BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Schuldgevoel bij een burn-out

Een schuldgevoel bij een burnout is zeer herkenbaar bij veel mensen die erdoor getroffen worden. Doordat er jarenlang op topniveau gepresteerd is en alles lukte, is er vaak sprake van veel waardering uit de directe omgeving

Schuldgevoel bij een burn-out

 

Schuldgevoel bij een een burn-out: Als goed medewerker die continue zijn doelstellingen haalt zal de werkgever ook tevreden zijn. Maar ook in de privé omgeving is het vasthouden aan succes een belangrijke waardering die continue wordt nagestreefd. Vaak is juist deze inspanning en prestatiedrang echter op langere termijn één van de belangrijkste redenen waardoor een burn-out kan ontstaan.

Het is bij een beginnende burn-out erg belangrijk om op tijd rust te nemen. Een korte vakantie of een paar dagen rust wordt vaak als voldoende gezien, maar in de praktijk is dit onvoldoende. Het is niet altijd makkelijk om ervoor uit te komen dat je meer tijd nodig hebt om te herstellen. Wanneer je wordt getroffen door een burn-out voelt dit toch vaak als een zwakte en iets waar je niet direct voor uit wilt komen.

Lees hier ook meer over: burn-out preventie.

Jezelf wegcijferen

Mensen die met een burn-out worden geconfronteerd voelen zich vaak schuldig over de situatie. Ondanks dat ze niets verkeerd hebben gedaan, proberen ze een fout te herstellen of te vermijden.

Mensen die zich schuldig voelen, vertonen een specifiek gedrag:

  • Ze vinden dat ze niet voor zichzelf mogen kiezen maar alleen voor anderen omdat dit egoïstisch zou zijn
  • Ze willen graag aardig gevonden worden door mensen in de directe omgeving
  • Ze denken dat ze alleen gewaardeerd worden als ze voor een ander zorgen
  • Doelstellingen van de omgeving vinden ze belangrijker dan persoonlijke doelstellingen
  • Ze hebben vaak het gevoel dat ze iets niet goed doen.

Lees hier meer over: De symptomen van een burn-out

Het is dus niet verwonderlijk dat deze mensen in eerste instantie een betere balans moeten zien te vinden in het omgaan met dit schuldgevoel. Hierbij zal er gewerkt moeten worden aan meer persoonlijke doelstellingen zonder het gevoel te hebben anderen te kort te doen. Omdat de verandering een onderdeel van je systeem zal moeten worden is professionele begeleiding in het werk en privé noodzakelijk.

De verschillen tussen overspannenheid en burn-out

De verschillen tussen overspannenheid en burn-out

Wat is overspannenheid? Symptomen van overspannenheid Overspannenheid is een veelvoorkomende psychische aandoening die wordt gekenmerkt door een overbelasting van het lichaam en de geest als gevolg van langdurige stress. De symptomen van overspannenheid kunnen...

Heeft u een vraag aan ons?