BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Mindfulness: bewust kiezen voor beter

Wordt het weer tijd om zelf de regie in handen te nemen, vertrouwde patronen te doorbreken en nieuwe rust te vinden in je denken en doen?

Ieder mens heeft eigen onhebbelijkheden. Ze hebben is één, maar er meer omgaan is een hele grote uitdaging. We accepteren hier maar al te vaak dat dingen zijn zoals ze en gaan zoals ze gaan. Maar is dat eigenlijk wel een productieve manier? Als je dit herkent, dan leef je op de automatische piloot. Begrijpelijk en tegelijkertijd ook jammer. Een vervelende bijwerking hiervan is ook dat je allerlei, uiteenlopende lichamelijke signalen krijgt. Denk hierbij aan hoofdpijn, spierpijn slapeloosheid en dergelijke. Je kunt ook mentale signalen krijgen. Je bent snel afgeleid, je ervaart regelmatig stress en je hebt talloze negatieve gedachten over je omgeving en zeker ook jezelf. De meest krachtige gedachte die hieruit voortkomt is dat je jezelf steeds meer gaat ontzeggen. Je mag ze niet meer van jezelf doen en dat heeft ook invloed op je positieve gedachten.

Het wordt hoog tijd om aan jezelf ook met jezelf aan de slag te gaan.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis noodzakelijk.

Vorm

Privé coaching

Inhoud

Het coachingstraject heeft als uitgangspunt 4 sessies. Tijdens de eerste twee sessies blokken staan vooral de thema’s zelfmanagement en persoonlijke effectiviteit centraal. In de derde sessie gaan we vooral in op het thema “begrip – begrijpen – begrepen worden”. Eerste sessie Naar aanleiding van de kennismaking formuleren we de gewenste resultaten en kijken we vervolgens naar de voorkeursstijlen van communiceren en handelen. Tweede sessie Deze sessie staat in het teken van verdieping en verdere uitwerking van de eerdergenoemde thema’s. Er wordt vooral een appèl gedaan op het zelf reflecterend vermogen om drempels en barrières op te sporen. Daarnaast wordt een slag gemaakt naar productief omgaan met eigen behoeftes en gedachten. Het gaat om begrip krijgen van het eigen doen en handelen Derde sessie Dit is de afrondende en sturende sessie. Er worden acties en speerpunten geformuleerd voor de komende tijd. Het is aan te bevelen om na 4 tot 6 maanden een vervolgsessie aan te bieden om zo vast te kunnen stellen dat de gecoachte op koers ligt en op koers blijft.

Bijzonderheden

Leren doe je vooral in de praktijk. Ook tijdens de trainingsbijeenkomsten wordt er zoveel mogelijk een verband gelegd met de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Daarvoor worden games, praktijksimulaties en (outdoor)opdrachten ingezet. Tijdens de bijeen

Duur & Prijs

Duur: 3 sessies
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?