BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Corona heeft ongekend veel impact. Inmiddels zijn al allerlei cijfers en artikelen gepubliceerd over de
mentale effecten van bijvoorbeeld thuiswerken. Het aantal (thuis)burn-outs neemt toe. Teamgeest
gaat verloren of de verschillen tussen de medewerkers in teams worden nog explicieter. En inmiddels
lijkt privé wel werk geworden te zijn en andersom. Hét moment om individuen en teams weer in hun
kracht te zetten. Energie (de mentale kracht om tot prestaties te komen) is het sleutelwoord.

Onze Spectrum Energiemeting® is met een digitaal tafelblad een interactief instrument om energie te
meten en in kaart te brengen. Zowel de meting als de gedetailleerde resultaten resulteren in precies
die bewustwording die nodig is om zowel preventief als curatief aan de juiste touwtjes te trekken.
Deze aanpak zorgt dat ieder de regie over de energie in eigen hand heeft.

Het tafelblad ziet er in startpositie als volgt uit:

In dit voorbeeld is ‘thuiswerken’ het te meten onderwerp. Hier kan voor een veelvoud aan onderwerpen
worden gekozen, ‘Microsoft Teams Overleg’, ‘Innovatie’, ‘Balans werk-privé’, enz. In dit geval wordt eerst het
onderwerp gedefinieerd zodat er een focus ontstaat: ‘Thuiswerken is de tijd die in de eigen woonomgeving wordt
besteed aan werk’. Hoe concreter de definitie, hoe beter. De vraag aan de medewerker is vervolgens:

“Thuiswerken, geeft dat jou energie, kost dat jou energie of een combinatie daarvan? Waarin zit ‘m dat en in
welke mate beleef jij energiewinst of energieverlies?”

Ieder woord is vervolgens op iedere kaart aan de achterkant gedefinieerd. Er kunnen 1-8 woorden aan de
meetlat worden gepositioneerd. Een in de + geformuleerd woord kan ook het tegenovergestelde betekenen en
als zodanig in de – worden gelegd en andersom.

Tijdens het gesprek legt de ander de eigen actuele beleving voor zich neer. Bewustwording ontstaat al tijdens
de meting. Door de gradatie van de meetlat stelt de ander al prioriteiten en legt hij of zij de bal bij
zichzelf om tot energiegevend handelen over te gaan. Stap voor stap zet de medewerker zichzelf in z’n kracht.

Om dit voorbeeld compleet te maken, geven wij de uitleg van wat bovenstaande medewerker heeft
gezegd:

“Ik win en ik verlies energie op thuiswerken. Ik win ruim voldoende energie op de wisselwerking in
communicatie met mijn collega’s en manager en ik geniet van het vertrouwen dat we krijgen om thuis
te werken. Ik verlies meer dan ik win. Ik verlies energie omdat ik het thuis heel moeilijk vind om
grenzen te stellen. Dat kost me zoveel energie dat mijn leven/werk eronder lijdt. Ik zou wel willen dat
dit ‘gisteren’ al veranderde. Ik neem daarin onvoldoende mijn verantwoordelijkheid en dat wil ik zo
snel mogelijk veranderen. Ik mis de saamhorigheid/collegialiteit met mijn team. Dit geheel geeft mij
stress. Ik ben er niet meer tegenop gewassen. Wat logisch is maar wel jammer is dat collega’s nu
minder toegankelijk zijn en dat ik voor thuiswerken niet echt een stevige basis heb. We hebben geen
prettige werkkamer waar ik geconcentreerd kan werken”

Slechts een voorbeeld maar wel uit onze dagelijkse praktijk gegrepen. De essentie: focus je op
energie, meet de energie (reflecteer erop) , kies wat je gaat aanpakken en hoe je dat gaat doen.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en wordt je ook erg gewaardeerd.