BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Happiness@Work

Het ervaren van werkplezier door werknemers blijkt een belangrijke motor te zijn voor het bereiken van een goed bedrijfsresultaat. Onderzoek heeft hierin aangetoond dat gelukkige werknemers die veel werkplezier ervaren effectiever zijn, meer resultaatbewust werken en veel minder last hebben van stress. Bovendien kent deze groep werknemers een aanmerkelijk lager verzuimpercentage en zijn ze loyaler aan een organisatie. Werkplezier levert in algemene zin dus een grote bijdrage aan de effectiviteit en resultaatgerichtheid van een organisatie.

Het werken een werkplezier en geluk staat centraal in dit coachingstraject.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Om deel te nemen aan deze training heb je HBO werk/denk niveau nodig. Verder ben je bereid tot zelfreflectie en bereid tot het maken van tussentijdse opdrachten.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De training bestaat uit een persoonlijke intake (1 1/2 uur per deelnemer) en 3 hele trainingsdagen die verspreid over een periode van 3 – 6 maanden plaatsvinden. In deze periode worden de deelnemers gestimuleerd om zelf en met elkaar met verschillende Happiness@Work instrumenten en oefeningen te gaan werken en bepaalde (persoonlijke) opdrachten uit te voeren. Deze aanpak draagt bij aan het verankeren van het effect van de training en het vergroten van de Return on Learning. De training is gericht op het vergroten van het persoonlijke werkgeluk van de deelnemers en helpt daarbij het persoonlijk leiderschap van deelnemers te versterken. Er wordt daarbij vooral uitgegaan bij wat iemand zelf kan doen om meer voldoening uit het werk te halen en het werkplezier te vergroten. Om deelnemers voldoende persoonlijke aandacht te kunnen geven en het gevoel van veiligheid en vertrouwen te kunnen borgen, wordt er met kleine groepen gewerkt van maximaal 6 deelnemers. De training is geschikt voor teams en medewerkers die door reorganisaties, herstructureringen enz. de focus op het werkgeluk en plezier enigszins zijn kwijtgeraakt. Ook een hernieuwde focus op het zinvol bezig zijn in het werk komt in de training aan bod. Doordat de training uitgaat van ‘persoonlijk leiderschap’ wordt er vooral ook gekeken wat iemand zelf kan doen om (nog) meer voldoening en plezier in het werk te krijgen.

Duur & Prijs

Duur: 7 sessies
Prijs: €2.205,00

Heeft u een vraag voor ons?