BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Wat doet hoge werkdruk met medewerkers?

Maar liefst een derde van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk. Maar wat is werkdruk nou precies en wat kan je hiertegen doen?

Wat doet hoge werkdruk met medewerkers?

Steeds vaker krijg je op de vraag ‘Hoe gaat het?’ het antwoord ‘Ja, druk he’. Druk zijn is natuurlijk niet verkeerd. Maar het wordt een probleem wanneer je té druk bent. Je verliest het overzicht en kan hierdoor niet goed meer functioneren.

Ook op het werk ontstaat er steeds vaker een hoge werkdruk. Gezonde werkdruk is een belangrijk speerpunt voor zowel organisatie als hun medewerkers. Wanneer medewerkers echter te veel druk ervaren is dit slecht voor de mentale en psychische gezondheid, hierdoor ligt een burn-out op de loer. Dit is natuurlijk niet de bedoeling.

Maar liefst een derde van de werknemers in Nederland ervaart een hoge werkdruk. Maar wat is werkdruk nou precies en wat kan je hier tegen doen?

Wat houdt hoge werkdruk in?

Wanneer de werkdruk hoog is, betekent dit dat medewerkers moeite hebben met het voltooien van hun werkzaamheden in de beschikbare tijd. Het kan ook zijn dat medewerkers niet aan bepaalde eisen kunnen voldoen.

Het hoeft niet meteen erg te zijn als de werkdruk tijdelijk hoog is, dit kan bijvoorbeeld in de vakantietijd of rond de feestdagen zo zijn. Maar het is belangrijk dat deze werkdruk wel weer afneemt.

Wanneer de druk op het werk langere tijd te hoog is en blijft, kunnen er problemen ontstaan. Werkstress is niet hetzelfde al een hoge werkdruk. Werkstress kan wel een gevolg zijn van een hoge werkdruk, maar het is niet altijd de bepalende factor.

Wat zijn de gevolgen van hoge werkdruk

De oorzaak van een te hoge werkdruk kan liggen aan de werkomstandigheden. Als een medewerkers structureel te weinig tijd heeft voor een opdracht, taken krijgt die niet passen bij het niveau of als een medewerker de taak niet kan uitvoeren. Medewerkers kunnen ook een hoge werkdruk voelen wanneer zij aan te hoge kwaliteitseisen moet voldoen die bijna niet waar te maken zijn.

Lijden onder een hoge werkdruk is nergens voor nodig. Het is belangrijk dat een hoge werkdruk gemeld wordt door de medewerkers. Wanneer mensen door blijven gaan met werk wat ze eigenlijk niet meer aankunnen, gaat het fout. Er wordt dan gehaast gewerkt, meer fouten gemaakt en kwalitatief slechter werk geleverd. Medewerkers raken het vertrouwen in hun eigen werk kwijt. De ergste gevolgen van een te hoge werkdruk zijn uiteindelijk werkstress of zelfs een burn-out.

Tips voor het verlagen van hoge werkdruk

Het is aan de werkgever om te zorgen voor een goede balans op de werkvloer. Werkdruk verminderen is een combinatie van maatwerk en mensenwerk. Iedere medewerker is natuurlijk anders en ervaart sneller of minder snel werkdruk. Wij geven je daarom wat tips om het beste een goede balans te vinden.

  • Geef medewerkers duidelijkheid: maak je medewerkers duidelijk wat er van hen verwacht wordt. Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van diegenen. Wees ook duidelijk over de arbeidsvoorwaarden en flexibele beloningen, zoals vrije dagen.
  • Maak medewerkers inzetbaar: maak medewerkers zelfverzekerd om hun werkzaamheden correct uit te voeren. Je kan je medewerkers meer zekerheid geven door cursussen aan te bieden. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende personeel aanwezig is. Zorg voor voldoende inzetbaar personeel in periodes wanneer dat nodig is, bijvoorbeeld tijdens ziektes, vakanties of feestdagen.
  • Geef medewerkers rust: geef medewerkers genoeg rustmomenten. Laat ze een aantal keer per dag pauze houden in een andere ruimte, of laat ze buiten een rondje lopen. Hierna kan er weer beter gewerkt worden door de medewerkers. Na een hele drukke periode kan je de medewerkers ook belonen. Stuur ze eerder naar huis of ga samen een activiteit doen.
  • Wees alert op je medewerkers: houd je medewerkers in de gaten op signalen van te hoge werkdruk. Vraag ook aan je personeel of ze het binnen de tijd redden. Signalen van hoge werkdruk zijn vermoeidheid, deadlines die verstrijken en regelmatig overwerken. Ga hierover met het hele team in gesprek.
  • Geef je medewerkers de middelen: voorzie medewerkers van degelijke middelen om hun werk goed uit te kunnen voeren. Dit kan in de vorm van apparatuur, maar ook in tools of programma’s. Laat medewerkers een eigen regie hebben over hun werkdag. Geef ze bijvoorbeeld meer vrijheid wanneer ze welke taak gaan uitvoeren. Dit geeft medewerkers meer rust. 

Laten we wel zeggen, lekker druk is helemaal niet verkeerd. Het wordt pas een probleem wanneer je té druk bent. Wanneer je het overzicht verliest omdat je te veel hooi op je vork hebt genomen. Het is belangrijk dat hier een goede balans in gevonden wordt.

 

De verschillen tussen overspannenheid en burn-out

De verschillen tussen overspannenheid en burn-out

Wat is overspannenheid? Symptomen van overspannenheid Overspannenheid is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een overbelasting van het lichaam en de geest als gevolg van langdurige stress. De symptomen van overspannenheid kunnen...

Heeft u een vraag aan ons?