BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit – begeleide e-learning

Als professional in de zorg, onderwijs of het sociale domein wordt u vaak geconfronteerd met probleemgedrag van cliënten. Het is soms moeilijk om daar een passend antwoord op te vinden. Vaak voelt u onmacht als u ziet dat de cliënt, steeds verder in de problemen komt en het gedrag leidt tot steeds heftigere escalaties en misschien zelfs tot verbaal of fysiek geweld.
In deze training leert u hoe u op een andere manier kunt reageren op probleemgedrag, waarbij niet de cliënt, het uitgangspunt is voor gedragsverandering, maar uzelf. Dit zorgt ervoor dat u minder onmacht ervaart en meer grip voelt op de situatie waarin probleemgedrag tot escalaties leidt. U leert hoe u, door uw eigen gedrag te veranderen meer invloed krijgt op de cliënt om weer tot samenwerking te komen.

Doel

  • U leert de tools van de methodiek kennen en hoe deze in te zetten
  • U leert zelfcontrole uit te oefenen
  • U leert probleemgedrag in context te plaatsen
  • U leert de-escalerend te werken
  • U leert een constructieve aanpak formuleren aan de hand van de verschillende pijlers van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit
  • U leert (probleem)gedrag prioriteren
  • U leert hoe u het netwerk kan betrekken om probleemgedrag te veranderen

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor uitvoerende professionals in de zorg, onderwijs en het sociale domein die zich geconfronteerd zien met probleemgedrag en gedragsescalaties.

Vorm

Klassikaal en e-learning

 

 

 

 

Inhoud

In de training maakt u kennis met de tools die een andere benadering van probleemgedag mogelijk maken, waarbij u invloed uit kunt oefenen op het probleemgedrag van anderen door uw eigen gedrag te veranderen. Daarnaast leert hoe u een stappenplan kan opstellen om probleemgedrag breed aan te pakken vanuit alle pijlers van waakzame zorg om gedragsverandering bij uzelf en de cliënt te bewerkstelligen.

Bijzonderheden

De duur van de e-learning bestaat uit 30 dagen. Bij een privé-/maatwerktraining heeft u voordat u met de e-learning aan de slag gaat drie kwartier klassikale training. Na afloop van de 30 dagen e-learning heeft u nogmaals drie kwartier klassikale training

Duur & Prijs

Duur: Privé-/maatwerk: 1,5 uur online klassikaal en 30 dagen begeleide e-learning. Groepstraining: 3 uur online klassikaal en 30 begeleide dagen e-learning. 1 jaar toegang tot de e-learning omgeving.
Prijs: €395,00

Heeft u een vraag voor ons?