BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Veranderen van ‘Ja, maar’ naar ‘Ja, graag’

Iedereen heeft elke dag en elk moment te maken met veranderingen. Veranderen zou in deze zin normaal en aan de orde van de dag moeten zijn. Echter, als veranderingen niet onopgemerkt voorbij gaan en zichtbaar leiden tot weerstand, dan heeft dat te maken met de eigen mindset van betrokkenen. Als er sprake is van een verandering met impact, dan willen mensen hier actief bij betrokken zijn zodat ze de consequenties kunnen overzien. En betrokkenheid betekent in dit geval meedoen en bijdragen. ‘Ja maar’ moet eigenlijk worden omgebogen naar ‘Ja graag’!

Om je eigen veranderenergie te vinden en die ook op een productieve en positieve manier te kunnen inzetten is dit privé coachingstraject een prima investering in je eigen ontwikkeling.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

Gedurende de 4 sessies zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • Signaleren van veranderingen We kijken naar de kenmerken van een verandering, redenen om te veranderen (intern en extern), de rol van medewerkers tijdens het veranderingsproces en de wijze waarop zij in dat proces verantwoordelijkheid kunnen, willen en durven nemen.
  • Beleving van en omgang met veranderingen Tijdens dit thema maken we inzichtelijk welke sociaal-emotionele consequenties een verandering teweegbrengt bij mensen.
  • Veranderen als persoonlijk proces U leert hoe u in plaats van slachtoffer een proactieve supporter kunt zijn in een veranderingsproces.
  • Het gouden moment U leert, zowel in persoonlijke als zakelijke zin, waar het omslagpunt zit van verlies naar winst en hoe u invulling kunt geven aan de rol van change agent.

Tot slot loopt er als een orde door de verschillende thema’s heen op welke manier “ja maar” zelfstandig kan worden omgebogen naar “ja graag” op basis van het persoonlijk veranderprofiel

Bijzonderheden

De deelnemer krijgt naar aanleiding van iedere sessie huiswerk mee. Op deze manier blijft het leerproces niet hangen bij de sessies alleen, maar gaat het door in de dagelijkse praktijk. Deze inhouse is ook als training aan te bieden.

Duur & Prijs

Duur: 4 sessies
Prijs: €1.260,00

Heeft u een vraag voor ons?