BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Voel je je vaak overbelast door werk en vraag je je af of je een workaholic bent, of dat dit gewoon het resultaat is van verhoogde werkdruk? Ik begrijp precies hoe je je voelt. Door mijn ervaring en onderzoek heb ik ontdekt dat er een verschil is tussen een workaholic zijn en te maken hebben met hoge werkdruk, een belangrijke factor bij het ontstaan van werkstress.

In dit artikel deel ik inzichten over deze twee concepten en geef ik nuttige tips over hoe je ze kunt aanpakken.

Wat is het verschil tussen een workaholic en verhoogde werkdruk?

Een workaholic is iemand die obsessief en ongezond gefocust is op zijn werk, terwijl verhoogde werkdruk simpelweg verwijst naar een hogere werkbelasting zonder dat er sprake is van een werkverslaving.

Workaholics vs. geëngageerde werknemers

Het is belangrijk om het verschil te begrijpen tussen workaholics en geëngageerde werknemers. Hoewel beide groepen veel uren kunnen werken, hebben ze heel verschillende gedragingen, effecten en behoeften.

WorkaholicsGeëngageerde werknemers
DefinitieWerknemers die obsessief en dwangmatig werken, zelfs als dit ten koste gaat van hun gezondheid en persoonlijke leven.Werknemers die gepassioneerd zijn over hun werk en bereid zijn om extra inspanningen te leveren, maar hun werktijd ook op een gezonde manier in balans houden.
KenmerkenMoeite met uitschakelen van werk en rust, neiging om overuren te maken, werk intrudeert op persoonlijke tijd.Begrijpen het belang van downtime, kunnen zich losmaken van het werk, werken hard maar ook slim.
EffectenKan leiden tot gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, burn-out en angststoornissen.Blijven over het algemeen gezond, productief en tevreden op het werk.
Hoe aanpakken?Zorg voor professionele hulp, verlaag werkdruk en moedig een evenwichtige werk-privébalans aan.Bied flexibiliteit, erkenning en beloningen om hun engagement en welzijn te behouden.

Het is belangrijk om deze verschillen te erkennen en te begrijpen om te zorgen voor het welzijn van alle werknemers in je organisatie.

Kenmerken van een workaholic

Een workaholic vertoont specifieke kenmerken.

 • Ze hebben de neiging om excessief te werken, zelfs buiten de normale werkuren.
 • Ze hebben moeite om zich los te maken van hun werk, zelfs tijdens vrije tijd en vakanties.
 • Ze ervaren gevoelens van onrust en schuld als ze niet aan het werk zijn.
 • Ze stellen hoge eisen aan zichzelf en zijn altijd op zoek naar erkenning en waardering voor hun prestaties.
 • Ze vinden het moeilijk om grenzen te stellen tussen werk en privéleven.
 • Ze hebben vaak weinig interesse in andere activiteiten buiten het werk.
 • Ze voelen zich verantwoordelijk voor alles en hebben moeite met delegeren.

Effecten van verhoogde werkdruk

Verhoogde werkdruk kan ernstige gevolgen hebben voor zowel de fysieke als de mentale gezondheid van werknemers. Het kan leiden tot stress, burn-out en verminderde productiviteit. Werknemers kunnen ook last krijgen van slaapproblemen, hoofdpijn en andere lichamelijke klachten.

Bovendien kan een hoge werkdruk ook leiden tot conflicten in de balans tussen werk en privéleven, wat weer extra stress met zich meebrengt. Het is daarom van cruciaal belang dat werkgevers aandacht besteden aan het beheersen van de werkdruk en het bieden van ondersteuning aan werknemers om de negatieve effecten te minimaliseren.

Hoe pak je een workaholic aan?

Analyseer de psychosociale risico’s en identificeer kwetsbare medewerkers. Bied ondersteuning en hulp aan workaholics en implementeer maatregelen om de werkdruk te verminderen.

