend maar altijd met (com)passie en oog voor de situatie. Een coachtraject is altijd maatwerk. Na een eerste inventarisatie door een van onze opleidingsadviseurs volgt altijd een telefonische of persoonlijke kennismaking met de coach die het best bij de vraagstelling past. Het traject stellen we samen vast. Zo kort als kan en zo lang als nodig. U kunt bij ons terecht voor de volgende expertises op het gebied van Welzijn, Effectiviteit en Persoonlijke vaardigheden: Welzijn Effectiviteit Persoonlijke vaardigheden Heeft u ons aanbod bekeken en staat het onderwerp dat u specifiek zoekt er niet tussen, klik dan hier of neem contact met ons op. Omdat wij een netwerkorganisatie zijn, kunnen wij een beroep doen op een brede expertise. Wij inspireren en adviseren u graag bij het vinden van de coachingoplossing die past bij uw vraagstuk. U kunt denken aan trainingsthema’s als:
 • Omgaan met agressief gedrag
 • Positief reageren op verbale agressie
 • Creatief denken en handelen
 • Presenteren kun je leren
 • Didactische vaardigheden
 • Vergaderen en leidinggeven
 • Resultaatgericht rapporteren
 • Omgaan met veranderen
 • Managen van vrijwilligers
 • Integriteit en omgangsvormen
 • Ontwikkeling eigen managementstijl
 • Projectmatig werken en ontwikkelen
 • Werkdruk en werkplezier in balans
Onze opleidingsadviseurs denken graag met u mee!  

Heeft u een vraag aan ons?