BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Assertiviteit en communicatie

Er zijn diverse redenen waarom mensen zich niet assertief gedragen:

 • De overtuiging dat assertief gedrag de ander kwetst.
 • de overtuiging dat sub assertief gedrag beleefd en bescheiden is. Ook hier spelen overgedragen waarden en normen een belangrijke rol.
 • De bekrachtiging van bovenstaande opvattingen door de omgeving.
 • Je eigen rechten niet kunnen accepteren.
 • Nooit geleerd hebben eigen emoties te uiten, soms zelfs menen dat je die gevoelens niet eens mag hebben.
 • Angst voor de negatieve gevolgen van assertief gedrag: conflicten, straf.
 • Het idee behulpzaam te zijn door zich niet assertief op te stellen.
 • Nooit geleerd je assertief te gedragen.
 • Persoonlijke trauma’s of verliezen.

Deze succesvolle communicatietraining sluit aan voor veel werksituaties, of het nu gaat om vergaderingen, overleggen, onderhandelingen of conflicten. De training is persoonsgericht: de individuele situatie en het gedrag van de deelnemer staat centraal; er wordt gekeken naar de rode draad in de persoonlijke gesprekstechniek. Gevolg daarvan dat je omgeving je makkelijker zal begrijpen. 

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdragen aan het reduceren en voorkomen van verzuim door ziekte of andere oorzaken.

 

Doelgroep

Omdat het doel en de inhoud van de training uiteindelijk op basis van maatwerk worden samengesteld, kan in principe iedere medewerker deelnemen aan deze training.

 

Voorkennis

Er is geen specifieke voorkennis voor deelname noodzakelijk. Een deelnemer moet de bereidheid tot zelfreflectie hebben.

Vorm

Klassikaal en Maatwerk

Inhoud

De volgende onderwerpen zullen gedurende de training aan bod komen:

 • Beeldvorming assertiviteit
 • Overtuigingen en assertiviteit
 • Assertief denken en handelen
 • Uitgangspunten assertieve communicatie
 • Grenzen stellen en ruimte innemen
 • Persoonlijk assertiveitsprofiel

 

Duur & Prijs

Duur: 1 dag
Prijs: €625,00

Heeft u een vraag voor ons?