BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Burn-out bij millennials

Een burn-out slaat op steeds jongere leeftijd toe. Vroeger werden de veertigers en vijftigers ‘overspannen’, nu zien we een burn-out vaak voorkomen onder de millennials. Millennials, ook wel de Generatie Y genoemd, zijn mensen die geboren zijn tussen 1980 en 2000. Volgens de nieuwste cijfers is deze bevolkingsgroep momenteel het grootste slachtoffer van burn-out gerelateerde klachten. Maar er is alweer een nieuwe groep in opkomst; adolescenten tussen de 15 en 25 jaar, waaronder een opmerkelijk hoog percentage studenten.

De oorzaak van een burn-out bij millennials

Maar liefst een kwart van alle millennials worstelt met burn-out gerelateerde klachten.
Er zijn verschillende redenen waarom het percentage burn-outs onder deze generatie zo hoog is. Het heeft te maken met de opvoeding, de studietijd en in sterke mate ook de beïnvloeding uit de omgeving. We gaan hier zo wat dieper op in.

Als werkgever kan je de signalen van medewerkers met een te hoge werkstress herkennen. Wij hebben hier ook een artikel over geschreven die je hieronder kunt bekijken.

De redenen waarom millennials met een burn-out uitvallen, zijn anders dan we zien bij werknemers uit de voorgaande generaties. Alhoewel de symptomen niet zoveel verschillen, komt de oorzaak van de burn-out vaak uit een andere hoek.

De opvoeding van millennials

Ouders van millennials zijn opgegroeid met het motto ‘huisje-boompje-beestje’. Studeren lag in hun tijd niet zo voor de hand als nu. Ze zochten een baan, ging sparen voor huis en haard en stichtten een gezin. Het ontbreken van eigen regie leidde ertoe dat ze hun nakomelingen een meer individualistische opvoeding gaven.

De millennials kregen uitgebreid de tijd om zich te ontwikkelen en te studeren. Het feit dat ze meer invloed hadden op hun eigen leven, bracht echter ook nadelen met zich mee. Als je zelf verantwoordelijk bent voor je succes en je geluk, dan wordt iets wat misgaat al snel gezien als een persoonlijk falen.

Verlenging van de pubertijd

Tijdens de studietijd werd de millennial nog niet belast met de dagelijkse beslommeringen van het werk. Zijn pubertijd werd hierdoor als het ware verlengd; naast studeren was er volop ruimte voor het studentenleven en sociale activiteiten. Pas bij de start van een carrière werd de millennial zich echt bewust van zijn volwassenheid. En vaak waren de verwachtingen dan (te) hoog. Voor je dertigste een succesvol doel bereiken, is de millennial met de paplepel ingegoten. En dat veroorzaakt een hoge mate van stress.

Geen baangarantie en weinig autonomie

Diploma’s betekenen niet altijd dat jouw bedje gespreid is. Dat een millennial dus vaak onder zijn niveau moet starten op de arbeidsmarkt, zorgt voor de nodige frustraties en teleurstellingen. Daarnaast is de millennial door zijn opvoeding individualistisch ingesteld, waardoor hij de nodige autonomie in zijn werk nodig heeft. Maar zelfstandig kunnen handelen is nog lang niet de standaard bij vele bedrijven. Een werkgever die deze jonge generatie begrijpt, kan hier een belangrijke rol in spelen.

De rol van social media

Millennials zijn opgegroeid met social media. Ze delen dan ook graag hun successen met hun leeftijdgenoten via bijvoorbeeld Facebook of LinkedIn. Millennials wegen hun succes namelijk graag af aan anderen. Ze vergelijken hun leven met die van anderen om hun heen in plaats van zich te concentreren op hun eigen succes en geluk.

Alhoewel de millennials weten dat berichten op social media niet altijd even betrouwbaar zijn, voelen ze zich dikwijls ondergeschikt aan studiegenoten die ‘het beter voor elkaar hebben’ dan zij.

De faalangst van een millennial

Millennials scoren hoog als je kijkt naar de cijfers over faalangst. Door het hoge verwachtingspatroon zullen zij regelmatig gestelde doelen niet kunnen bereiken. En dat is hard te verteren voor een millennial. Want zoals we al vaker hoorden: hij is zelf verantwoordelijk voor zijn succes en geluk.

Faalangst is uiterst vervelend en belemmerend. Het aan jezelf twijfelen als je iets moet presteren, kan je hele handelen beperken. Overigens kan je ook faalangst ontwikkelen als je denkt dat je als persoon niet goed genoeg bent.

Faalangst leidt tot verschillende problemen, zoals verkeerd ademen waardoor je gaat hyperventileren of in paniek raakt. Maar vooral stress is een bekend symptoom van faalangst.

De stress van een millennial

Bovengenoemde eigenschappen van een millennial komen vaak tot uiting in een hoge mate van stress die niet zelden overgaat naar chronische stress en uiteindelijk een burn-out.

Te hoge verwachtingen hebben van zichzelf, je spiegelen aan een ander zijn successen, een te hoog verantwoordelijkheidsgevoel en faalangst zijn herkenbaar voor vele millennials.

Als werkgever kan je niet met alle valkuilen van een millennial rekening houden. Tenslotte heb je weinig invloed op bijvoorbeeld social media. Maar in dialoog blijven met jouw jonge werknemer en begrip tonen voor zijn problemen helpen wel degelijk.

Welke hulp past bij een millennial met een burn-out?

Er is onderzoek gedaan naar de verschillende vormen van hulp aan mensen met een burn-out. In eerste instantie komt de meerderheid terecht bij zijn eigen huisarts. Daarna wordt gekeken naar de begeleiding die er past bij degene met een burn-out. Deze hulp is cruciaal: zelden herstelt iemand met een burn-out op zijn eigen houtje. Vaak is er namelijk een gedragsverandering noodzakelijk. De huisarts kan zelf ondersteuning geven al dan niet met medicatie. Bij millennials is hulp van een persoonlijke coach het meest populair (42%) en begeleiding van een psychiater of psycholoog het minst: 10%.

De werkgever zelf kan ook meehelpen aan het herstel van zijn medewerker. Bijvoorbeeld door mindfulness training, persoonlijke coaching of yoga- of sportlessen aan te bieden. Uiteindelijk kiest 3% van de opgebrande werknemers voor een andere baan of voor ontslag.

Burn-out preventie

Meer weten over burn-out preventie? Lees hier dan hoe je dat kunt doen.

Wat kan Tailor You voor jou betekenen?

Als werkgever is het belangrijk in contact te blijven met je zieke werknemer. Tailor You geeft verschillende trainingen wat betreft het omgaan met zieke werknemers. Maar ook de preventie van ziekteverzuim is belangrijk. Daarnaast coachen wij leidinggevenden hoe om te gaan met aspecten rondom een burn-out bij werknemers.

Ook voor de millennial met een burn-out bieden wij begeleiding. Persoonlijke coaching heeft vaak de voorkeur, van zowel de kant van de werknemer als van de werkgever. Coaching is een succesvolle manier om de hersteltijd na een burn-out te verkorten, omdat deze specifiek is afgestemd op de zieke werknemer.

Wil je meer weten over onze coaching trajecten en trainingen? Neem gerust contact met ons op, we lichten het graag aan je toe.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.