BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Bewustwording en introductie AVG Wetgeving in de zorg – begeleide e-learning

Persoonsgegevens verdienen goede bescherming. Daar zijn op Europees niveau al afspraken over, nu gaat de Autoriteit Persoonsgegevens in Nederland de naleving van deze verordening ook echt handhaven. Twee belangrijke redenen dus om u te verdiepen in deze materie. Deze online training biedt u degelijke basiskennis van de AVG en is zodanig opgezet dat u deze kennis direct in de praktijk kunt toepassen.

Doel

Het resultaat is dat u voldoende kennis en begrip hebt van wat de AVG van u en uw organisatie/vereniging verlangt over de nakoming (compliance) van deze verordening in uw dagelijkse werk.

Deze training bestaat uit drie leerdoelen; begrijpen, toepassen en evalueren. De lesstof is gericht op kennis en inzicht voor niet-juristen, dus toegankelijk voor een breed publiek, zoveel mogelijk afgestemd op de situatie van de deelnemers.

De drie leerdoelen

  • Begrijpen: wat is de AVG, wat zijn persoonsgegevens, verantwoordelijken, verwerkers, grondslagen, betrokkenen, recht op vergetelheid. Kennis die medewerkers, managers (bij overheidsinstanties en bedrijven), ZZP, of lid van een vereniging dienen te hebben om de AVG te kunnen naleven. Wat is een FG, de AP, DPIA?
  • Toepassen; hoe gebruik ik de regels van de AVG in de dagelijkse praktijk?
  • Evalueren: hoe vertaal ik voor mijn dagelijkse werk de regels van de AVG in de juiste manier van omgaan met persoonsgegevens, verantwoordelijkheden, rechten en plichten.

Doelgroep

Deze AVG-introductietraining is voor iedereen in de organisatie, vereniging, maatschap, Vof, of eenmanszaak die de praktische toepassing de AVG wil leren. Iedereen heeft te maken met de werking van de AVG deze training zorgt ervoor dat u of uw medewerkers aantoonbaar geïnformeerd zijn.

Vorm

Klassikaal en e-learning

Inhoud

U gaat aan de hand van de drie leerdoelen mee in de materie. In de eerste cyclus ‘Begrijpen’ starten we het ‘leren’ met aspecten van de AVG die u in de praktijk tegenkomt. Met deze kennis heeft u een beeld van wat er voor u belangrijk is om te weten en begrijpen. Elke cyclus sluiten we af met een sessie waarin we de behandelde lesstof bespreken en er tijd is voor praktijkvragen en voorbeelden. De tweede cyclus, ‘Toepassen’, geeft u duidelijkheid over wat er komt kijken bij het toepassen van de AVG. In de derde cyclus ‘Evalueren’ behandelen we de vertaalslag die u dient te maken naar de praktische uitvoering van de AVG.

Met deze introductietraining krijgt u praktische handvatten over naleving van de AVG en kunt u de tijd die nodig is om met de AVG om te leren gaan aanzienlijk verkorten.

Bijzonderheden

De duur van de e-learning bestaat uit 30 dagen. Bij een privé-/maatwerktraining heeft u voordat u met de e-learning aan de slag gaat drie kwartier klassikale training. Na afloop van de 30 dagen e-learning heeft u nogmaals drie kwartier klassikale training

Duur & Prijs

Duur: Privé-/maatwerk: 1,5 uur online klassikaal en 30 dagen begeleide e-learning. Groepstraining: 3 uur online klassikaal en 30 begeleide dagen e-learning. 1 jaar toegang tot de e-learning omgeving.
Prijs: €395,00

Heeft u een vraag voor ons?