BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Het voeren van functioneringsgesprekken

Voor kwaliteitsverbetering van werkgedrag is het functioneringsgesprek een belangrijk instrument van personeelsmanagement. Voordat kan worden overgegaan tot het implementeren daarvan moeten een aantal afwegingen worden gemaakt met betrekking tot het fenomeen functioneringsgesprek, de bedoeling daarvan tegen de achtergrond van de eigen organisatie en de voorwaarden waaraan voldaan dient te worden voor succesvolle implementatie.  Daarnaast gaat het uiteraard om een veelheid aan gespreksvaardigheden waarbij niet alleen gedacht moet worden aan luisteren, vragen stellen en feedback geven en ontvangen, Het gaat ook om fenomenen als omgaan met emoties, omgaan met weerstand, het maken van effectafspraken en het bewaken van grenzen.

In deze training wordt door middel van theorie, verwerkingsopdrachten en door de deelnemers ingebrachte casuïstiek gewerkt aan de beeldvorming rondom het thema. Er is veel ruimte voor discussie met andere deelnemers en het stellen van vragen.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk.

Doelgroep

Managers die functioneringsgesprekken moeten voeren.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist

Vorm

Maatwerk

Inhoud

In het eerste dagdeel wordt door middel van theorie en door de deelnemers ingebrachte casuïstiek vormgegeven aan het functioneringsgesprek. Aan de orde kunnen komen:

  • definitie functioneringsgesprek en bepaling doelstelling van het gesprek
  • voorwaarden voor vruchtbare gespreksvoering
  • opstellen agenda
  • gesprekshouding
  • ontvangen en geven van feedback
  • verbeteren van werkgedrag en het omgaan met fouten

In de aansluitende 2 dagdelen wordt met behulp van een professionele acteur geoefend met het voeren van functioneringsgesprekken.

Duur & Prijs

Duur: 3 dagdelen
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?