BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Communicatieve Vaardigheden

Doeltreffend communiceren is meer dan goed van de tongriem gesneden zijn of het kunnen produceren van een spraakwaterval. Wil je doeltreffend communiceren, dan moet je toch met meer elementen rekening houden om de juiste golflengte te pakken met je gesprekspartner. Immers, misverstanden zijn zo geboren en die weer wegnemen is niet altijd makkelijk. Dat komt vooral omdat er in een communicatieproces altijd sprake is van 4 factoren die door elkaar heenlopen: inhoud, procedure, interactie en emotie.

In deze training komen de verschillende, doorslaggevende elementen van het communicatieproces aan bod die ervoor zorgen dat DE kans dat je zo dicht mogelijk langs elkaar heen praat toeneemt.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk.

Doelgroep

Omdat het doel en de inhoud van de training uiteindelijk op basis van maatwerk worden samengesteld, kan in principe iedere medewerker deelnemen aan deze training.

Voorkennis

Geen voorkennis vereist

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De theorie wordt aan de hand van rollenspellen en onderlinge feedback in praktijk geoefend.

 • Specifieke inhoud
 • Communicatiemodel
 • Kernkwaliteiten
 • Luisteren, samenvatten en doorvragen
 • Vraagtechnieken
 • Onderscheid feiten en interpretaties
 • Feedback geven
 • Feedback ontvangen
 • Inspelen op de belangen van uzelf en die van anderen
 • Verbale en non-verbale communicatie
 • Conflicthantering

Duur & Prijs

Duur: 3 dagen
Prijs: €1.875,00

Heeft u een vraag voor ons?