BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Work-Life balance coaching

Ben je uit balans, dan mis je in de eerste plaats structuur en organisatie bij jezelf. Natuurlijk is je omgeving daar ook voor een deel verantwoordelijk voor, maar balans creëren start bij jezelf.

Als je je minder uitgeblust wilt voelen en vitaler wilt zijn, je je grenzen beter wilt leren bewaken en balans wilt krijgen tussen je draaglast en je draagkracht dan kun je er met dit coachingstraject voor zorgen datje in alle opzichten de balans weet te herstellen in je leven. Thuis komen uit het werk bijvoorbeeld wordt eerder aanpakken in plaats van op de bank ploffen. En wie wil er nou ’s-ochtends niet fluitend naar het werk?

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Voor een privé coachingstraject is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, individuele sessies

Inhoud

Onze aanpak met betrekking tot deze Privé Coachingstrajecten is als volgt: Eerste sessie In deze eerste sessie gaan we in op een 6-tal onderwerpen die jij zelf kiest om jouw mentale kracht te meten met de SpectrumEnergiemeting. In deze meting onderzoek je wat jou energie geeft en kost vanuit een 8-tal bronnen: inhoud, onderlinge relaties, invloed van anderen, algehele beleving, emotionele beleving, manier van communiceren, zelfbeleving en eigen ontwikkeling. Deze meting is bewustmakend en vormt het startmoment om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de gedefinieerde doelstellingen en aandachts punten. Tweede sessie In deze sessie ontvang je de grafische resultaten terug van de meting. Vervolgens gaan we a.d.h.v. het Prismamodel (doen-reflecteren-kiezen) onderzoeken hoe je meer je kracht gaat benutten vanuit de energiegevers en de energievreters om te buigen, gekoppeld aan de doelstellingen. Derde sessie Deze sessie staat in het teken van verdieping en verdere uitwerking van jouw thema’s Vierde sessie Dit is een afrondende sessie of een sturende sessie naar een follow-up sessie (na 4-6 maanden). We staan stil bij de behaalde doelstellingen en kijken vooruit hoe dit wordt geborgd.

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de coachee opdrachten mee. Zo blijft het niet bij theorie maar wordt het geleerde tevens in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd.

Duur & Prijs

Duur: 4 sessies over een periode van 3-4 maanden
Prijs: €1.260,00

Heeft u een vraag voor ons?