BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Technostress is alomtegenwoordig op de werkvloer. Dit fenomeen uit zich door overmatig gebruik van digitale middelen. Ons artikel biedt handvatten om technostress te herkennen én aan te pakken.

Wat is technostress?

Technostress verwijst naar de negatieve psychologische en fysieke gevolgen die kunnen optreden door het gebruik of de dreiging van het gebruik van nieuwe technologieën. Het is een multidimensionaal concept dat de volgende aspecten omvat:

Techno-angst

De angst, bezorgdheid en agitatie die mensen ervaren bij het gebruik van computers of ICT.

Techno-verslaving

De onmogelijkheid om los te komen van werk-gerelateerde ICT-apparaten (zoals telefoon of computer) en compulsief blijven werken buiten kantooruren. Dit kan leiden tot ontwenningsverschijnselen bij het niet kunnen gebruiken van de apparaten.

Techno-spanning

De ervaren stress als gevolg van het gebruik van nieuwe informatietechnologieën. Factoren die hieraan bijdragen zijn:

 • Techno-invasie: constante verbinding zonder grenzen van tijd en ruimte waardoor werknemers altijd beschikbaar moeten zijn.
 • Techno-overbelasting: te veel informatie van meerdere kanalen tegelijk.
 • Techno-complexiteit: het gevoel dat nieuwe ICT ingewikkeld is en veel inspanning vergt om te begrijpen.
 • Techno-onzekerheid: angst voor baan- en competentieveroudering door de snelle technologische ontwikkelingen.

Technostress kan leiden tot psychische klachten zoals angst, mentale vermoeidheid, depressie en slaapproblemen, en fysieke klachten zoals maag-darmklachten, hoge bloeddruk en slapeloosheid. Het heeft dus een negatieve impact op het welzijn en functioneren van werknemers.

Kortom, technostress komt vooral voor als mensen zich overweldigd voelen door technologie. Dit gebeurt vaak op het werk door e-mails, telefoons, sociale media, gebruik van app’s en andere digitale middelen. Mensen voelen zich gestrest als ze constant bereikbaar moeten zijn.

Dit kan leiden tot negatieve effecten zoals een burn-out, stress of andere gezondheidsklachten.

Een voorbeeld uit mijn eigen ervaring: Na urenlang naar een scherm te staren zonder pauze, begon ik hoofdpijn en oogproblemen te krijgen. Dit was een duidelijk teken van technostress. Het is dus belangrijk om signalen zoals vermoeidheid, irritatie en fysieke klachten serieus te nemen.

Het herkennen van technostress op de werkvloer

Te veel e-mails en nooit stoppend nieuws kunnen stress geven. Dit heet technostress.

Oorzaken en gevolgen van technostress

Technostress komt door te veel e-mails, een overvloed aan informatie en constant online zijn. Dit leidt tot ziekteverzuim. We zien vaak werkdruk en persoonlijke stress als boosdoeners.

Mijn ervaring zegt dat de balans kwijtraken tussen werk en privé hier een grote rol speelt. Ook onrealistische verwachtingen van wat technologie kan doen, dragen bij.

De gevolgen zijn ernstig: burn-out, depressie en fysieke klachten. Mensen krijgen pijn aan hun arm, nek, schouder, rug, hoofd, ogen, maag en darmen. Ook zien we oorzaken als een te hoge bloeddruk en zelfs hartfalen.

Het is dus cruciaal om signalen vroeg te herkennen. Zo voorkomen we langdurig verzuim en houden we medewerkers gezond en productief.

Aspecten bij technostress

Technostress komt voor wanneer mensen stress ervaren door het gebruik van technologie. Het heeft verschillende kanten, zoals technocomplexiteit en technologieoverbelasting. Mensen voelen zich vaak overweldigd door de hoeveelheid technologie die ze moeten gebruiken.

Dit kan leiden tot problemen zoals hoofdpijn, moeite met slapen en een slecht humeur. Ook kan men zich onzeker voelen over hun vaardigheden om met nieuwe technologie om te gaan, wat bekend staat als technologieonzekerheid.