Analyseer de psychosociale risico’s en identificeer kwetsbare medewerkers

Ik analyseer altijd de psychosociale risico’s en identificeer de kwetsbare medewerkers. Dit helpt me beter begrijpen hoe ze worden beïnvloed door workaholisme en verhoogde werkdruk. Enkele belangrijke factoren waar ik naar kijk zijn stressniveausburn-outsymptomen en de balans tussen werk en privéleven. Daarnaast voer ik regelmatig gesprekken met werknemers om hun ervaringen en behoeften te bespreken. Door dit te doen, kan ik gepaste ondersteuning bieden om hun welzijn te verbeteren.

Bied ondersteuning en hulp aan workaholics

Ik begrijp hoe uitdagend het kan zijn om een workaholic aan te pakken. Als IT-professionals weten we allemaal hoe verleidelijk het is om constant aan het werk te zijn. Maar het is belangrijk om een gezonde balans te vinden tussen werk en privéleven.

Daarom is het essentieel om ondersteuning en hulp te bieden aan workaholics binnen onze organisatie.

Een eerste stap is om de psychosociale risico’s te analyseren en kwetsbare medewerkers te identificeren. Dit stelt ons in staat om gerichte hulp en ondersteuning te bieden aan diegenen die het nodig hebben.

Het kan ook nuttig zijn om professionele hulp in te schakelen, zoals coaches of counselors, om workaholics te begeleiden bij het herstellen van een gezonde werk-privébalans.

Daarnaast moeten we maatregelen implementeren om de werkdruk te verminderen. Dit kan onder meer betekenen dat we taken delegeren, realistische deadlines stellen en flexibele werkschema’s invoeren.

Door deze maatregelen kunnen workaholics leren hun werklast beter te beheersen en tijd vrij te maken voor ontspanning en zelfzorg.

Implementeer maatregelen om de werkdruk te verminderen

Als IT-professional is het belangrijk om maatregelen te implementeren die de werkdruk kunnen verminderen. Hier zijn enkele mogelijke stappen die genomen kunnen worden:

 1. Ontwikkel duidelijke communicatielijnen binnen het team om ervoor te zorgen dat taken en deadlines realistisch zijn verdeeld.
 2. Moedig het gebruik van time managementtechnieken aan, zoals het stellen van prioriteiten en het plannen van taken op een efficiënte manier.
 3. Onderzoek de mogelijkheid om flexibele werkuren of telewerkopties in te voeren om een betere balans tussen werk en privéleven mogelijk te maken.
 4. Stimuleer regelmatige pauzes gedurende de werkdag om mentale rust te bevorderen en vermoeidheid tegen te gaan.
 5. Investeer in trainingen en workshops over stressmanagement en veerkracht, zodat medewerkers beter uitgerust zijn om met werkdruk om te gaan.
 6. Verhoog de transparantie over workloadverdeling en streef naar eerlijke beloning voor extra inzet.
 7. Identificeer knelpunten in werkprocessen en zoek naar manieren om deze te optimaliseren of automatiseren, zodat medewerkers efficiënter kunnen werken.

Wat te doen bij verhoogde werkdruk?

Analyseer de oorzaken van verhoogde werkdruk en implementeer effectieve maatregelen om werkdruk te verminderen.

Analyseer de oorzaken van verhoogde werkdruk

Ik analyseer altijd grondig de oorzaken van verhoogde werkdruk. Dit is belangrijk om een duidelijk beeld te krijgen van wat er speelt en waar de problemen liggen. Hier zijn enkele aspecten waar ik naar kijk:

