BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Hoe hoog is het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland ?

Het ziekteverzuim is in de afgelopen jaren toegenomen. Is dit ook te merken bij jouw organisatie? Hier kan wat tegen gedaan worden, wij geven je een aantal tips. Maar wat is ziekteverzuim eigenlijk precies? En wat is het gemiddelde ziekteverzuim in Nederland? Wij geven je in dit artikel meer inzicht in het ziekteverzuim van Nederland en wat je hier tegen kunt doen.

Wat is ziekteverzuim?

Veel mensen verwarren verzuim onterecht met ziekte. Ziek is ziek, maar niet arbeidsongeschikt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld minder of helemaal niet inzetbaar zijn vanwege psychosociale klachten. De term ziekteverzuim wordt snel negatief gezien, maar het betekend eigenlijk niets anders dan: niet komen werken vanwege ziekte. Ziekteverzuim is wettelijk geregeld, het is dus een geoorloofde vorm van afwezigheid.

De oorzaak van ziekteverzuim kan komen door problemen op de werkvloer of door privé problemen. Belangrijk is om uit te zoeken waardoor de werknemer niet meer kan werken. Hier kan samen met bedrijfsartsen, huisartsen en specialisten naar gekeken worden. Een bedrijfsarts kan beoordelen of het verzuim terecht of onterecht is. Ziekteverzuim hoeft dus niet negatief te zijn. Belangrijk is om de aandacht te leggen op de werknemer. Diegene moet in zijn verzuim goed uitrusten en hierna weer terugkeren op het werk. 

Cijfers over het ziekteverzuim in Nederland

Het ziekteverzuim in het jaar 2018 was het hoogste ziekteverzuim in de laatste tien jaar. In het eerste kwartaal van 2018 was het ziekteverzuim 4,9%. Dit is schokkend hoog. De grote boosdoener dat jaar was de langdurige griepepidemie. Een jaar later, in het eerste kwartaal van 2019 is dit gedaald naar gemiddeld 4,7%.

Wat betreft ziekteverzuim zijn er flinke verschillen per bedrijfstak. Het ziekteverzuim in de gezondheid,- en welzijnszorg, waterbedrijven, afvalbeheer en industrie liggen het hoogst. In de gezondheidszorg is en ziekteverzuim van 6,5%, dat ligt aanzienlijk hoger dan het gemiddelde. Het ziekteverzuim in de horeca en financiële instellingen liggen het laagst, dit is al een aantal jaar zo. Vooral de horeca heeft een laag verzuim van 2,3%.

Het ziekteverzuim verschilt ook per bedrijfsgrootte. Er is een duidelijk verschil te zien per bedrijfsgrootte. Het percentage verzuim bij kleine bedrijven, denk hierbij aan 1 tot 10 werknemers, ligt een stuk lager dan het verzuim bij bedrijf met meer dan 100 werknemers.

De meeste verzuimdagen worden veroorzaakt door een griep of verkoudheid. Gemiddeld nemen mensen dan drie dagen op. Maar dat is bij psychische klachten wel anders. Gemiddeld nemen mensen met psychische klachten 57 dagen op. Dit is natuurlijk hartstikke vervelend. Onder deze psychische klachten vallen: overspannenheid, stress en een burn-out. 

Wat kan je doen tegen ziekteverzuim

Door het hanteren van een aantal factoren tegen ziekteverzuim is er veel te winnen. Een zieke werknemer kost namelijk aardig wat geld. Hieronder vallen loonkosten, kosten voor re-integratie, verzuimbegeleiding en vervanging. Daarom hebben wij een aantal tips verzameld die ervoor zorgen dat jouw ziekteverzuim vermindert wordt.

1. Zorg voor een goed verzuimbeleid. Een verzuimbeleid richt zich op het voorkomen en beperken van ziekte. Creëer samen met een preventiemedewerker een veilige en gezonde werkomgeving. En werk met een verzuimprotocol, hier staan alle regels in met betrekking tot ziekmelding en het contact met de arbodienst. Daarnaast moet je een goede registratie van verzuim en begeleiding bieden bij re-integratie.

2. Let op signalen van ziekteverzuim. Als je vroegtijdig de signalen van ziekteverzuim herkent, kun je samen met je werknemer op zoek gaan naar een oplossing en een uitval voorkomen. Signalen van werkstress zijn: prikkelbaar, het overzicht kwijt zijn, vermoeide indruk en moeite met concentreren. Dit zijn de meeste voorkomende signalen die wijzen op ziekteverzuim, er kan natuurlijk ook iets anders aan de hand zijn. Praat hierover met de medewerker.

3. Toon interesse in je werknemers. Maak ziekteverzuim bespreekbaar. Medewerkers vinden het een lastig onderwerp om over te praten, omdat het al snel over je privé situatie gaat. Door de juiste aanpak hoeft het hebben over ziekteverzuim geen probleem meer te zijn. Wees geïnteresseerd in je medewerkers. Vraag hoe het met ze gaat en geef aan wat je bij die persoon ziet. De blijk naar interesse geeft medewerkers een fijn gevoel. Hierbij geef je de ruimte voor een antwoord op het functioneren van je werknemer.

4. Wees flexibel. Meer flexibiliteit op het werk kan zorgen voor minder ziekteverzuim. Denk aan de mogelijkheid om te bepalen waar en wanneer iemand werkt. Door middel van het zelf inroosteren van uren ervaren medewerkers minder werkdruk. Door het zelf plannen sluiten werk- en privé verplichtingen beter op elkaar aan en verklein je dus de kans op uitval.

5.Blijf in contact met elkaar. Bij ziekteverzuim ligt de verantwoordelijkheid bij twee partijen. De werkgever moet rekening houden met een zieke werknemer. Andersom mag er van een werknemer verwacht worden dat diegene goed werk levert of communiceert over het herstel. Je kunt elkaar wijzen op afspraken die niet nagekomen worden. Een goede communicatie zorgt voor een goede samenwerking en beter herstel.

10 Tips voor efficiënt vergaderen

10 Tips voor efficiënt vergaderen

In ons advieswerk komen we vaak teams tegen die klagen over vruchteloze, langdurige en inefficiënte vergaderingen. Het is niet ongewoon dat dit "coördinatievergaderingen" of "teamvergaderingen" tussen managers zijn. Ons wordt vaak gevraagd wat er kan worden gedaan om...

Heeft u een vraag aan ons?