BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Persoonlijke vaardigheden

Tailor You biedt u de volgende mogelijkheden met betrekking tot Persoonlijke vaardigheden aan.

Persoonlijke vaardigheden

“Ik kan het niet!” kan iedereen overkomen. Want als je dit denk, vindt en zegt, dan stel je ook de vraag: “kan ik dat leren?”. Kennis kun je vergaren en kunde kun je leren. Met andere woorden: er is altijd en voor iedereen een mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden krijgen is een persoonlijke kwestie die in een groep uiterst goed te vergaren zijn. Juist door naar anderen te kijken en met andere te proberen, neemt het leerrendement enorm toe.

In onze vaardigheidstrainingen staat casuïstiek uit de praktijk van de deelnemer altijd centraal en creëren we een veilige leeromgeving waarin door middel van games, simulaties, rollenspellen en veel andere methodieken een efficiënt leerplatform wordt aangeboden. Het blijft uiteraard de werkvloer waar de deelnemer(s) uiteindelijk meemaakt wat de nieuwe vaardigheid oplevert. Populair gezegd: “Wij geven de voorzet en de deelnemer kopt hem in!”

(Door)vraagtraining voor ICT'ers

Misverstanden en problemen ontstaan meestal doordat we er van uitgaan dat de perceptie van een ander automatisch gelijk is aan die van ons. Terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. 

Bekijk deze training >

Schrijfvaardighedentraining voor ICT'ers

Het produceren van een duidelijke, goed gestructureerde en prettig leesbare tekst is tegenwoordig bijna een basisvaardigheid voor ICT’ers. Het kan dan gaan om het schrijven van bijvoorbeeld offertes, adviezen, rapportages, blogteksten of teksten voor een website. 

Bekijk deze training >

Training De kunst van beïnvloeden

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van de context van beïnvloeden, inzicht in de mogelijkheden die er zijn om op een effectieve en efficiënte manier vorm en inhoud te geven aan het proces van beïnvloeden.

Bekijk deze training >

Training Praktische coachingsvaardigheden

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van coaching als fenomeen, inzicht in de mogelijkheden van coaching en handvatten om vorm te geven aan de praktijk van coachingsgesprekken. 

Bekijk deze training >

Training Het deelnemen aan een functioneringsgesprek

“Heb ik morgen weer een functioneringsgesprek met mijn chef. Ik zal wel zien waar het op uit draait. Meestal levert het toch niet op.” “Ik weet nooit precies wat er van mij wordt verwacht? Ik weet ook nooit of ik alles wel goed doe? Eigenlijk wil ik dat graag weten van mij manager, maar die zegt daar nooit iets over!”

Bekijk deze training >

Training Het voeren van functioneringsgesprekken

“Had ik alweer ruzie met Clara tijdens het jaarlijkse functioneringsgesprek. Hoe komt dat toch?” “Ik heb het gevoel dat ik alles moet doen tijdens ons functioneringsgesprek. Het is toch een gezamenlijk gesprek!”

Bekijk deze training >

Training Krachtig adviseren

“Ik heb mijn best gedaan om de vraag van de klant te vertalen in een advies! Ik snap niet dat het niet goed is aangekomen.” “Hoe zorg ik er als intern adviseur voor dat ik vanaf het begin van een project betrokken wordt en niet pas in een erg laat stadium?” “Mijn opdrachtgever vond mijn advies prima en toch kreeg ik de opdracht niet! Hoe kan dat?”

Bekijk deze training >

Training Gesprekstechnieken

Goed en actief luisteren vormt de basis van een goed gesprek. Dit onderwerp staat dan ook centraal in deze tweedaagse training gesprekstechnieken. U leert actief te luisteren en op het goede moment de juiste vragen te stellen. 

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Helpdesk-, Servicedesk- en Servicecentermedewerkers

Deze training richt zich op de communicatieve vaardigheden van medewerkers van een ICT Helpdesk-, Servicedesk- of Servicecenter. Zij zijn het visitekaartje van de ICT-organisatie. Ze zijn immers de mensen waarmee klanten het eerst te maken krijgen als er vragen of problemen zijn. 

