BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training:

team op de Kaart

Inhoud van de training

Bestaat er een ideaal team? Dat is de nog maar de vraag. Er bestaan wel goede en minder gelukkige combinaties van mensen en dat heeft vaak met de verschillen in gedrag te maken. Zo kan het voorkomen dat bepaalde gedragsstijlen in een team ontbreken, of dat er juist veel mensen zijn met eenzelfde gedragsstijl. Hoe kom je erachter hoe het team is samengesteld? Deze vraag staat centraal bij de training Teamontwikkeling. Tijdens de training komen we – met behulp van de TeamMap – erachter hoe het team is samengesteld. De TeamMap geeft inzicht in de gedragsstijlen van de teamleden, waar de sterktes en zwaktes liggen. Alle deelnemers worden op basis van hun PersonalMap ingedeeld in de Wereld van Verschil. Het resultaat is een overzichtskaart die in één oogopslag toont hoe een groep of afdeling is samengesteld en welke individuele gedragseigenschappen de deelnemers hebben.
De training Team op de Kaart is altijd een vervolg op bovengenoemde trainingen. Deze workshop is zeer interactief. Ook hier wordt er gewerkt met vloermatten van de Wereld van Verschil waarop eenieder zijn of haar positie inneemt. De teamopstelling, het letterlijk inzichtelijk maken van de diverse gedragsstijlen en de dialoog die hierbij ontstaat, zorgen ervoor dat de dit een zeer effectieve manier is om als team te groeien.

Heeft u een vraag aan ons? 

Pin It on Pinterest