BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Krachtig adviseren

Het vertalen van de vraag van een opdrachtgever naar een klinkend advies is eigenlijk best moeilijk. Je moet met meerdere dingen tegelijk rekening houden. Niet alleen de inhoudelijke kennis van het onderwerp, de te volgen procedure en de uitwerking van het proces, maar ook de verwachtingen op voorhand, de betrokkenheid bij en kennis van de context van de opdrachtgever en de opbouw van de relatie met de opdrachtgever spelen een rol. Daarvoor moet je mensenkennis ontwikkelen en je bewust zijn van de mogelijkheden.

Krachtig adviseren is dus een ware kunst waarbij je op verschillende niveaus tegelijk moet acteren en bovendien flexibel moet kunnen omgaan met de omstandigheden. Je daarin verder brengen is het centrale aandachtspunt in dit coachingstraject.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Individuele sessies

Inhoud

Voorafgaand aan de kennissessie krijgt de deelnemer een digitale vragenlijst toegestuurd die men een week voor de eerste coachingsbijeenkomst moet retourneren aan de coach. Eerste sessie: Beeldvorming In dit gesprek vindt de introductie en kennismaking plaats. We bekijken wat de huidige situatie is, wat de uitdagingen en valkuilen van betrokkene zijn en expliciteren de gewenste opbrengst. Vervolgens vindt de eerste beeldvorming van krachtig adviseren plaats en gaan we in op het persoonlijke adviesprofiel. Tweede en derde sessie: Verdieping Verder onderzoeken van de aandachtspunten aan de hand van de ervaringen met de thuisopdracht en het adviesproces; waar ervaar je een grens en op welke manier kun je ermee omgaan? Daarnaast wordt ingegaan op de fenomenen invloed verkrijgen en omgaan met weerstanden. Vierde sessie In principe is dit de afrondende en sturende sessie waarin de opbrengsten van de voorgaande sessies geborgd worden. De gecoachte krijgt in de loop van de sessie concrete en persoonlijke handvatten voor krachtig adviseren. Verder komt hierin ook aan orde hoe betrokkene zelf het leerproces met betrekking tot adviseren kan voortzetten.

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de coachee opdrachten mee. Zo blijft het niet bij theorie maar wordt het geleerde tevens in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd. Verder krijgt de gecoachte in de loop van de sessies een aantal Quick Refence Cards als hulpmidde

Duur & Prijs

Duur: 4 sessies
Prijs: €1.260,00

Heeft u een vraag voor ons?