BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Privé Coaching Traject Presenteren kun je leren

Iedereen presenteert zich elk moment van de dag weer bij en aan anderen. Je profileert je zowel verbaal als non-verbaal en bent daarbij altijd bezig een onuitwisbare indruk achter te laten. 
Presenteren kan op vele manieren. Het kan in 1-op-1 situaties en voor grotere groepen enerzijds en anderzijds gaat het ook om wat je presenteert met welke hulpmiddelen.

Authentiek blijven is het uitgangspunt bij het geven van een presentatie. Niet gemaakt, maar echt! Daarnaast wil je daarbij aansluiten bij de luisteraar en hen qua denken in beweging krijgen. In dit coachingstraject wordt ingegaan op deze verschillende aspecten van presenteren en daarmee profileren.

Doel

Tijdens een (telefonisch) intakegesprek bepalen de deelnemer en de coach gezamenlijk welke doelstellingen er met het traject bereikt dienen te worden. Het uitgangspunt hierbij dat er duurzame gedragsverandering bewerkstelligd moet worden. De deelnemer wordt geprikkeld om bij de eigen toekomst van zijn/haar werk stil te staan en bewust nieuwe keuzes te maken. Het is een proces dat met een coachingstraject in beweging wordt gezet en daarmee niet eindigt.

Doelgroep

Een privé coachingstraject kan door iedereen worden aangevraagd en gevolgd. Inhoudelijk staan de persoonlijke vraagstukken en praktijksituatie van een deelnemer centraal. Daarmee wordt een privé coachingstraject helemaal afgestemd op de deelnemer.

Voorkennis

Voor een privé coachingstraject is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

Onze aanpak met betrekking tot deze Privé Coachingstrajecten is als volgt: Eerste sessie In deze eerste sessie gaan we in op een 6-tal onderwerpen rondom het thema ‘presenteren’ die jouw mentale kracht meten met de SpectrumEnergiemeting. In deze meting onderzoek je wat jou energie geeft en kost ten aanzien van ‘presenteren’ vanuit een 8-tal bronnen: inhoud, onderlinge relaties, invloed van anderen, algehele beleving, emotionele beleving, manier van communiceren, zelfbeleving en eigen ontwikkeling. Deze meting is bewustmakend en vormt het startmoment om de juiste vertaalslag te kunnen maken naar de gedefinieerde doelstellingen en aandachts punten. Tweede sessie In deze sessie ontvang je de grafische resultaten terug van de meting. Vervolgens nemen we een presentatie van jou op en die gaan we voorzien van feedback vanuit de verbale en non-verbale communicatie. Derde sessie Deze sessie staat in het teken van verdieping en verdere uitwerking van jouw manier van presenteren, waarbij we het profileren vanuit authenticiteit onder de loep nemen. Vierde sessie Dit is een afrondende sessie of een sturende sessie naar een follow-up sessie (na 4-6 maanden). We staan stil bij de behaalde doelstellingen en kijken vooruit hoe dit wordt geborgd.

Bijzonderheden

Na iedere sessie krijgt de coachee opdrachten mee. Zo blijft het niet bij theorie maar wordt het geleerde tevens in de dagelijkse werkzaamheden geïntegreerd.

Duur & Prijs

Duur: 4 sessies over een periode van 3-4 maanden
Prijs: €1.260,00

Heeft u een vraag voor ons?