BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Training Ziekteverzuim Reduceren

Het is lastig voor elke manager binnen een organisatie om elke dag weer geconfronteerd te worden met de afwezigheid van medewerkers door ziekte of een andere reden. Het omgaan hiermee stelt bijzondere eisen aan de manier waarop je hiermee omgaat. Je wilt immers dat de betrokken persoon zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Je persoonlijke stijl van leidinggeven in de vorm van herkenbaarheid, inlevingsvermogen en ook realisme speelt daarbij een grote rol. Het gaat daarbij om zowel positiviteit, vaardigheid als sterk gedrag dat bijdraagt aan helder en transparant verzuimproces voor iedereen.

Doel

In overleg met de opdrachtgever wordt door middel van een (telefonische) intake het uiteindelijke doel van de training bepaald. Binnen het centrale thema is er altijd ruimte voor maatwerk. Alle onderwerpen in de training leveren een bijdragen aan het reduceren en voorkomen van verzuim door ziekte of andere oorzaken.

Doelgroep

Omdat het doel en de inhoud van de training uiteindelijk op basis van maatwerk worden samengesteld, kan in principe iedere medewerker deelnemen aan deze training.

Voorkennis

Voor deze training is geen specifieke voorkennis vereist.

Vorm

Maatwerk

Inhoud

De inhoud van deze training zal in overleg met u, middels een telefonisch intakegesprek, bepaald worden.

Duur & Prijs

Duur: 2 dagen
Prijs: €1.250,00

Heeft u een vraag voor ons?