BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Executive coaching: ontwikkeling door reflectie

Bestuurders, leidinggevenden en ondernemers staan vaak onder grote druk. Ze hebben veel verantwoordelijkheden. Er wordt van je verwacht dat je een visie op de toekomst hebt en dat je je medewerkers weet te motiveren in de juiste richting te bewegen. Daarnaast vorm je een voorbeeldfunctie voor jouw medewerkers en ben je één van de cultuurdragers binnen de organisatie.

Een executive coach ondersteunt je in het vormgeven van jouw rol als bestuurder, leidinggevende of ondernemer.

Doel

Executive coaching: een combinatie van expertise, inspiratie en een klankbord

Het privé coaching traject helpt je de onderlinge samenwerking, communicatie en besluitvorming binnen de afdeling of organisatie te verbeteren. Je brengt leiderschap op een hoger plan.

Onze Executive coach fungeert als sparringpartner en klankbord. Zelfinzicht en zelfbewustzijn worden door het stellen van kritische vragen en door je een spiegel voor te houden, vergroot.

Vergroot je impact

Wil je je persoonlijke effectiviteit als bestuurder, leidinggevende of ondernemer vergroten? Door het in kaart brengen van (politieke) processen en stakeholders krijg je meer grip op jouw eigen rol binnen de organisatie en kun je je invloed en impact vergroten.

Doelgroep

Dit coaching traject is bedoeld voor bestuurders, leidinggevenden en ondernemers.

Voorkennis

Voor dit traject is geen voorkennis nodig.

Vorm

Privé coaching

Inhoud

Resultaatgebieden van executive coaching

Zaken waarmee je bij een Executive coach terecht kunt zijn:

  • Vergroten van zicht op je eigen drijfveren, motieven en acteren vanuit persoonlijk en authentiek leiderschap
  • Leren sturen op de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers
  • Meer invloed en impact op je omgeving, als je bijvoorbeeld binnen een complex (politiek) krachtenveld opereert, leren uitoefenen.
  • De wens om een nieuwe impuls aan je afdeling of onderneming, met het besef dat je tegen de grenzen van je eigen kunnen aanloopt, te geven.
  • Vergroten van grip op de verandering (reorganisatie/fusie/overname) die de organisatie doormaakt
  • Verbeteren van je performance als bestuurder/leidinggevende/ondernemer

Bijzonderheden

De feitelijke duur van een privé coaching traject staat niet op voorhand vast en is afhankelijk van de individuele behoefte van de betrokkene. Onze ervaring leert dat een gemiddelde duur van een coaching traject 3 tot 6 coaching gesprekken van 1½ uur is.

Duur & Prijs

Duur: 3 tot 6 sessies (€ 437,50 per sessie)
Prijs: €437,50

Heeft u een vraag voor ons?