BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Laat kwaliteit zien! Kwaliteitsmanagement in de zorg – begeleide e-learning

Met kwaliteitsmanagement en -zorg kunt u de kwaliteit van uzelf als ZZP’er én Ondernemer qua organisatie en dienstverlening verbeteren. Dat is niet een eenmalig iets, maar dient structureel te gebeuren. Maar hoe doet u dat dan? We hebben in samenwerking met belanghebbende partijen een norm/certificatieschema, ontwikkeld gericht op het bereiken en behouden van een hoge kwaliteit van dienstverlening. In het norm/certificatieschema is tevens vastgelegd dat via een zgn. assessment wordt getoetst of een

Zzp ‘er aan de norm voldoet. Middels deze app borgt u algemene kennis omtrent persoonscertificering en kwaliteitsmanagement. Het is een eerste stap op weg naar het behalen van uw certificaat.

Doel

Na afloop van de training ‘Laat kwaliteit zien!’ bent u in staat om:

  • De basisterminologie van kwaliteitsmanagement te begrijpen.
  • Vanuit een gedegen basiskennis verder te gaan werken om kwaliteitsmanagement vorm te geven in je onderneming als ZZP’er.

Doelgroep

Deze training is bedoeld ZZP’ers die werken als verpleegkundige, verzorgende en begeleider in de langdurige zorg en de thuis- en kraamzorg (niveau 3 t/m 7).

Vorm

Klassikaal en e-learning

Inhoud

In de training ‘Laat kwaliteit zien!’ leert u kort de theoretische achtergrond van de basisthema’s in kwaliteitsmanagement. Dit doen we aan de hand van de volgende punten:

  • Algemeen kwaliteitsmanagement
  • Kwaliteitssysteem
  • Persoonscertificering
  • Risicomanagement
  • Visie & Doelen stellen
  • Professioneel handelen
  • Ondernemerschap
  • Continue verbeteren

Bijzonderheden

De duur van de e-learning bestaat uit 30 dagen. Bij een privé-/maatwerktraining heeft u voordat u met de e-learning aan de slag gaat drie kwartier klassikale training. Na afloop van de 30 dagen e-learning heeft u nogmaals drie kwartier klassikale training

Duur & Prijs

Duur: Privé-/maatwerk: 1,5 uur online klassikaal en 30 dagen begeleide e-learning. 1 jaar toegang tot de e-learning omgeving.
Prijs: €395,00

Heeft u een vraag voor ons?