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Technische Consultants en -Engineers

Deze training is bedoeld voor technische consultants en -engineers. Zij zijn de specialisten die de ICT-infrastructuur installeren, opwaarderen en aanpassen. Ze hebben technische kennis van en ervaring met specifieke onderdelen van een ICT-infrastructuur, zijn meestal in dienst van een ICT-dienstverlener en werken in projectverband. 

Bekijk deze training >

Training Klantgerichtheid voor ICT medewerkers

In deze eendaagse training wordt er aandacht besteed aan klantgerichtheid. Naast een stuk theorie zal er aandacht besteed worden aan praktijksimulaties en rollenspellen. U leert dat het stellen van de juiste vragen en actief luisteren belangrijke elementen zijn voor het voeren van een doelgericht en efficiënt gesprek.

Bekijk deze training >

Presenteertraining voor ICT'ers

Wat is het verschil wat het verschil maakt als het gaat om presentaties? Op welke manier kan een presentatie inspireren en motiveren? Hoe bereiken we interactie met de deelnemers?

Bekijk deze training >

Training Conflict Handling

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van het fenomeen conflicten, inzicht in het ontstaan hiervan en handvatten voor de dagelijkse praktijk om hiermee om te gaan en deze op te lossen. 

Bekijk deze training >

Training Onderhandelen tussen positioneel en principieel

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van de verschillende elementen van het onderhandelingsproces, inzicht in de context waarbinnen dat proces plaatsvindt en handvatten om effectief vorm te geven en deel te nemen aan onderhandelingen. 

Bekijk deze training >

Training Het deelnemen aan een beoordelingsgesprek

“Ik zie er enorm tegenop! Morgen heb ik mijn beoordelingsgesprek. Ik krijg vast weer een hele lading over me heen!” “Mijn beoordelingsgesprek is altijd eenzijdig. Mijn chef zegt me wat ik niet goed heb gedaan en ik krijg nooit kans om er iets tegenover te stellen.”

Bekijk deze training >

Training Het voeren van beoordelingsgesprekken

“Morgen heb ik een beoordelingsgesprek met één van mijn medewerkers. Dat wordt weer feest, want hij wordt zeker boos.” “Afspraken naar aanleiding van beoordeling vind ik altijd zo moeilijk. Ik heb het gevoel dat ik niet echt begrepen wordt en dat ze ook nooit uit de verf komen.”

Bekijk deze training >

Training Omgaan met Weerstand

Soms zijn er situaties waarin de communicatie wat lastig verloopt. Als er sprake is van weerstand, is het van belang om hier op de juiste manier mee om te gaan anders kan de weerstand groter worden. Tijdens deze training leer je hoe je de weerstand kunt verminderen en om kunt buigen.

Bekijk deze training >

Training Communicatieve Vaardigheden

Communiceren lijkt zo gemakkelijk, we doen het immers iedere dag, maar hoe vaak merkt u dat uw boodschap niet goed overkomt? En hoe vaak begrijpt u anderen niet omdat u aan een half woord niet genoeg hebt? Misverstanden zijn dan zo geboren. 

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Beheerders

Deze training is bedoeld voor systeembeheerders, netwerkbeheerders, werkplekbeheerders en applicatiebeheerders. Zij zorgen ervoor dat de ICT-infrastructuur betrouwbaar en snel werkt. 

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Presales Consultants

Deze training richt zich op Presales Consultants. Zij vormen het ‘technisch geweten’ van een ICT-sales organisatie; ze zijn verantwoordelijk voor het uitvragen van de functionele en technische behoeften van relaties. 

Bekijk deze training >

Training Intakegesprekken training voor ICT'ers

Veel ICT’ers vinden het lastig om zich te profileren in intakegesprekken. Toch hangt er van af: de indruk die ze maken op de opdrachtgever bepaalt of ze de opdracht wel of niet krijgen. Gelukkig zijn dit soort gespreksvaardigheden te trainen. 

Bekijk deze training >

Training Soft Skills for Agile Workers

Na afloop van deze training heeft de deelnemer kennis van, inzicht in en handvatten voor de dagelijkse praktijk binnen de thema’s van deze training en kunnen daarmee aan het werk in hun werk. 

Bekijk deze training >

Heeft u een vraag aan ons?