BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Teameffectiviteit op een hoger plan

Op het moment dat het woord ‘teameffectiviteit’ valt, schrikt iedereen. De meest voorkomende reactie is: we doen ons werk als team niet goed, wij zijn niet effectief en als straf krijgen we er weer meer werk bij! Ook zie je vaak de reactie: we moeten nog harder werken in dezelfde tijd of zelf minder tijd om alle op tijd af te krijgen. in dezelfde tijd nog harder werken. Dit zijn allemaal begrijpelijke reacties en het gaat er vervolgens om de verschillende activiteiten te herijken en te kijken naar slimmer, effectiever en efficiënter in alle opzichten. Teams moeten zich daarbij enerzijds richten op de wensen en verwachtingen van het management en anderzijds ook alert zijn met betrekking tot de effectiviteit en efficiency van eigen inzichten. Op deze manier krijgt een team invloed op zichzelf en komt teameffectiviteit op een hoger plan.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdragen aan het reduceren en voorkomen van verzuim door ziekte of andere oorzaken.

Doelgroep

Deze training is voor ieder team dat meer succes uit de samenwerking wil halen of dat zelfs wil innoveren.
Deze training is ook heel geschikt voor teams die een nieuwe start willen maken.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training.

Vorm

Maatwerk, Klassikaal

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen, gedurende de training, aan bod komen:

  • Grenzen stellen en taken afbakenen;
  • Draagkracht versus draaglast;
  • Timemanagement voor teams;
  • Effectafspraken maken en nakomen.

Duur & Prijs

Duur: 1 dag
Prijs: €625,00

Heeft u een vraag voor ons?