BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Groeien en Bloeien

Wie hoort het niet: maak gebruik van je talenten! En tegelijkertijd merk je dat je vastloopt. Veel van de dingen die je doet zijn dagelijkse routine geworden. Er zit geen uitdaging of afwisseling meer in, terwijl jij het graag anders zou willen. En toch kom je niet verder. Je zit met allemaal vragen zoals: “en als ik dit meer wil, wat dan en hoe kom ik daar?”.

In dit privé coachingstraject helpen wij je bij het vinden van je talenten. Met andere woorden: we gaan op zoek naar je persoonlijke kracht, je mogelijkheden en je capaciteiten. Wij helpen je dat proces van zoeken, vinden en dat vervolgens omzetten naar daadwerkelijk actie werkelijkheid te laten worden.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

In de meeste gevallen betreft het een traject van drie sessies. Eerste sessie: Basis In dit gesprek vindt de introductie en kennismaking plaats. We bekijken wat de huidige situatie is, wat de uitdagingen en valkuilen van de betrokkene zijn en expliciteren de gewenste opbrengst. Vervolgens komen de volgende thema’s aan de orde: huidige manier van denken en doen, vinden van blokkades, aanvoelen van grenzen en haalbare doelen stellen. Tweede sessie: Verdieping Tijdens dit gesprek onderzoeken we je aandachtspunten aan de hand van de ervaringen met de thuisopdracht; waar ervaar je een grens en op welke manier kun je ermee omgaan. Afhankelijk van deze situatie vindt verdieping op het gebied van toekomstgericht kijken denken en doen, het slaan van piketpalen en bakens op het vlak van persoonlijke groei en het voorbereiden van een actieplan om je persoonlijke doelen te verwezenlijken plaats. Derde sessie: Integratie In principe is dit de afrondende en sturende sessie waarin de opbrengsten van de voorgaande sessies geborgd worden. Verder komt hierin ook aan de orde hoe betrokkene zelf het leerproces kan voortzetten en wat daarvoor nodig is.

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de betrokkene opdrachten mee. Zo blijft het niet bij theorie maar wordt het geleerde tevens in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd.

Duur & Prijs

Duur: 3 sessies
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?