BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Energiemeting & resultaatbespreking ten behoeve van medewerk(st)ers die vanwege corona veel thuis werken

In deze tijd, waar thuiswerken het nieuwe normaal lijkt te worden, zijn er een aantal zaken in onze werksituatie veranderd. Het anders plannen en organiseren, minder face-to-face contact, men zit veel achter een beeldscherm, er worden minder complimenten gegeven, sommige medewerk(st)ers vinden het lastig om hun eigen grenzen met betrekking tot werk-privé balans te bewaken, men vindt thuis een te rustige of juist te onrustige werkplek. Zo zijn er talloze onderwerpen die de beleving van het thuiswerken en daarmee ook de fysieke en mentale vitaliteit van medewerk(st)ers plus de resultaten die daaraan gekoppeld zijn, beïnvloeden.

Doel

De energiemeting (anderhalf uur interactief) meet op gekozen onderwerpen wat de energiegevers en vreters zijn. Deze aanpak is volledig gebaseerd op reflecteren op jezelf (en naar de ander) en daardoor toename van de bewustwording. Zo’n 95% van ons gedrag is onbewust, maar als je je eenmaal van je gedrag bewust bent dan kan je kiezen:

– wat beleef ik als energie gevend en kies ik om te houden?
– wat is energievretend en kies ik om te verbeteren?

Zo kunnen individuen, teams, afdelingen en hele organisaties kiezen om de regie te voeren over de energie door de bal bij zichzelf te leggen.
Na de energiemeting vindt de resultaatbespreking (anderhalf uur online) plaats. De grafieken maken nog meer bewust en er wordt een rode draad zichtbaar waardoor het nog duidelijker wordt waar aan gewerkt dient te worden om zodoende meer energiewinst te genereren. Deze meting zorgt voor de bewustwording.

Het Prismamodel in de resultaatbespreking zorgt voor het inzetten van de gewenste gedragsverandering.

Doelgroep

Het coachingstraject is voor iedereen, die vanwege corona veel thuis werken, geschikt.

Voorkennis

Voor dit coachingstraject is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk, eventueel met drie privé-coachingssessies aangevuld

Inhoud

De energiemeting (anderhalf uur interactief) meet op gekozen onderwerpen wat de energiegevers en vreters zijn. Deze aanpak is volledig gebaseerd op reflecteren op jezelf (en naar de ander) en daardoor toename van de bewustwording. Zo’n 95% van ons gedrag is onbewust, maar als je je eenmaal van je gedrag bewust bent dan kan je kiezen:

– wat beleef ik als energie gevend en kies ik om te houden?
– wat is energievretend en kies ik om te verbeteren?

Zo kunnen individuen, teams, afdelingen en hele organisaties kiezen om de regie te voeren over de energie door de bal bij zichzelf te leggen.
Na de energiemeting vindt de resultaatbespreking (anderhalf uur online) plaats. De grafieken maken nog meer bewust en er wordt een rode draad zichtbaar waardoor het nog duidelijker wordt waar aan gewerkt dient te worden om zodoende meer energiewinst te genereren. Deze meting zorgt voor de bewustwording.

Het Prismamodel in de resultaatbespreking zorgt voor het inzetten van de gewenste gedragsverandering.

Meer weten over de energiemeting? Bekijk dan het volgende artikel: online spectrum energiemeting 

Bijzonderheden

Naast de energiemeting en resultaatbespreking kan dit eventueel met drie privé-coachingssessies aangevuld worden. De inhoud hiervan wordt aan de hand van het resultaat bepaald.

Duur & Prijs

Duur: 2x 1,5 uur
Prijs: €624,00

Heeft u een vraag voor ons?