BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

In de laatste 3 maanden van 2018 hebben wij een aantal trainingen mogen uitvoeren voor een grote IT klant. Geen IT-trainingen, maar trainingen met wisselende onderwerpen zoals een combinatie van communicatie, samenwerken, persoonlijke effectiviteit, zelfmanagement, coachingsvaardigheden en beïnvloeden.

Vooral de aard van het trainingsverloop was erg bijzonder. Geen recht op en neer programma, maar een aanbod waarin de casuïstiek van de deelnemers centraal stond. Theoretische onderbouwing en uitleg werd alleen gebruikt wanneer dat noodzakelijk was.

Het bezorgde de deelnemers enerzijds een meer dan realistische kijk op hun eigen praktijksituatie en anderzijds inzicht in persoonlijke beweegredenen, bronnen en achtergronden waar ze voorafgaand aan de training nog niet echt bij hadden stilgestaan.

Een deelnemer vertelde bij de valuatie van een training: “Hier had ik niet op gerekend! Ik had veel inleidingen en presentaties verwacht. Maar ik heb geen moment achterover kunnen leunen. Ik vond het soms vanzelfsprekend wat aan de orde kwam en tegelijkertijd maakte het mij echt wakker. De meeste tijd vond ik de onderwerpen ook heel confronterend. Ik sta veel alerter in mijn dagelijkse praktijk”. 

Een andere deelnemer zei: “Ik had niet verwacht dat ik zoveel nieuwe dingen, over mijn eigen dagelijkse situatie, zou horen. Ik ben achteraf verrast over mijzelf en mijn kijk op anderen. Ik neemt nu al meer tijd om achter beweegredenen van anderen te komen en snap zo beter wat ze eigenlijk bedoelen.”

Weer een andere deelnemer vertelde: “Ik vond het wel lastig. Het leek net of er geen structuur in de training zat. Ik heb dat als denker ook echt wel nodig. Het kostte me in eerste instantie moeite, maar ik begrijp nu wel veel beter dat niet iedereen denkt en doet zoals ik dat doe. Natuurlijk vind ik dat jammer, maar ik zie ook de uitdaging!”

Wij zeggen vaak in onze training: als je doet wat je deed, dan krijg je ook wat je kreeg! Hoe zit dat eigenlijk binnen jouw organisatie?

Angela van Poorten
Angela van Poorten

Angela Stoop – van Poorten is als commercieel medewerkster actief voor Tailor You. Ze doet graag onderzoek en gebruikt haar HR-kennis om te schrijven over Organisatiepsychologie. Als ze niet super ‘enthousiast’ is over haar favoriete onderwerpen creativiteit, motivatie, betrokkenheid, leren en geluk houdt ze van reizen.