BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Organisatie ontwikkeling

“Teamwork: coming together is a beginning, keeping together is progress, working together is success.”
– Henri Ford –

Organisatie ontwikkeling

“A team is not a group of people who work together. A team is a group of people who trust each other”- Simon Sinek.

Zijn we een groep individuen die samen werken of een team dat samenwerkt? Deze vraag komt regelmatig aan de orde tijdens onze teamtrainingen. Want bestaat het ideale team wel? Er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken. 

Het DISC model is steeds meer een gemeengoed binnen organisaties. Wij willen geen mensen in hokjes stoppen maar wel inzicht geven in gedrag, welke voorkeursstijlen er zijn en met name welke voorkeursstijl(en) zij hebben. Wij doen dit met behulp van “De Wereld van Verschil”, een op DISC gebaseerde methodiek ontwikkeld door MapsTell. Zij geloven in de kracht van visuele en daardoor makkelijk deelbare informatie. Om deze reden hebben zij de Wereld van Verschil gecreëerd. Deze wereld bestaat uit 16 PersonalMaps die alle 16 een andere gedragsstijl tonen. Deze zijn gebaseerd op het door William Marston ontwikkelde DISC-Model, waarin 4 hoofdstijlen onderscheiden worden: Daadkrachtig, Invloedrijk, Stabiel en Consciëntieus. Door het gebruik van dit visuele middel krijgen deelnemers tijdens een training op een toegankelijke en bijzonder interactieve manier inzicht in zowel hun eigen als elkaars gedrag.

We werken tijdens de training met grote vloermatten wat de dynamiek en interactie vergroot! Ten behoeve van deze training ontvangen de deelnemers een PersonalMap en (optioneel) een uitgebreide beschrijving van hun gedragsvoorkeuren. Deze PersonalMap is het vertrekpunt voor onze trainingen. De PersonalMap is een toegankelijk instrument dat op een interactieve en eenvoudige wijze inzicht geeft in het eigen gedrag en de manier van communiceren.
Ons DISC programma kent drie niveaus, IK, JIJ en WIJ. Bij de IK staat inzicht in het eigen gedrag centraal. Perceptie, herkenning en erkenning zijn een rode draad in het programma. De verbinding naar de ander zit in het onderdeel JIJ om uiteindelijk het gehele team op de kaart te zetten tijdens de WIJ sessie.

Training: Ik op de Kaart

De eerste trainingsstap betreft de ‘Ik op de Kaart’. Gedurende een halve dag maak je kennis met inzichten in gedrag

Bekijk deze training >

Training: Jij en Ik op de Kaart

De tweede trainingsstap betreft ‘Jij en Ik op de Kaart’. Gedurende een dagdeel maak jij dieper kennis met de interactie tussen jouw gedragsvoorkeuren en die van anderen.

Bekijk deze training >

Training: Team op de Kaart

Bestaat er een ideaal team? Dat is nog maar de vraag. Er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken.

Bekijk deze training >

Ik op de Kaart

De PersonalMap is het vertrekpunt voor onze trainingen.

De PersonalMap is een toegankelijk instrument dat op een interactieve en eenvoudige wijze inzicht geeft in het eigen gedrag en de manier van communiceren. Na het invullen van een vragenlijst wordt het DISC gedragsprofiel letterlijk in kaart gebracht. De namen van de steden, rivieren, bergen en zeeën op de PersonalMap vertellen van alles over hoe de deelnemer zich gedraagt, wat de voornaamste valkuilen zijn en hoe anderen hem of haar soms kunnen ervaren. Direct na het invullen van de vragenlijst krijgt de deelnemer bovendien een persoonlijke toelichtingsvideo te zien waarin hij of zij mee op reis wordt genomen door de eigen PersonalMap. De rapportage met daarin de eigen ‘Routebeschrijving’ biedt de deelnemer een verdere verdieping op de PersonalMap. In dit rapport wordt bovendien ingegaan op de verschillen tussen Actief gedrag (de rol) en Instinctief gedrag. Naast een persoonlijke toelichting staan hierin ook handige omgangs- en communicatietips.

Jij op de Kaart

Voor managers, teams en organisaties die dieper in willen gaan op het gedrag van medewerkers en met name de interactie met collega’s of klanten, bieden wij verschillende, additionele modules aan als verdieping op de Routebeschrijving en de PersonalMap:

  • Module Leiderschap
  • Module Gedrag en Sales
  • Module Effectief communiceren
  • Module Omgaan met conflicten

De ProfessionalMap is een verdieping ten opzichte van de Personal Map. Hier wordt ingegaan op uw persoonlijke leiderschapsstijl. De ProfessionalMap is gericht op uw professionele groei als manager. Ook de werkinteractie met uw medewerkers staat hierin centraal.

Wij op de Kaart

Bestaat er een ideaal team? Wij zijn er nog nooit één tegenkomen.

Maar er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken.
Zo kan het voorkomen dat bepaalde gedragsstijlen in een team ontbreken, of dat er juist veel mensen zijn met eenzelfde gedragsstijl. Hoe kom je erachter hoe het team is samengesteld? Deze vraag staat centraal bij de training Teamontwikkeling.
Tijdens de training komen we – met behulp van de TeamMap – erachter hoe het team is samengesteld. De TeamMap geeft inzicht in de gedragsstijlen van de teamleden, waar de sterktes en zwaktes liggen. Alle deelnemers worden op basis van hun PersonalMap ingedeeld in de Wereld van Verschil. Het resultaat is een overzichtskaart die in één oogopslag toont hoe een groep of afdeling is samengesteld en welke individuele gedragseigenschappen de deelnemers hebben.

De training Teamontwikkeling is altijd een vervolg op de workshop of training Persoonlijke Ontwikkeling of de training Herkennen van Gedrag. Onderdelen van de training zijn altijd:

  • Herhaling van de verschillende gedragsstijlen aan de hand van de PersonalMap en de Routebeschrijving;
  • Bespreking TeamMap en samenwerkingsvormen;
  • Bespreken van de talenten en valkuilen van het team;
  • Inzet per gedragsstijl naar project- of bedrijfsfase.

De training Teamontwikkeling is zeer interactief. Zo wordt er gewerkt met vloermatten van de Wereld van Verschil waarop eenieder zijn of haar positie inneemt. De teamopstelling, het letterlijk inzichtelijk maken van de diverse gedragsstijlen en de dialoog die hierbij ontstaat, zorgen ervoor dat de dit een zeer effectieve manier is om als team te groeien.

Organisatie op de Kaart

BusinessMapping is een cartografische manier om organisaties en bedrijfsprocessen in kaart te brengen.

In plaats van uitgebreide rapporten een grafische weergave die alle van belang zijnde zaken op een visuele manier weergeven.

Waar staan wij al organisatie en waar willen wij naartoe? Een BusinessMap is een toegankelijke, unieke en tailor made weergave van de strategie, de processen en ontwikkelingen binnen een team of organisatie.

Heeft u een vraag aan ons? 

Pin It on Pinterest