BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Loopbaancoaching

Je bent vastgelopen in je huidige functie, je wilt een carrière switch maken of je ervaart geen plezier meer in je werk. Hoe ga je nu verder?
Door samen met een coach naar je loopbaan te kijken en een aantal vragen voor jezelf te beantwoorden (wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik) krijg je duidelijkheid en kan je stappen zetten.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de coachee en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er me het coachingstraject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij is dat er een duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De coachee wordt geprikkeld om bij haar/zijn eigen toekomst van haar/zijn werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt. De coachee participeert richting de doelstellingen om zo een volgende stap in haar/zijn loopbaan te kunnen zetten.

Doelgroep

Een individueel coachinstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van de coachee centraal. Daarmee wordt een individueel coachingstraject helemaal afgestemd op de coachee.

Voorkennis

Voor een privé coachingstraject is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

Onze werkwijze met betrekking tot een individueel loopbaancoachingstraject is als volgt:

Telefonische intake

Tijdens dit eerste telefonisch contact wordt de hulpvraag en of doelstelling van de coachee in kaart gebracht. Daarnaast staan we stil bij de huidige situatie van de coachee en de gewenste situatie

Eerste sessie

Tijdens de eerste sessie kijken we kort terug op de loopbaanontwikkelingen die de coachee heeft doorlopen. Vervolgens brengen we in kaart wat de kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen van de coachee zijn. Dit doen we op maat, door het inzetten van verschillende tools en of oefeningen. Dit verschilt per coachee.

Tweede sessie

In deze sessie blikken we kort terug op de inzichten uit de eerste sessie en bespreken we de huiswerkopdrachten. Vervolgens gaan we aan de hand van verdieping en verdere uitwerking aan de slag met jouw thema’s. De vragen ‘wie ben ik’, ‘wat kan ik’ en ‘wat wil ik’ worden concreter vormgegeven

Derde sessie

In deze sessie blikken we kort terug op de inzichten uit de tweede sessie en bespreken we de huiswerkopdrachten. Dit is een afrondende sessie waarin we stil staan bij de verkregen inzichten uit de voorgaande twee sessies. We staan stil bij de behaalde doelstellingen en kijken vooruit hoe dit duurzaam wordt geborgd.

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de coachee huiswerkopdrachten en maakt de coachee een reflectieverslag. Dit vraagt een actieve houding, om te investeren in haar/zijn eigen ontwikkeling, van de coachee. Daarnaast verkrijgt de coachee zelfinzicht door het herhaalde

Duur & Prijs

Duur: 3 sessies over een periode van 3-4 maanden
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?