BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Het voeren van beoordelingsgesprekken

Daar waar mensen werken, worden zij ook beoordeeld. Vaak gebeurt dit impliciet en op ad-hoc basis. Juist het ongestructureerde hiervan maakt het onmogelijk om adequaat personeelsbeheer te voeren. Dit leidt in veel organisaties tot het streven naar een gestructureerde vorm van personeelsbeoordeling.

Personeelsbeoordeling is een belangrijk instrument in het kader van personeelsbeheer.Het belang van de werkgever ligt in het afstemmen van personele mogelijkheden op behoeften van de organisatie. Voor de werknemer biedt het een regelmatige terugkoppeling van de kwaliteit en kwantiteit van zijn of haar functioneren. Het is tevens een moment waarop formele consequenties (zoals bevordering of ontslag) verbonden kunnen worden aan het functioneren.

In deze training staat het gehele beoordelingsproces centraal en wordt ingegaan op de verschillende gespreksvaardigheden die nodig zijn voor het kunnen voeren van een dergelijk gesprek.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk.

Doelgroep

Managers die beoordelingsgesprekken gaan voeren.

Voorkennis

Geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

Tijdens het eerste dagdeel gaan we in op het fenomeen beoordelingscyclus en -gesprek. Aan de orde kunnen komen:

  • beelden rondom personeelsbeoordeling
  • de beoordelingscyclus
  • het beoordelingssysteem
  • fasen in het beoordelingsgesprek
  • discussies, verwerkingsopdrachten
  • communicatie en sfeer tijdens het beoordelingsgesprek
  • weerstand en emotie tijdens beoordelingsgesprekken
  • communicatie: aansluiten en doorbouwen
  • de persoonlijke aanpak

De training sluiten we af met het formuleren van persoonlijke punten van aandacht op basis van zelfinzicht en feedback van de trainer en de andere deelnemers.

Duur & Prijs

Duur: 3 dagdelen
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?