BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Feedback training voor ICT’ers

Soms gebeurt er iets waar je je aan ergert of gedraagt iemand zich op een manier die je raakt. Dan kun je daar natuurlijk kritiek op geven. Alleen heeft kritiek als nadeel dat de ontvangende partij zich aangevallen voelt en in de verdediging gaat. Bovendien geeft kritiek wel informatie over wat er niet goed is, maar niet over wat er dan anders zou moeten. Het kan ook anders. In plaats van kritiek kun je ook feedback geven. Daarmee geef je de ander een kans om zich te verbeteren. 

Doel

De training geeft inhoudelijke (klassikale) informatie en biedt daarnaast veel mogelijkheden om met het geleerde te oefenen. Dat zorgt voor integratie van de stof zodat de deelnemers de aangereikte kennis direct in de praktijk inzetten.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

Voorafgaand aan de training zal er een telefonisch intakegesprek plaatsvinden. Aan de hand van dit gesprek zal de definitieve inhoud en duur van de training bepaald worden.

Durven
Eerlijke feedback geven vraagt zelfvertrouwen. Niet iedereen kan het even gemakkelijk. Dat heeft te maken met persoonlijke waarden (bijvoorbeeld beleefdheid of respect) en overtuigen ( ‘durf ik dit wel?’).

Gedurende deze training kijken we daarom, naast praktische vaardigheden, eerst naar de rol van waarden en overtuigingen in ons gedrag. We onderzoeken of die ons helpen of belemmeren en hoe we ze kunnen aanpassen. Pas dan hebben praktische vaardigheden nut.

Praktische vaardigheden
Non-verbale communicatie (houding, stemgebruik) is belangrijk om overtuigend feedback te geven. Daarnaast hoort bij feedback specifiek taalgebruik. Wat zeg je wel en vooral niet?

Gedurende deze trainingen behandelen we een aantal praktische vaardigheden die van belang zijn als we feedback geven.

Bijzonderheden

Dit is een begeleidingstraject welke altijd als maatwerk gegeven zal worden. De prijs van deze training is van het aantal dagen/dagdelen afhankelijk.

Duur & Prijs

Duur: 1 á 3 dagdelen
Prijs:

Heeft u een vraag voor ons?