BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Effectieve Besluitvorming

Het effectief nemen van besluiten blijkt vaak lastiger dan men denkt. Je herkent vast de situatie waarbij besluiten snel genomen worden en dat achteraf een stap terug gedaan moet worden omdat blijkt dat de neuzen nog niet in dezelfde richting staan. Of juist dat er urenlang wordt vergaderd en dat besluitvorming uit blijft. Zonde van de tijd!

Doel

Dit coachingstraject heeft als doel de stappen in besluitvorming bewust te doorlopen. Dagelijks nemen we tal van besluiten. Of we nu besluiten nemen in fracties van seconden of waar een lange periode overheen gaat, dat maakt niet uit. De duur van het te nemen besluit heeft geen invloed, we doorlopen allemaal dezelfde stappen, verspreid over meer of minder tijd. 

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Voor een privé coaching traject is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

De volgende onderwerpen kunnen onder andere gedurende het traject aan bod komen:

  • Wat is van belang te weten voordat je een (gevoelig) besluitvormingsproces ingaat?
  • Wat is er nodig om ieders inbreng te horen?
  • Hoe geef je impactvol je mening en hoe onderbouw je je standpunten?
  • Welke werkvormen kun je toepassen in de beeldvormingsfase?
  • Hoe krijg je snel alle feiten op tafel?
  • Welke criteria zijn voor de deelnemers van belang om een besluit te kunnen nemen?
  • Hoe realiseer je dat besluiten leiden tot actie en resultaat?
  • Hoe kom je tot de juiste beslissingen bij tegenstrijdige belangen?

Bijzonderheden

Tijdens een intake gesprek bepaalt de coach gezamenlijk met je welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Door deze aanpak, waarin niet alleen de vaardigheden maar ook de persoon centraal staat, zijn de effecten op de lange termijn.

Duur & Prijs

Duur: 3 dagdelen
Prijs: €945,00

Heeft u een vraag voor ons?