BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Team/organisatie ontwikkeling

“Teamwork: coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.”
– Henri Ford –

Team/organisatie ontwikkeling

A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other”- Simon Sinek.

Zijn we een groep individuen die samen werken of een team dat samenwerkt? Deze vraag komt regelmatig aan de orde tijdens onze teamtrainingen. Want bestaat het ideale team wel? Er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken.

Veiligheid
De ICT-markt is, meer dan ooit, in beweging. Technische infrastructuren zijn steeds complexer en daardoor lastiger beheerbaar. Tegelijkertijd zijn bedrijfsprocessen afhankelijk van de ICT-middelen, waardoor de beschikbaarheidseisen stijgen. Als laatste wil de gebruikersorganisatie meer vrijheid en flexibiliteit. Men wil digitaler, mobieler en beweeglijker.

Om deze veranderingen het hoofd te bieden maken steeds meer organisaties gebruik van externe expertise of beheerde ICT-diensten die al dan niet in de Cloud staan.

De balans verschuift daardoor steeds meer van technisch ICT-beheer naar innovatie en regie. De techniek zelf verdwijnt naar de cloud of naar partners. De ICT-afdeling richt zich meer en meer op advies, functioneel beheer, architectuur en IT-Governance.

Daardoor ontstaat een sluipende mismatch van competenties binnen ICT-afdelingen. Systeembeheerders, netwerkbeheerders, database-administrators, technische consultants en applicatiebeheerders, die vooral met de techniek bezig waren, moeten gaan communiceren met de business. De taken van ICT-ers veranderen.

Daarnaast verwachten we van ICT’ers dat ze goed samenwerken en een volwaardig teamlid zijn. Teamwerk is fundamenteel om een ICT afdeling optimaal te laten functioneren. Een team is iets anders dan een groep mensen.

De laatste jaren hebben veel nieuwe methodieken het licht in de ICT gezien. Om er wat te noemen: ITILv4, DevOps, Agile en Scrum. Kort door de bocht zijn die bedoeld om wendbaarder te werken en beter aan te sluiten bij bedrijven en organisaties.

Het is opmerkelijk dat ze, naast inhoudelijke kennis, allemaal vragen om niet-inhoudelijke vaardigheden:

 • ITILv4: respect, vertrouwen, transparantie, samenwerken en communicatie vaardigheden.
 • DevOps Agile Skills Association: teambuilding, moed en leiderschap.
 • Agile Skills Inventory: samenwerken, vertrouwen en persoonlijk verbeteren.
 • De Scrum waarden: inzet, moed, focus, openheid en respect.

Al die vaardigheden hebben een gemeenschappelijke grond: de methodieken werken alleen als er een teams is dat ze toepast. En dat is iets anders dan een groep mensen.

Het kenmerk van een team is dat het geheel meer is dan de som der delen. Dat vraagt dat de teamleden open en eerlijk naar elkaar zijn. Dat ze elkaar aanvullen en ondersteunen. En dat ze continue bezig zijn met een gemeenschappelijk doel. Zonder een team werken de methodieken niet.

Het fundament voor een team is veiligheid.

Als teamleden zich veilig voelen durven ze open en eerlijk te zijn en durven ze elkaar stevige feedback te geven. Dan is er betrokkenheid en eigenaarschap.

Zonder veiligheid geven mensen niet hun eerlijke mening. Ze houden afstand tot elkaar. Ze praten wel over elkaar, maar niet met elkaar. Er is geen betrokkenheid.

Veiligheid in een groep mensen bereik je niet in een paar dagen. Het komt ook niet vanzelf. Het vraagt werk.

Veiligheid begint bij begrip.

 • Begrip van de verschillen tussen mensen.
 • Begrip van waar die verschillen vandaan komen.
 • Begrip hoe je die verschillen kunt accepteren.
 • Begrip van hoe je met verschillen omgaat.

Door onderling begrip komt openheid. Openheid brengt veiligheid. MapsTell is een methode om begrip, openheid en veiligheid in teams te krijgen.

MapsTell is een methode die gedragsstijlen letterlijk ‘in kaart’ brengt. Die kaart maakt de gedragsstijlen zichtbaar en voelbaar. Dat brengt inzicht, begrip en openheid. Het is een prachtinstrument om van een groep mensen een team te bouwen. MapsTell is daardoor enorm geschikt om het fundament onder ITILv4, DevOps, Agile en Scrum te leggen.

In de volgende alinea’s is kort uitgelegd hoe MapsTell werkt waarbij de basis van MapsTell DISC is.

DISC
DISC is een instrument dat gedragsaspecten van menselijk gedrag meet. Waarom hebben sommige mensen bijvoorbeeld weerstand tegen veranderingen terwijl anderen het juist opzoeken? Waarom nemen bepaalde mensen altijd de leiding en volgen anderen liever? DISC geeft inzicht in waarom we doen wat we doen.

De DISC Persoonlijkheidsanalyse is inmiddels door meer dan 60 miljoen mensen wereldwijd gedaan. DISC staat voor de afkorting van vier basisgedragsstijlen; Doelgericht, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Aan die stijlen zijn kleuren gekoppeld; Rood, Geel, Groen en Blauw.