Bij mij op het werk zagen we dat collega’s vaak worstelden met veel te veel e-mails. Onze inboxen waren altijd bomvol. Dit is een voorbeeld van technologieoverbelasting. We besloten regels in te stellen voor hoe we met e-mail omgaan.

Nu checken we bijvoorbeeld maar twee keer per dag onze mail, in plaats van de hele dag door. Deze verandering hielp echt tegen de stress.

Technostress aanpakken begint bij het herkennen van de oorzaken, zoals te veel e-mails en niet genoeg tijd om ze te beantwoorden. Dit inzicht was een keerpunt voor ons team.

Effectieve methoden om met technostress om te gaan

Om technostress aan te pakken, zijn duidelijke regels en goed voorbeeldgedrag nodig. Ook helpt het om mensen training te geven in hoe ze slim kunnen werken met hun apparaten en programma’s.

Regels en voorbeeldgedrag op de werkvloer

Regels stellen en het goede voorbeeld geven helpt tegen technostress. Dit maakt de werkomgeving beter voor iedereen. Hier zijn effectieve manieren om dat te doen:

 1. Stel duidelijke regels over e-mailgebruik. Bijvoorbeeld, geen e-mails na 6 uur ’s avonds.
 2. Organiseer regelmatig gesprekken met je team over digitale werkdruk. Zo voelen mensen zich gehoord.
 3. Zorg voor een balans tussen werk en privéleven. Moedig medewerkers aan om echt vrij te nemen.
 4. Bied trainingen aan over hoe je slim kunt communiceren zonder gestrest te raken door technologie.
 5. Geef zelf het goede voorbeeld door niet constant online te zijn op werkapparaten.
 6. Maak teams die samen zoeken naar oplossingen voor technostress binnen hun werkprocessen.

Zelf heb ik eens meegedaan aan een workshop over e-mailbeheer. Het heeft me geleerd hoe belangrijk het is om niet constant e-mails te checken.

We hebben ook regels ingevoerd waarbij we tijdens vergaderingen geen laptops of telefoons gebruiken, tenzij absoluut noodzakelijk.

Tot slot, creëren we ruimte voor persoonlijke gesprekken in plaats van alles via digitale kanalen te doen. Dit versterkt banden binnen het team en vermindert afhankelijkheid van constante berichten en updates.

Ondersteuning en training tegen technostress

Ondersteuning en training zijn essentieel om technostress te verminderen. Tailor You biedt hiervoor speciale programma’s. Hier volgt een lijst met ondersteunende maatregelen:

 1. Leer nieuwe digitale vaardigheden aan. Dit maakt medewerkers zekerder in het gebruik van technologie.
 2. Bied regelmatige trainingssessies aan. Updates over software en apps houden iedereen op de hoogte.
 3. Gebruik eenvoudige uitleg voor complexe tools. Maak moeilijke dingen makkelijker te begrijpen.
 4. Creëer een steungroep binnen het bedrijf. Medewerkers kunnen tips delen en elkaar helpen.
 5. Plan tijd zonder schermen in de werkweek. Dit helpt om even afstand te nemen van constante digitale prikkels.
 6. Moedig pauzes aan tijdens lange online vergaderingen, om fysieke en mentale vermoeidheid te voorkomen.
 7. Stel duidelijke grenzen voor werk en privétijd, zodat medewerkers echt kunnen ontspannen na werktijd.

Elke stap draagt bij aan het verlagen van stress door technologie op de werkvloer en verbetert het welzijn van medewerkers.

Tips voor slim omgaan met technologie

Slim omgaan met technologie is belangrijk. Hier zijn nog enkele tips die echt helpen.

