BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

In de laatste 3 maanden van 2018 hebben wij een aantal trainingen mogen uitvoeren voor een grote IT klant. Geen IT-trainingen, maar trainingen met wisselende onderwerpen zoals een combinatie van communicatie, samenwerken, persoonlijke effectiviteit, zelfmanagement, coachingsvaardigheden en beïnvloeden.

Vooral de aard van het trainingsverloop was erg bijzonder. Geen recht op en neer programma, maar een aanbod waarin de casuïstiek van de deelnemers centraal stond. Theoretische onderbouwing en uitleg werd alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk was.

Het bezorgde de deelnemers enerzijds een meer dan realistische kijk op hun eigen praktijksituatie en anderzijds inzicht in persoonlijke beweegredenen, bronnen en achtergronden waar ze voorafgaand aan de training nog niet echt bij hadden stilgestaan.

Een deelnemer vertelde bij de valuatie van een training: “Hier had ik niet op gerekend! Ik had veel inleidingen en presentaties verwacht. Maar ik heb geen moment achterover kunnen leunen. Ik vond het soms vanzelfsprekend wat aan de orde kwam en tegelijkertijd maakte het mij echt wakker. De meeste tijd vond ik de onderwerpen ook heel confronterend. Ik sta veel alerter in mijn dagelijkse praktijk”. 

Een andere deelnemer zei: “Ik had niet verwacht dat ik zoveel nieuwe dingen, over mijn eigen dagelijkse situatie, zou horen. Ik ben achteraf verrast over mijzelf en mijn kijk op anderen. Ik neemt nu al meer tijd om achter beweegredenen van anderen te komen en snap zo beter wat ze eigenlijk bedoelen.”

Weer een andere deelnemer vertelde: “Ik vond het wel lastig. Het leek net of er geen structuur in de training zat. Ik heb dat als denker ook echt wel nodig. Het kostte me in eerste instantie moeite, maar ik begrijp nu wel veel beter dat niet iedereen denkt en doet zoals ik dat doe. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar ik zie ook de uitdaging!”

Wij zeggen vaak in onze training: als je doet wat je deed, dan krijg je ook wat je kreeg! Hoe zit dat eigenlijk binnen jouw organisatie?

Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.