Associatieve cartografie
De mensheid heeft altijd al kaarten gemaakt. Kaarten bevatten omgevingsinformatie en zijn zo oud als de weg naar Rome.

MapsTell heeft cartografie en DISC gecombineerd in ‘associatieve cartografie’. Dat zijn plattegronden en landkaarten om persoonlijke informatie weer te geven. De basis is de kaart van de ‘Wereld van Verschil’.

De Wereld van Verschil
De Wereld van Verschil is een denkbeeldige kaart die de wereld van het dagelijks bestaan in kaart brengt.  De steden, rivieren en eilanden op de kaart heten bijvoorbeeld ‘Verandering’, ‘Chaos’ of ‘Groeien’ en liggen in gebieden als ‘Bergen van Werk’, ‘Zee van Mogelijkheden’ of ‘Bronnen van Inspiratie’.

 

Personal Map

Bij het gebruik van MapsTell vullen deelnemers een online vragenlijst in. Ze ontvangen hun ‘Personal Map’ en een zogenaamde ‘routebeschrijving’. De personal map is een kaart op A3 formaat, die het gedeelte van de Wereld van Verschil, dat betrekking heeft op hun persoonlijke gedragsstijl, weergeeft. De kenmerken van hun gedragsstijl zijn er ook op uiteengezet met de sterke punten, de uitdagingen én het effect dat hun gedragsstijl op anderen kan hebben.

Routebeschrijving
De routebeschrijving licht de persoonlijke gedragsstijl in meer detail toe. Onder andere staat het verschil tussen de actieve gedragsstijl (wat iemand laat zien) en de instinctieve gedragsstijl
(wat natuurlijk bij iemand past) er in.

Workshop
We gebruiken grote MapsTell ‘Wereld van Verschil’ kaarten om een workshop te organiseren. Deelnemers aan zo’n workshop lopen over de kaart en ervaren de energie van de verschillende gedragsstijlen.

Wat komt er gedurende deze workshops aan bod?

 • Wat is mijn gedragsstijl? Wat zijn mijn kwaliteiten en uitdagingen?
 • Hoe werkt dat bij andere gedragsstijlen?
 • Hoe zit het met interactie tussen gedragsstijlen?
 • Welke gedragsstijlen zitten er in ons team?
 • Wat voor teamdynamieken levert dat op?
 • Hoe kunnen we elkaar in ons team beter aanvullen en ondersteunen?

Het werken met de mat geeft verassende inzichten in de sterke punten en uitdagingen van de eigen gedragsstijl. En hoe die zich verhoudt tot andere stijlen.

De ervaring leert dat het duidelijkheid geeft in de oorzaak van onderlinge conflicten en irritaties. Dit levert onderling begrip en een betere samenwerking in het team op.

Dat is precies wat we nodig hebben!

Teamcoaching voor ICT-teams

Een kenmerk van een team is, in tegenstelling tot een groep, dat het geheel meer is dan de som der delen en daardoor efficiënter werkt en meer- en betere kwaliteit levert. Daarvoor is, in het team, veiligheid en openheid nodig.

Bekijk deze training >

Team Collaboration Journey

In de Team Collaboration Journey werken we aan een teamcultuur, leiderschapsstijl en competenties die nodig zijn om effectief te zijn naar klanten, leveranciers en andere teams.

Bekijk deze training >

Training: Jij en Ik op de Kaart

De eerste trainingsstap betreft ‘Jij en Ik op de Kaart’. Gedurende een dagdeel maak jij dieper kennis met de interactie tussen jouw gedragsvoorkeuren en die van anderen.

Bekijk deze training >

Training: Team op de Kaart

Bestaat er een ideaal team? Dat is nog maar de vraag. Er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken.

Bekijk deze training >

Training: Efficiënter werken (team)

In 1 oogopslag in beeld wie waar mee bezig is? Snel werk kunnen verdelen en overnemen van elkaar? Elkaar aanspreken en motiveren? Prioriteren? Allemaal elementen waar we ontzetten veel tijd mee kunnen verliezen.

Bekijk deze training >

Training Teameffectiviteit op een hoger plan

Op het moment dat ’teameffectiviteit’ valt, schrikt iedereen. De meest voorkomende reactie is: we doen ons werk als team niet goed, wij zijn niet effectief en als straf krijgen we er weer meer werk bij!

Bekijk deze training >

Training Teamontwikkeling

Het werken aan teamontwikkeling is een complex proces dat veel invalshoeken, aspecten en accenten in zich herbergt. Wij helpen teams te leren zichzelf te ontwikkelen en werken hierbij volgens verschillende principes.

Bekijk deze training >

Training Efficiënte teamcommunicatie

Communicatie gaat om horen en gehoord worden, om zenden en ontvangen, om gedrag en dus emotie & niet-communiceren kun je niet! Kortom, communicatie gaat over alle elementen van samenwerken en samen werken.

Bekijk deze training >

Heeft u een vraag aan ons?