BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Voeren van adaptatiegesprekken

Nu we de grootste piek van de coronacrisis gehad hebben, is het belangrijk om de overgang naar “business as usual” te creëren en te faciliteren voor het personeel. Het is belangrijk om deze overgang te markeren door middel van een activiteit. Hierbij moet erkenning gegeven en waardering, voor het werk wat het personeel (en het thuisfront) geleverd heeft, uitgesproken worden. In een “adaptiegesprek” kan men met elkaar terug kijken op de intensieve en ingrijpende periode van de crisis. Wat is er allemaal gebeurd en hoe heeft men het ervaren? Heb hier niet alleen oog voor op het werk, maar ook voor thuis. Het gesprek kan op basis van thema’s uit het acroniem SCROLL (Security, Communication, Relations, Openness, Losses en Lessons learned) gevoerd worden. Er kan met elkaar besproken worden dat het niet zo vanzelfsprekend is om na zo’n periode “gewoon door te scrollen als op een computer naar de volgende pagina”.

Feiten en ervaring
Hou het bij feitelijke gegevens (wat is er gebeurd?) en hoe de mensen het ervaren hebben (wat deed/zag/hoorde je?). Geef ruimte voor gevoelens maar leg er geen nadruk op (geen emoties proberen op te roepen).

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt, door middel van een telefonische intake, het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdrage aan het bespoedigen en makkelijker maken van de terugkeer naar de reguliere werkplek. De inhoud wordt ondersteund door verschillende en uiteenlopende gespreksvaardigheden en -technieken. Na afloop van het volgen van deze training is een deelnemer in staat om waardevolle terugkeergesprekken met medewerkers te voeren. 

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor iedere medewerker met een leidinggevende functie binnen een bedrijf. Naar ons mening is dit zeker niet alleen voorbehouden aan medewerkers uit de HR-hoek. 

Voorkennis

Voor het volgen van deze training is geen specifieke voorkennis nodig. Bereidheid tot zelfreflectie is echter wel een belangrijk uitgangspunt. 

Vorm

Deze training wordt zowel klassikaal als in een privécoaching verzorgd.

Inhoud

De volgende onderwerpen komen gedurende de training aan bod:

 1. Security
  Hoe veilig heeft men zich tijdens de crisis gevoeld? Heeft men angst om zelf besmet te raken of familieleden te besmetten gehad? Hoe is men daarmee omgegaan? Men heeft daar zelf mee rondgelopen en het thuisfront heeft mogelijk dezelfde angst gekend. Is daar over gesproken en hoe is men daar mee omgegaan?
 2. Communication
  Onder hoogspanning op het werk wordt de onderlinge communicatie directer. Het schept duidelijkheid en voorkomt ellenlange gesprekken. Als er niet veel tijd of ruimte is om na het werk af te schakelen en de hoge werkdruk lang aanhoudt, is de kans groot dat men het meeneemt naar huis. Thuis is men dit niet gewend en gelden meestal andere communicatieregels.
 3. Relations
  Als door de hoge werkdruk gedurende een lange tijd het dagritme grotendeels bestaat uit werken, woon-/werkverkeer, eten en slapen kan het zijn dat men niet alle thuis meekrijgt. Dit kunnen zaken zijn die ogenschijnlijk onbelangrijk lijken, maar ook zaken die een emotionele lading hebben maar waarmee de één de ander niet heeft willen belasten. Dit kan leiden tot momenten van onbegrip nadat de normale routine weer opgepakt kan worden. 
  Op het werk kunnen de onderlinge relaties veranderen door het gezamenlijk meemaken van ingrijpende ervaringen. Vermoeidheid kan in relaties een negatieve invloed op het gebied van intimiteit/seksualiteit hebben.
 4. Openness
  Het werken in de gezondheidszorg gebeurt binnen een kader van geheimhouding in verband met de privacy van patiënten. In hoeverre kunnen zorgverleners thuis hun verhaal kwijt? Ook kan het zijn dat ze hun naasten niet met hun verhalen willen belasten. Als dit onderkend wordt, moet geprobeerd worden om dit actief te doorbreken door er toch met een naaste over te praten. Het zijn immers “ongewone” levenservaringen die een plaats gegevens moeten worden.
 5. Losses
  Tijdens de crisis wordt het leven teruggebracht tot hele basale zaken. De vanzelfsprekendheid van het dagelijkse laven is onder druk komen te staan of zelfs weggevallen. Wat zo gewoon leek, blijft niet zo gewoon te zijn. Wat heb jij als mens verloren door de coronacrisis?
 6. Lessons learned
  Er is een tijd sprake van andere leef- en werkomstandigheden geweest. Dit kan je verrijke, of ook bewust maken wat je thuis allemaal hebt of juist mist. Wat neem jij als mens mee uit de coronacrisis?

Duur & Prijs

Duur: 2 dagen met een tussenliggende periode van 2 weken
Prijs: €1.250,00

Heeft u een vraag voor ons?