BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Teamkwaliteiten in beeld

Benader je een team als een wiskundig geheel, dan zou de kwaliteit van een team ook een eenvoudige optelsom blijken te zijn en zou de onderlinge samenwerking ook probleemloos verlopen.

De praktijk is weerbarstiger. We hebben in teams namelijk te maken met personen die allemaal hun eigen gebruiksaanwijzing hebben. Als je deze gebruiksaanwijzingen op basis van uitwisseling met elkaar delen en op elkaar afstemmen, dan krijg je vervolgens teamkwaliteit.

Deze training gaat op zoek naar persoonlijke kwaliteiten die iets toevoegen aan het team en die vervolgens leiden tot een gezamenlijke, gedeelde gebruiksaanwijzing. Het resultaat is dat de teamleden vloeiender met elkaar kunnen en willen omgaan en dat het niveau van de samenwerking toeneemt.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdragen aan het reduceren en voorkomen van verzuim door ziekte of andere oorzaken.

Doelgroep

Deze training is voor ieder team dat meer succes uit de samenwerking wil halen of dat zelfs wil innoveren.
Deze training is ook heel geschikt voor teams die een nieuwe start willen maken.

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis nodig om deel te nemen aan deze training.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

De volgende onderwerpen kunnen, gedurende de training, aan bod komen:

  • Som der delen
  • Teamkracht: uitingsvormen
  • Persoonlijke kwaliteiten die bijdragen
  • Teamrollen

Bijzonderheden

Deze training is specifiek bedoeld voor teams in organisaties, bedrijven of instellingen.

Duur & Prijs

Duur: 1 dag
Prijs: €625,00

Heeft u een vraag voor ons?