BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

ICT Communicatietraining voor Beheerders

Het vak van ICT-beheerders vroeg traditioneel vooral om technische kennis en ervaring. Zij zorgden ervoor dat de ICT-infrastructuur betrouwbaar was en snel werkte. Door de komst van extern beheer en clouddiensten verdwijnt de techniek steeds meer naar de achtergrond en daarmee verandert ook de rol van de ICT-beheerders. Tegenwoordig heeft een ICT-beheerder steeds vaker een regiefunctie. Naast technische kennis zijn nu vooral communicatieve vaardigheden van belang. Beheerders hebben vooral veel contact met de gebruikersorganisatie, technische partners en cloudpartners om de dienstverlenging op peil te houden. Deze training behandelt de communicatieve vaardigheden die nodig zijn voor het goed invullen van de regiefunctie en ook om op dat vlak soepel te kunnen schakelen met gebruikers en technische partners. Daarnaast wordt er van de beheerders verwacht dat ze in voorkomende gevallen de functionele eisen en wensen kunnen achterhalen en verwoorden. Aan bod komen in elk geval: rapportages schrijven, non-verbale communicatie en presentatietechnieken. 

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdragen aan het reduceren en voorkomen van verzuim door ziekte of andere oorzaken.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor systeembeheerders, netwerkbeheerders, werkplekbeheerders en applicatiebeheerders. 

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen gedurende de training aan bod komen:

  • (Non)verbale communicatie: Een goed contact met organisaties maakt de samenwerking gemakkelijker. Dat geldt natuurlijk ook in de communicatie naar ondersteunende partners of cloudpartijen. De training gaat daarom in op een aantal aandachtspunten die de (non)verbale communicatie verbeteren.
  • (Door)vraagtechnieken: Goed kunnen (door)vragen bij gebruikers en partners maakt het leven van een ICT-beheerder veel gemakkelijker, vandaar dat de training hier ruimschoots aandacht aan besteed.
  • Rapportages schrijven: ICT-beheerders schrijven regelmatig rapportages. Denk bijvoorbeeld aan projectstatusrapportages of een functioneel ontwerp. Een bondige en actieve schrijfstijl zorgt voor duidelijke en vlot leesbare teksten. De training behandelt een methodiek om rapportages goed te structureren en geeft hulpmiddelen om de schrijfstijl te verbeteren.
  • Presentatietechnieken: Beheerders brengen regelmatig informatie over. Bijvoorbeeld in een overleg of tijdens het verzorgen van een presentatie aan de gebruikersorganisatie. In deze training kijken we naar de ingrediënten van een presentatie die boeit en ‘blijft hangen’.

 

Bijzonderheden

De training geeft inhoudelijke (klassikale) informatie en biedt daarnaast veel mogelijkheden om met het geleerde te oefenen. Dat zorgt voor integratie van de stof zodat de deelnemers de aangereikte kennis direct in de prakijk kunnen inzetten.

Duur & Prijs

Duur: 3 dagen
Prijs: €1.875,00

Heeft u een vraag voor ons?