BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Persoonlijke vaardigheden

Tailor You biedt u de volgende mogelijkheden met betrekking tot Persoonlijke vaardigheden aan.

Persoonlijke vaardigheden

“Ik kan het niet!” kan iedereen overkomen. Want als je dit denk, vindt en zegt, dan stel je ook de vraag: “kan ik dat leren?”. Kennis kun je vergaren en kunde kun je leren. Met andere woorden: er is altijd en voor iedereen een mogelijkheid om te groeien en te ontwikkelen. Nieuwe vaardigheden krijgen is een persoonlijke kwestie die in een groep uiterst goed te vergaren zijn. Juist door naar anderen te kijken en met andere te proberen, neemt het leerrendement enorm toe.

In onze vaardigheidstrainingen staat casuïstiek uit de praktijk van de deelnemer altijd centraal en creëren we een veilige leeromgeving waarin door middel van games, simulaties, rollenspellen en veel andere methodieken een efficiënt leerplatform wordt aangeboden. Het blijft uiteraard de werkvloer waar de deelnemer(s) uiteindelijk meemaakt wat de nieuwe vaardigheid oplevert. Populair gezegd: “Wij geven de voorzet en de deelnemer kopt hem in!”

(Door)vraagtraining voor ICT'ers

Helaas wordt er vaak vanuit gegaan dat de perceptie van een ander in gesprekken hetzelfde als die van jezelf is. Daardoor ontstaan vaak misverstanden en problemen.

Bekijk deze training >

Schrijfvaardighedentraining voor ICT'ers

Het schrijven van een heldere, goed opgebouwde en aangenaam leesbare tekst is tegenwoordig een basisvaardigheid voor ICT’ers. Of het nu gaat om het maken van offertes, rapportages, adviesnotities, teksten voor een website of blogs.

Bekijk deze training >

Training De kunst van beïnvloeden

Invloed hebben op anderen kun je bereiken door persoonlijk effectief optreden. Er zijn verschillende manieren om invloed uit te oefenen. 

Bekijk deze training >

Training Praktische coachingsvaardigheden

Coaching is een verzamelbegrip voor allerlei verschillende vormen van individuele begeleiding. We onderscheiden verschillende vormen, zoals mentoring, supervisie, training-on-the-job en tutoring.

Bekijk deze training >

Training Het deelnemen aan een functioneringsgesprek

Medewerkers onderschatten de waarde van een functioneringsgesprek. Ze zien er tegenop en voelen erg veel voor en tijdens een dergelijk gesprek. Ze stellen zich terughoudend op en zien het gesprek eigenlijk te vaak als beoordeling. Dat is een gemiste kans!

Bekijk deze training >

Training Het voeren van functioneringsgesprekken

Voor kwaliteitsverbetering van werkgedrag is het functioneringsgesprek een belangrijk instrument van personeelsmanagement. 

Bekijk deze training >

Training Krachtig adviseren

De effectiviteit van een advies wordt nooit eenzijdig door de adviseur bepaald, maar sterker nog door de kwaliteit en als belangrijke factor hierin het plezier van de samenwerking tussen de adviseur en de klant.

Bekijk deze training >

Training Gesprekstechnieken

Praten doen we de hele dag door: over het weer, de voetbalwedstrijd, nieuwe auto’s, vakantieplannen en de problemen met de kinderen. We praten vaak met elkaar om het praten op zich, om contacten te onderhouden.

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Helpdesk-, Servicedesk- en Servicecentermedewerkers

Doeltreffend en klantgericht communiceren is meer dan goed een praatje paraat hebben en een belscenario gebruiken. Het betekent dat je je realiseert dat je het visitekaartje bent van de ICT-organisatie.

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Technische Consultants en -Engineers

Technische consultants en -engineers hebben veel ervaring met de specifieke onderdelen van een ICT-infrastructuur. Zij zijn meestal in dienst van een ICT-dienstverlener en werken in projectverband. Om hun kant goed van dienst te kunnen zijn, is die technische kennis en ervaring allang niet meer voldoende.

Bekijk deze training >

Training Klantgerichtheid voor ICT medewerkers

Ergens komen is één, maar ergens blijven is vaak niet zo eenvoudig als ment denkt. De wereld verandert en het individualisme speelt hierin een belangrijke rol. Dit geldt niet alleen voor mensen, maar ook voor organisaties.