 • Start de dag zonder digitale apparaten. Dit betekent dat je de eerste uren niet naar schermen kijkt. Het helpt je om rustig wakker te worden.
 • Schakel e-mail notificaties uit. Zo word je minder vaak gestoord door berichten. Je kunt zelf beslissen wanneer je e-mails bekijkt.
 • Zet je mobiel stil in de ochtend. Hierdoor kun je zonder afleiding beginnen met je werk of dagelijkse routines.
 • Neem bewust pauzes van technologie gedurende de dag. Even weg van het scherm zorgt voor ontspanning en nieuwe energie.
 • Stel duidelijke grenzen voor werk en privé gebruik van technologie. Dit voorkomt dat werk je persoonlijke tijd binnendringt.
 • Leer nieuwe manieren om technologie te gebruiken die stress verminderen. Er zijn apps die helpen bij ontspanning en focus.

Deel deze tips met collega’s en moedig hen aan hetzelfde te doen. Samen slim omgaan met technologie maakt iedereen gelukkiger op het werk.

Conclusie

Technostress herkennen en aanpakken is essentieel. Zorg voor duidelijke regels en wees een voorbeeld op de werkvloer. Bied trainingen aan om digitale vaardigheden te verbeteren. Dit helpt medewerkers slim om te gaan met technologie.

Met deze stappen voorkom je de negatieve effecten van technostress.

Veelgestelde vragen

Wat is technostress precies?

Technostress verwijst naar de negatieve psychologische en fysieke gevolgen die kunnen optreden door het gebruik of de dreiging van het gebruik van nieuwe technologieën. Het omvat aspecten zoals techno-angst, techno-verslaving, techno-spanning en techno-overbelasting.

Hoe herken ik technostress bij mezelf?

Let op tekenen zoals, moeite met slapen, snel geïrriteerd zijn door notificaties, en ja, die onrust als je even niet online bent.

Wat kan ik doen om technostress te verminderen?

Begin met kleine stappen: zet meldingen uit, neem korte pauzes van schermen en ja, probeer eens een dagje offline te gaan. Echt, het helpt!

Wat zijn de oorzaken van technostress?

Belangrijke oorzaken zijn techno-invasie (altijd bereikbaar zijn), techno-overbelasting (te veel informatie), techno-complexiteit (ingewikkelde technologie) en techno-onzekerheid (angst voor baanverlies door nieuwe technologie).

Wat zijn de gevolgen van technostress?

Technostress kan leiden tot psychische klachten zoals angst, depressie, mentale vermoeidheid en slaapproblemen. Maar ook fysieke klachten zoals maag-darmklachten, hoge bloeddruk en slapeloosheid komen voor. Het heeft dus een negatieve impact op het welzijn en functioneren van werknemers.

Hoe kan technostress worden voorkomen?

Preventieve maatregelen zijn onder meer voorlichting, goede opleidingen, begeleiding bij de implementatie van nieuwe technologie, toegankelijke helpdesk en werkoverleg. Ook het stellen van duidelijke grenzen aan de beschikbaarheid van werknemers is belangrijk.

Wie lopen het meeste risico op technostress?

Thuiswerkers en werknemers die met veel verschillende systemen en applicaties moeten werken, lopen extra risico op technostress door gebrek aan ondersteuning en toezicht.

Wat zijn de symptomen van techno-uitputting?

Symptomen zijn mentale en fysieke uitputting, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, slaapproblemen en verminderde productiviteit als gevolg van voortdurende blootstelling aan technologie.

Hoe kan ik techno-overbelasting door te veel digitale prikkels verminderen?

Tips zijn e-mailpauzes inlassen, meldingen uitschakelen, multitasking beperken, en duidelijke prioriteiten stellen in je werkzaamheden.

Hoe beïnvloedt techno-invasie de werk-privébalans?

Techno-invasie kan de werk-privébalans ernstig verstoren doordat men continu bereikbaar is voor werk, waardoor de grenzen tussen werk en privé vervagen.

Wat zijn de risicofactoren voor het ontwikkelen van cyberchondrie?

 Risicofactoren zijn onder meer angststoornissen, somatische klachten, hoge gezondheidsangst en overmatig gebruik van online gezondheidsforums.

Hoe beïnvloedt nomofobie iemands sociale interacties en productiviteit?

Nomofobie kan leiden tot verminderde aandacht tijdens sociale situaties, lagere productiviteit door afleiding, en afhankelijkheid van het mobiele apparaat.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.