BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Hoe ziet het re-integratie proces er na een burn out uit?

Het is een cruciaal proces: re-integratie na een burn-out van een werknemer. De manier waarop een werkgever zijn werknemer langzamerhand weer begeleidt naar volledige werkhervatting heeft invloed op het al dan niet terug vallen in oude patronen, waardoor opnieuw een burn-out kan ontstaan. Helaas komt dit (niet zelden) voor.

Voor beide partijen is het langzamerhand hervatten van het werk een spannend proces. Voor de werknemer, omdat hij zich meestal onzeker voelt bij de terugkeer. Wat is er veranderd, hoe word ik benaderd en wat denken mijn collega’s nu van mij, zijn vragen die vrijwel altijd spelen

Het spanningsveld bij de werkgever ligt bij belastbaarheid, begeleiding en het aanpassen van het werk aan de op dat moment geldende mogelijkheden.

De voorfase van het re-integratie traject

Het is erg belangrijk om tijdens de ziekte van de werknemer contact met hem of haar te blijven houden. Betrokkenheid en begrip helpen namelijk wel degelijk mee aan een sneller herstel. Door de uitvaller op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en hem het gevoel te geven dat zijn aanwezigheid oprecht wordt gemist, krijgt de werknemer de waardering die wij allemaal nodig hebben om ons werk met plezier te doen. Werkhervatting wordt dan ook sneller bespreekbaar. Voor zover deze werkhervatting op maat wordt aangeboden, levert dit bovendien een wezenlijke bijdrage aan het herstel.

Zieke werknemers daarentegen die aan hun lot worden overgelaten, worden niet getriggerd om weer aan de slag te gaan. Zij voelen zich niet onmisbaar of nuttig. Dit bemoeilijkt de re-integratie aanzienlijk.

De waarde van de interne begeleiding bij re-integratie

Wanneer werkhervatting weer in zicht komt, is een medewerker over het algemeen nog niet geheel hersteld van zijn burn-out. Een leidinggevende die tijdens de ziekte van de werknemer regelmatig contact met hem heeft onderhouden, weet wat de achtergrond van de burn-out is. Heel vaak is deze werk gerelateerd, wat betekent dat de leidinggevende op zijn hoede moet zijn voor de oude valkuilen. Hoe dan ook zullen er zaken moeten veranderen om een terugval te voorkomen. Dit kan wijziging van een proces zijn, andere werkomstandigheden, betere verdeling van taken etc. etc.

Betuttelen of juist pushen van de herstellende werknemer werkt averechts. Vaak kan een bedrijfsarts advies geven over de benadering die het best bij deze specifieke medewerker past.
Uitdaging voor menig leidinggevende is om de aandacht voor de reïntegrerende werknemer niet te laten verslappen. Overgaan tot de orde van de dag is geen optie voor een werknemer die een tijd uit de running is geweest.

Reïntegreren vanuit het gezichtsveld van de werknemer

Het herstellen van een burn-out kan vele maanden duren. Een zieke werknemer leert middels begeleiding (van een arts, coach, psycholoog) tijdens zijn ziekteperiode om te gaan met zijn problemen, zodat deze in de toekomst kunnen worden voorkomen. Dit betekent vaak dat een herstellende medewerker niet meer hetzelfde is als voorheen: hij is veranderd. Praktisch iedereen die een tijd uit het arbeidsproces is geweest, heeft bovendien last van onzekerheid, soms schaamte, soms een minderwaardigheidsgevoel bij terugkeer naar het werk.

Een laagdrempelige, eerste stap op de werkvloer is belangrijk om de werknemer weer te laten wennen aan de (soms aangepaste) omgeving en zijn collega’s. Beginnen met een kop koffie drinken is soms al spannend genoeg. Hoe word je verwelkomt en hoe voelt het op weer even terug te zijn?

Re-integreren: de drie gouden regels

Om re-integratie succesvol te laten verlopen, zijn er drie regels die moeten worden gevolgd:

– het aanpassen van de taken
– het opbouwen van de uren
– werkdruk uitsluiten

De leidinggevende moet ervan doordrongen zijn dat de werknemer nog niet volledig is hersteld wanneer hij zijn werkzaamheden deels hervat. Heeft hij begrip voor deze situatie en oog voor de werknemer als persoon, dan zal hervatting pas echt bijdragen aan het herstel.

Het aanpassen/opbouwen van de taken

Het is onwenselijk en onmogelijk bij hervatting de werknemer volledig verantwoordelijk te houden voor al zijn taken. Veel beter is het te beginnen met een paar taken waarbij de werknemer niet te veel hoeft na te denken en waarbij concentratie niet direct nodig is. Simpele taken die de werknemer het liefst zelfstandig kan uitvoeren.

Waak er als leidinggevende voor dat de werknemer hierbij niet het idee krijgt dat hij nu de rot klusjes moet opknappen, zoals bijvoorbeeld kopieerwerk. In deze fase gaat het vooral om het proeven van de werksfeer en het wennen aan de bedrijfsomgeving.

Zodra de werknemer aangeeft dat hij het werk saai begint te vinden, kan er een taak toegevoegd worden. Op zich is dit een goed teken: de werknemer is klaar voor een volgende stap.

Het opbouwen van de uren

Re-integratie heeft vooral tot doel de energie langzamerhand weer op te bouwen. Door langzaam het aantal uren per week te verhogen, wordt voorkomen dat de werknemer te snel vermoeid raakt. Het energielevel is bij iedereen anders, maar over het algemeen is het de regel om na elke twee weken de arbeidstijd te verhogen met 2 uur. Geeft de werknemer aan dat hij bij een bepaald aantal uren niet meer snel herstelt van zijn vermoeidheid, neem dan even gas terug.

Een valkuil van een hervattende werknemer kan zijn dat hij juist langer door gaat werken dan is afgesproken. Dit kan het herstel uiteindelijk in de weg komen te staan. Sta als leidinggevende toe dat de werknemer eerder wil stoppen, sta niet toe dat hij langer wil doorwerken.

Werkdruk uitsluiten

Wanneer een werknemer nog in zijn herstelperiode zit, is stress en spanning taboe. Werkdruk is een van de grootste veroorzakers van stress. Bij het deels hervatten van het werk moet werkdruk dan ook vermeden worden.

Soms zit werkdruk in een onverwachte hoek. Het lezen en beantwoorden van mail lijkt in eerste instantie niet op een zware taak, maar kan toch behoorlijk wat spanning teweegbrengen. Collega’s die je hulp nodig hebben, negatieve berichten of lastige klanten kunnen ervoor zorgen dat er al snel spanning ontstaat bij de (nog) kwetsbare werknemer. Bespreek dus samen welke taken uitgevoerd kunnen worden zonder dat er ongewenste spanning ontstaat.

Effectief leidinggeven aan reïntegrerende werknemers

Voor menig leidinggevende is het re-integreren van een medewerker met een burn-out een lastig onderwerp. Helaas komt een burn-out bij werknemers regelmatig voor. Door op een open en begripvolle wijze met de zieke werknemer om te gaan, speelt de leidinggevende echter een cruciale rol. Het versnelt de hersteltijd, het bespaart kosten en – niet op de laatste plaats – zorgt voor een betere band met het personeel.

Tailor You geeft zowel trainingen als persoonlijke coaching aan leidinggevenden op het vlak van re-integratie, stress en een burn-out bij werknemers. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.