Bekijk deze training >

Feedback training voor ICT'ers

Soms gebeurt er iets waar je je aan ergert of gedraagt iemand zich op een manier die je raakt. Dan kun je daar natuurlijk kritiek op geven. Alleen heeft kritiek als nadeel dat de ontvangende partij zich aangevallen voelt en in de verdediging gaat. Bovendien geeft kritiek wel informatie over wat er niet goed is, maar niet over wat er dan anders zou moeten.

Bekijk deze training >

ICT-techniek voor niet-ICT'ers

Al die terminologie! Je zult maar zonder technische (ICT) achtergrond bij een ICT-dienstverlener gaan werken! Soms lijkt het wel of ICT’ers een soort geheimtaal spreken. Al die terminologie en afkortingen. Wordt daar maar eens wijs uit! 

Bekijk deze training >

Presenteertraining voor ICT'ers

ICT-professionals geven veel en vaak presentaties. Denk daarbij aan webinars, seminars, bedrijfspresentaties etc. Niet alle presentaties blijven hangen bij de luisteraars en er wordt al snel vergeten waar het feitelijk om ging.

Bekijk deze training >

Training Conflict Handling

Iedereen heeft wel eens ruzie. Zelfs in de beste teams zullen zo nu en dan conflicten optreden. Conflicten kunnen groot zijn, maar ook heel klein: een eenvoudig meningsverschil tussen twee partijen.

Bekijk deze training >

Training Onderhandelen tussen positioneel en principieel

Medewerkers hebben in hun dagelijkse werk regelmatig te maken met belangentegenstellingen. Dat kan zowel binnen als buiten hun organisatie gebeuren.

Bekijk deze training >

Training Het deelnemen aan een beoordelingsgesprek

Beoordelen is een activiteit waaraan je elk jaar weer aan moet deelnemen. Het is dan vaak een gesprek waarin je je een lijdend voorwerp voelt.

Bekijk deze training >

Training Het voeren van beoordelingsgesprekken

Daar waar mensen werken, worden zij ook beoordeeld. Vaak gebeurt dit impliciet en op ad-hoc basis. Juist het ongestructureerde hiervan maakt het onmogelijk om adequaat personeelsbeheer te voeren.

Bekijk deze training >

Training Omgaan met Weerstand

In elk systeem zijn tegelijkertijd twee krachten werkzaam waartussen een balans gezocht moet worden. Weerstand tegen is een algemeen menselijk verschijnsel. Bij confrontatie met iets nieuws proberen we dat nieuwe gebeuren allereerst te begrijpen vanuit een ons reeds bekend verschijnsel.

Bekijk deze training >

Training Communicatieve Vaardigheden

Doeltreffend communiceren is meer dan goed van de tongriem gesneden zijn of het kunnen produceren van een spraakwaterval. Wil je doeltreffend communiceren, dan moet je toch met meer elementen rekening houden om de juiste golflengte te pakken met je gesprekspartner.

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Beheerders

Het vak van ICT-beheerders vroeg traditioneel vooral om technische kennis en ervaring. Zij zorgden ervoor dat de ICT-infrastructuur betrouwbaar was en snel werkte. Door de komst van extern beheer en clouddiensten verdwijnt de techniek steeds meer naar de achtergrond en daarmee verandert ook de rol van de ICT-beheerders. 

Bekijk deze training >

ICT Communicatietraining voor Presales Consultants

Presales Consultants zijn het ’technisch geweten’ van een ICT-sales organisatie. Zij vormen zogenaamde ’technisch geweten’ van een ICT-sales organisatie. Daarnaast zijn juist zij verantwoordelijk voor het uitvragen van de functionele en technische behoeften van klanten.

Bekijk deze training >

Training Intakegesprekken training voor ICT'ers

Veel ICT’ers werken op inhuurbasis voor kortere of langere tijd bij een opdrachtgever (detachering). De selectie voor dat soort opdrachten gebeurt veelal in eerste instantie op basis van CV’s en in tweede instantie op basis van een intakegesprek.

Bekijk deze training >

Training Soft Skills for Agile Workers

Agile werken stimuleert en motiveert betrokkenen en is al lang niet meer voorbehouden aan de IT-sector. Als organisatie gaan wij met onze relaties een partnership aan waarbij wij gebruik maken van deze manier van werken.

Bekijk deze training >

Neuro Linguïstisch Programmeren voor ICT Professionals

Technische kennis en ervaring is niet meer voldoende om een klant goed van dienst te kunnen zijn. Een klant wil graag dat een ICT Professional met hem meedenkt en goed kan luisteren. Goede communicatieve vaardigheden zijn daarom, naast technische kennis, onontbeerlijk. 

Bekijk deze training >

Heeft u een vraag aan ons?