BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Leiden na lijden

Sinds half maart werkt Nederland massaal thuis en zijn de omstandigheden waaronder veel bedrijven en organisaties werken flink veranderd. Bovendien is de toekomst nog altijd hoogst onzeker. Wat betekent dat tot nu toe voor de manier waarop we werken? Hoe gaan managers hiermee om? En welke lessons learned kunnen we vanuit de afgelopen tijd meenemen in het ‘nieuwe abnormaal’?

De rol van manager is bij de herstart van het ‘nieuwe normaal’ van cruciaal belang. Hij of zij moet in staat zijn om te gaan met de wisselende omstandigheden en ook gemoedstoestanden van medewerkers. En aangezien zij ook zelf medewerker zijn, begint het vernieuwde leiden met eigen lijden. Met andere woorden: snap jezelf om voor anderen begrip op te kunnen brengen, ze te begrijpen en vervolgens zelf begrepen te worden.

Leidinggeven onder druk is altijd de balans vinden. Balans tussen mensen, balans tussen vraag en aanbod, balans koers en richting en ook balans tussen proactiviteit en reactiviteit. Het gaat er vooral om om met oog voor context van een team en met een oor voor de beweging die er vanuit gezamenlijke principes gemaakt worden een weg te vinden die er voor iedereen toe doet. En dat is niet altijd makkelijk. Het gaat hierbij om geven en nemen, confronteren en flexibel zijn, koers/richting te bepalen en ook kunnen volgen ………… Het gaat om vernieuwend leiderschap!

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt, door middel van een telefonische intake, het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdrage aan het bespoedigen en makkelijker maken van de terugkeer naar het reguliere werk. De inhoud wordt ondersteund door verschillende en uiteenlopende vaardigheden en -technieken. Na afloop van deze training kan een deelnemer op een eigentijdse manier leiding aan medewerkers geven.

Doelgroep

Deze training is vooral bedoeld voor iedere medewerker met een leidinggevende functie binnen een bedrijf. Naar onze mening is dit zeker niet alleen voorbehouden aan medewerkers uit de HR-hoek.

Voorkennis

Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis nodig. Bereidheid tot zelfreflectie is echter wel een belangrijk uitgangspunt evenals ervaring als manager.

Vorm

Deze training wordt als een maatwerktraining binnen een bedrijf aangeboden en bestaat uit twee onderdelen namelijk een klassikaal deel en een individueel deel in de vorm van privécoaching. 

Inhoud

In deze training zetten we de belangrijkste adviezen voor managers op een rij en koppelen daar vanuit verschillende insteken en gezichtspunten kennis en vaardigheden aan die voor managers onontbeerlijk zijn. Het gaat daarbij om de volgende aandachtsgebieden:

 1. Bied ruimte voor sociale verbinding
  Waar het werken op kantoor natuurlijk en toevallige contact- en pauzemomenten kent (bijvoorbeeld tijdens het bekende ‘praatje bij de koffieautomaat’), ontbreekt dat element tijdens thuiswerken. Ook werkborrels met collega’s vinden momenteel niet plaats.
 2. Bied voldoende autonomie binnen heldere kaders
  Tijdens de eerste fase van de coronacrisis bleek werkend Nederland vrij moeiteloos om te kunnen schakelen op thuiswerken. De benodigde IT-faciliteiten en technische infrastructuur waren er al, nu werden ze opeens ook daadwerkelijk op grote schaal ingezet.
 3. Vraag mensen naar hun ervaringen
  Wat heeft voor jou als medewerker gewerkt in deze crisistijd? Wat kunnen we meenemen naar de toekomst? En wat kan de organisatie doen om het werk zo aangenaam mogelijk te maken? Het zijn basale vragen, die echter lang niet altijd gesteld worden, terwijl ze de basis vormen voor de employee journey en daarmee ook de bevlogenheid.
 4. Zorg voor goede begeleiding van (middle)managers
  Het bieden van meer autonomie aan de ene kant en het beter communiceren met medewerkers aan de andere kant: niet elke manager gaat al die taken van nature even gemakkelijk af. Ze hebben hulp nodig managers om te begrijpen welke verwachtingen er leven binnen de organisatie, welke waarden belangrijk zijn, hoe goed people management eruit ziet en hoe ze hun rol als rolmodel kunnen pakken.
 5. Bezuinig niet op leren en ontwikkelen
  In tijdens van crisis zijn de budgetten voor marketing en learning & development vaak de eerste waarop bedrijven en organisaties bezuinigen. Vanuit de gedacht ‘adapt or die’ is dat op de korte termijn vaak begrijpelijk, maar op de lange termijn snijden organisaties zich hiermee in de vingers. Want het creëren van een gezonde basis voor de toekomst is minstens zo belangrijk als het reduceren van kosten op de korte termijn.
 6. Bouw samen aan perspectief
  Ten slotte: bedrijven en organisaties bevinden zich op dit moment nog midden ‘in de mist’. Ze zijn druk bezig om zo goed mogelijk in te spelen op de voortdurend veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd kan nog niemand met zekerheid zeggen welke kant we in economisch en sociaal opzicht opgaan, er is sprake van een hoge instabiliteit.

Juist in deze tijd van onzekerheid is het belangrijk om met medewerkers samen aan perspectief te blijven bouwen. Door in gesprek te blijven met medewerkers over wat wel en niet bekend is, zijn de mogelijke scenario’s en de ‘routekaart’ voor de komende tijd te maken. Zo geef je samen de toekomst van de organisatie vorm.

Dit houvast kan de wendbaarheid en bevlogenheid versterken. Die versterking zal hard nodig zijn als zich weer onverwachte ontwikkelingen voordoen. Wat en wanneer dat komt is niet te zeggen, maar dat er in deze instabiele situatie nog iets gaat gebeuren met grote impact voor organisaties als gevolg, lijkt bijna zeker.

Duur & Prijs

Duur: 3 dagen met een tussenliggende periode van 1 week tussen de 3 bijeenkomsten. Na de training volgen er binnen de daaropvolgende 2 maanden een tweetal privécoachingsgesprekken
Prijs: €1.875,00

Heeft u een vraag voor ons?