BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Vaardigheden voor de gezondheidszorg e-learning / online training

Volg Vaardigheden voor de gezondheidszorg – begeleide e-learning / online trainingen bij Tailor You. Wij bieden in samenwerking met MicroTraining2Go een ruime diversiteit van begeleide e-learning / online trainingen aan.

Vaardigheden voor de gezondheidszorg

Graag verwijzen wij u naar de mogelijkheden met betrekking tot onze Vaardigheden voor de gezondheidszorg – begeleide e-learning / online trainingen.

Bewustwording en introductie AVG Wetgeving in de zorg – begeleide e-learning

Persoonsgegevens verdienen goede bescherming. Daar zijn op Europees niveau al afspraken over, nu gaat de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland de naleving van deze verordening ook echt handhaven.

Bekijk deze training

Laat kwaliteit zien! Kwaliteitsmanagement in de zorg – begeleide e-learning

Met kwaliteitsmanagement en -zorg kunt u de kwaliteit van uzelf als ZZP’er én Ondernemer qua organisatie en dienstverlening verbeteren. Dat is niet een eenmalig iets, maar dient structureel te gebeuren.

Bekijk deze training

Veiligheidscultuur in de zorg – begeleide e-learning

Cliëntveiligheid en de omgang met veiligheidsrisico’s in de zorgsector is de laatste jaren sterk in de belangstelling gekomen. Het creëren van een veilige omgeving, waarin cliënten optimaal verzorgd worden is belangrijk.

Bekijk deze training

Hooggevoeligheid bij kinderen – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je kinderen opgroeien of als je kinderen begeleidt in een wereld die hen overweldigt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve kinderen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Kinderen die hooggevoelig zijn, hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken.

Bekijk deze training

Hooggevoeligheid en werk – begeleide e-learning

Wat kun je doen om hooggevoeligheid in werk om te zetten naar indrukwekkende competenties? Onderzoeken naar hooggevoeligheid bewijzen dat deze mensen indrukwekkende competenties hebben.

Bekijk deze training

Zorgethiek, een inleiding – begeleide e-learning

Zie de mens! Hoe geef jij menslievende zorg als professional? Ethiek is soms een moeilijk te duiden begrip en schrikt af. In deze training leer je juist hoe je jouw beeld van “goede zorg” kunt vormgeven als professional in de zorg.

Bekijk deze training

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit – begeleide e-learning

Als professional in de zorg, onderwijs of het sociale domein wordt u vaak geconfronteerd met probleemgedrag van cliënten. Het is soms moeilijk om daar een passend antwoord op te vinden.

Bekijk deze training

Slachtoffers mensenhandel LVB/GGZ – begeleide e-learning

Uit onderzoek blijkt dat een groot percentage van de (vermoedelijke) slachtoffers mensenhandel een (vorm van een) licht verstandelijke beperking (LVB) heeft.

Bekijk deze training

HKZ-kwaliteitskeurmerk ZZP'ers in zorg en welzijn – begeleide e-learning

Laat je kwaliteit zien! Onderscheid je op deze manier als ZZP’er. HKZ heeft in samenwerking met marktpartijen een persoonsgebonden en onafhankelijk keurmerk ontwikkeld voor alle zelfstandigen in de (langdurige) zorg.

Bekijk deze training

Hooggevoeligheid bij volwassenen – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je hooggevoeligheid een last wordt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve mensen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Mensen die hooggevoelig zijn, hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken.

Bekijk deze training

Hooggevoeligheid in de klas – begeleide e-learning

Wat kun je doen als je hooggevoeligheid een last wordt? Hooggevoelige of Hoogsensitieve mensen hebben moeite met het verwerken van prikkels. Mensen die hooggevoelig zijn, hebben meer tijd nodig om alles wat ze zien, horen of voelen te verwerken.

Bekijk deze training

Intern waarderend auditorschap – begeleide e-learning

Tijdens deze training ontwikkel je de kennis en vaardigheden om een interne audit in je organisatie onder de lead auditor voor te bereiden, uit te voeren en te rapporteren en om intern auditorschap te zien als een onderdeel van het gehele kwaliteitsmanagementsysteem.

Bekijk deze training

Heeft u een vraag aan ons?