BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training De kunst van beïnvloeden

Invloed hebben op anderen kun je bereiken door persoonlijk effectief optreden. Hierbij kun je de volgende punten in overweging nemen:

 • geloven in jezelf (zelfvertrouwen)
 • consequent en geloofwaardig zijn
 • gelijke monniken, gelijke kappen
 • oprechte aandacht voor mensen tonen
 • kennis van zaken hebben
 • acceptatie van je eigen sterke en zwakke kanten

Er zijn ook verschillende manieren om invloed uit te oefenen. Denk hierbij aan overreden en overtuigen, betrekken en meebewegen, ontlokken en meenemen, samenbrengen en inspireren. Er zijn meerdere manieren en elke situatie kan om een andere aanpak vragen. 

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk.

Doelgroep

Deze training is geschikt voor medewerkers in bedrijven te maken hebben met contacten waarbij een beroep wordt gedaan op het uitoefenen van invloed op het resultaat van gesprekken en/of processen.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deelname aan deze training.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

Gedurende deze training zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Invloed: waar hebben we het over
 • Persoonlijke effectiviteit en invloed
 • Invloed door persoonlijkheid
 • Beïnvloedingsstijlen
 • Invloed zonder macht
 • Persoonlijke beïnvloedingsstijl(len)
 • Herkennen van beïnvloedingsstijl
 • Vaardigheden voor het uitoefenen van invloed

 

Duur & Prijs

Duur: 5 dagen (2 x 2 dagen en 1 terugkomdag) verdeeld over 8 weken
Prijs: €3.125,00

Heeft u een vraag voor ons?