BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Praktische coachingsvaardigheden

Coaching is een verzamelbegrip voor allerlei verschillende vormen van individuele begeleiding. We onderscheiden verschillende vormen, zoals:

 • mentoring: vrijwillige persoonlijke interactie tussen een ervaren en kundig begeleider met een minder ervaren en kundige medewerker, waarbij het doel is dat de minder ervaren medewerker specifieke, tevoren afgesproken competenties ontwikkelt.
 • supervisie: een vorm van coaching waarbij de medewerker leert kritisch te kijken naar het eigen functioneren en zoekt naar mogelijke alternatieven in zijn handelen. Het gaat bij supervisie altijd om de vraag: wie ben ik in mijn functie en welk effect heeft mijn gedrag op anderen?
 • training-on-the-job: is een vorm van leren waarbij de medewerker direct op de werkplek individuele begeleiding krijgt geboden. De werkwijze van training-on-the-job is dat de coach spiegelt aan de medewerker wat hij waarneemt in diens functioneren.
 • tutoring: een vorm van leren waarbij intellectuele cognities centraal staan. Tutoring kan omschreven worden als begeleiding en advies bij het begrijpen en integreren van theoretische inzichten en kennis. Zo kan bijvoorbeeld een manager begeleid worden bij het afstemmen van zijn afdelingsbeleid op het strategisch beleid van de organisatie.

In deze trainingen komen alle elementen en vaardigheden die onderdeel zijn van een coachingsproces aan de orde.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk.

Doelgroep

Managers en medewerkers die in hun dagelijkse praktijk een leidinggevende en/of aansturende rol hebben.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deelname aan deze training.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Gedurende deze training zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Coachen is?..
 • Stijlen van een coach
 • Rollen van een coach
 • Eisen aan de coach
 • Benefits van coaching
 • Vaardigheden voor coachingsgesprekken
 • Praktisch coachen: do’s en dont’s
 • Aanpak: fit of stretch

 

Duur & Prijs

Duur: 4 dagen (2 dagdelen) verdeeld over 8 weken
Prijs: €2.500,00

Heeft u een vraag voor ons?