BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Wat doet een bedrijfsarts bij een burn-out

Wanneer je door burn-out klachten je ziek meldt bij je werkgever, dan krijg je binnen 6 weken na je ziekmelding een uitnodiging om je bij de bedrijfsarts of arboarts te melden

Wat doet een bedrijfsarts bij een burn-out?

Wanneer je door burn out symptomen je ziek meldt bij jouw werkgever, krijg je binnen 6 weken na je ziekmelding een uitnodiging om je bij de bedrijfsarts of arboarts te melden.

De rol van deze arts is een inschatting te maken in hoeverre je op dat moment daadwerkelijk arbeidsongeschikt bent. Dit doet hij aan de hand van een probleemanalyse (Wet Verbetering Poortwachter). Hierin beschrijft hij hoe groot de kans op volledig herstel aanwezig is, welke functionele en structurele mogelijkheden je hebt en wanneer hij verwacht dat je je werk kunt hervatten.

De probleemanalyse wordt aangevuld met informatie uit het eerste gesprek dat je met de bedrijfsarts hebt. Het is dus erg belangrijk dat je je klachten helder kunt verwoorden en onderbouwen.

Vervolgens wordt de probleemanalyse afgerond en geeft de arts aan zowel jou als jouw werkgever een advies over het al dan niet (deels) hervatten van jouw werkzaamheden. Het oordeel van de arts telt zwaarder dan de mening van een huisarts of specialist over jouw arbeidsongeschiktheid.

Zit je voor langere tijd in de ziektewet, dan zal je meerdere keren door de bedrijfs- of arboarts worden gezien.

Lees hier meer over: Burn-out preventie

Is het advies van de bedrijfsarts of arboarts bindend?

Nee, zijn oordeel blijft slechts een advies.

Ben jij of is jouw werkgever het niet eens met het advies van de bedrijfs- of arboarts, kan er een second opinion van een onafhankelijke bedrijfsarts of een andere arbodienst gevraagd worden.

De eerste bedrijfsarts is verplicht alle relevante informatie te verstrekken aan de arts die de second opinion uitvoert. Ook het advies van de tweede arts is echter niet bindend.

Wat is de meerwaarde van een deskundigenoordeel? 

Is er ondanks de verschillende adviezen nog geen overeenstemming bereikt, dan kan jij of jouw werkgever het UWV vragen om een deskundig en onafhankelijk oordeel.

Doel van dit deskundigenoordeel is het re-integratieproces vlot te trekken. Ook het oordeel van het UWV is geen formele beslissing.

Blijven er meningsverschillen tussen jou en jouw werkgever, dan rest er alleen nog een procedure bij de kantonrechter. De rechter zal zijn uitspraak over het geschil baseren op de uitkomst van het deskundigenoordeel en medische verklaringen van huisarts en specialist.

Meer weten? Op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vind je uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Hoeveel uur per week moet je echt werken?

Hoeveel uur per week moet je echt werken?

Hoeveel uur per week moet je eigenlijk werken? Dat is een vraag die de laatste tijd veel mensen bezighoudt, vooral nu de grens tussen werk en privéleven door de technologie vervaagd is. Het lijkt wel of er elke dag een nieuwe studie verschijnt over de beste manier om...

Extra risico burn-outs door coronacrisis

Extra risico burn-outs door coronacrisis

1 op de 6 werknemers heeft te maken met burnout gerelateerde klachten. In cijfers gaat het om 1,3 miljoen werknemers per jaar. Door de huidige coronacrisis is de verwachting dat dit cijfer flink zal stijgen. We werken vaker thuis, zien collega's minder en vergaderen...

Burn-out bij millennials

Burn-out bij millennials

Burn-out bij millennials Een burn-out slaat op steeds jongere leeftijd toe. Vroeger werden de veertigers en vijftigers ‘overspannen’, nu zien we een burn-out vaak voorkomen onder de millennials. Millennials, ook wel de Generatie Y genoemd, zijn mensen die geboren zijn...

Heeft u een vraag aan ons?