BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Kennisbank Burn-Out

Binnen onze kennisbank vindt u hier meer informatie over veel voorkomende onderwerpen bij een burn-out.

Kennisbank Burn-Out

Hoe kun je als werkgever werknemers ondersteunen bij overspannenheid en burn-out?

In een dynamische en veeleisende arbeidsmarkt, is het essentieel dat werkgevers alert zijn op de tekenen van overspannenheid en burn-out bij hun medewerkers. Met ervaring in het ondersteunen van werknemerswelzijn, weet ik dat tijdige herkenning en...

De gevolgen van chronische stress op de gezondheid

Wat is chronische stress? Definitie van chronische stress Chronische stress wordt gedefinieerd als langdurige blootstelling aan stressvolle situaties of gebeurtenissen. Het is een aanhoudende staat van spanning die het lichaam en de geest beïnvloedt. Bij chronische...

De verschillen tussen overspannenheid en burn-out

Wat is overspannenheid? Symptomen van overspannenheid Overspannenheid is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een overbelasting van het lichaam en de geest als gevolg van langdurige stress. De symptomen van overspannenheid kunnen...

Hoe werkdruk kan leiden tot burn-out: Tips voor werknemers

Wat is werkdruk? Werkdruk kan worden gedefinieerd als de hoeveelheid werk die een werknemer moet verrichten in een bepaalde tijd, in combinatie met de mate waarin dit werk als belastend wordt ervaren. Het gaat hierbij niet alleen om de hoeveelheid werk, maar ook om de...

De invloed van burn-out op de mentale gezondheid

Wat is een burn-out Burn-out wordt gedefinieerd als een langdurige, aanhoudende staat van fysieke, emotionele en mentale uitputting als gevolg van chronische stress. Het treedt op wanneer iemand overweldigd raakt door werk- of levensdruk en niet in staat is om te...

Het verband tussen burn-out en werkgerelateerde stress

In onze moderne en veeleisende samenleving neemt het werkgerelateerde stress steeds meer toe, wat vaak leidt tot mentale en fysieke uitputting. Het verband tussen burn-out en werkgerelateerde stress is een groeiend vraagstuk dat de...

Hoeveel uur per week moet je echt werken?

Hoeveel uur per week moet je eigenlijk werken? Dat is een vraag die de laatste tijd veel mensen bezighoudt, vooral nu de grens tussen werk en privéleven door de technologie vervaagd is. Het lijkt wel of er elke dag een nieuwe studie verschijnt over de beste manier om...

Extra risico burn-outs door coronacrisis

1 op de 6 werknemers heeft te maken met burnout gerelateerde klachten. In cijfers gaat het om 1,3 miljoen werknemers per jaar. Door de huidige coronacrisis is de verwachting dat dit cijfer flink zal stijgen. We werken vaker thuis, zien collega's minder en vergaderen...

Burn-out bij millennials

Burn-out bij millennials Een burn-out slaat op steeds jongere leeftijd toe. Vroeger werden de veertigers en vijftigers ‘overspannen’, nu zien we een burn-out vaak voorkomen onder de millennials. Millennials, ook wel de Generatie Y genoemd, zijn mensen die geboren zijn...

Re-integratie na een burn-out

Hoe ziet het re-integratie proces er na een burn out uit? Het is een cruciaal proces: re-integratie na een burn-out van een werknemer. De manier waarop een werkgever zijn werknemer langzamerhand weer begeleidt naar volledige werkhervatting heeft invloed op het al dan...

Heeft u een vraag aan ons?