 • Werktijden: Zijn er onrealistische deadlines of wordt er van werknemers verwacht dat ze buiten reguliere werktijden beschikbaar zijn?
 • Taken en verantwoordelijkheden: Wordt er te veel werk op één persoon gelegd? Is er een gebrek aan delegatie of een gebrek aan ondersteuning?
 • Organisatiestructuur: Zijn er inefficiënties in de organisatie die leiden tot extra druk op het personeel? Zijn er bijvoorbeeld te weinig middelen, zoals personeel of technologie?
 • Werkcultuur: Heerst er een cultuur van overwerken en altijd ‘aan’ staan? Wordt overwerk beloond of aangemoedigd?
 • Communicatie en samenwerking: Is er sprake van slechte communicatie binnen het team of tussen verschillende afdelingen? Zorgt dit voor misverstanden, dubbel werk of conflicten?
 • Externe factoren: Spelen externe factoren, zoals economische druk of tijdelijke omstandigheden, een rol in de verhoogde werkdruk?

Communiceer openlijk over werkdruk binnen de organisatie

Ik geloof sterk in open communicatie als het gaat om werkdruk binnen een organisatie. Het is essentieel dat we een omgeving creëren waarin werknemers zich veilig voelen om hun zorgen en uitdagingen met betrekking tot werkdruk te delen.

Door openlijk over dit onderwerp te praten, kunnen we de bewustwording vergroten en samenwerken aan oplossingen. Bovendien stelt het ons in staat om de behoeften en grenzen van onze teamleden beter te begrijpen, zodat we de werkdruk effectief kunnen beheren en een gezonde balans kunnen bevorderen.

Samenwerking en transparantie zijn de sleutel tot het verminderen van werkdruk en het bevorderen van het welzijn van onze IT-professionals.

Implementeer maatregelen om werkdruk te verminderen

Om de werkdruk te verminderen, zijn er verschillende maatregelen die kunnen worden geïmplementeerd:

 1. Zorg voor duidelijke communicatie en verwachtingen: Door helder te communiceren over taken, deadlines en verwachtingen kan de werkdruk beter worden beheerd.
 2. Bied flexibele werkuren aan: Het toestaan van flexibele werkuren stelt werknemers in staat om hun werklast beter af te stemmen op hun persoonlijke behoeften, waardoor stress en overbelasting kunnen worden verminderd.
 3. Stimuleer een gezonde balans tussen werk en privéleven: Het aanmoedigen van een gezonde balans tussen werk en privéleven zorgt ervoor dat werknemers voldoende tijd hebben voor ontspanning en herstel buiten het werk.
 4. Stel realistische doelen en deadlines: Het stellen van haalbare doelen en realistische deadlines helpt werknemers om hun taken efficiënter te plannen en uit te voeren, waardoor de druk wordt verminderd.
 5. Moedig zelfzorg aan: Werknemers moeten worden aangemoedigd om voor zichzelf te zorgen door regelmatige pauzes te nemen, voldoende slaap te krijgen en gezonde gewoonten te handhaven. Dit draagt bij aan hun algehele welzijn en veerkracht tegen werkstress.
 6. Bied ondersteuning bij stressmanagement: Werknemers moeten toegang hebben tot middelen en programma’s die hen ondersteunen bij het beheren van stress, zoals mindfulness-training of counseling.
 7. Bevorder een positieve werkcultuur: Het creëren van een positieve werkomgeving waarin collega’s elkaar ondersteunen en aanmoedigen, kan de stress en druk verminderen. Dit kan worden bereikt door teambuildingactiviteiten, erkenning van prestaties en open communicatie te bevorderen.
 8. Investeer in technologie en automatisering: Door gebruik te maken van geautomatiseerde systemen en efficiënte technologische oplossingen kunnen repetitieve taken worden verminderd, waardoor werknemers meer tijd hebben voor belangrijke taken en hun werklast beter kunnen beheren.
 9. Bied training aan op het gebied van timemanagement: Het verstrekken van training en workshops over timemanagement kan werknemers helpen om effectiever om te gaan met hun tijd, prioriteiten te stellen en betere planningstechnieken toe te passen.
 10. Regulariseer feedbackgesprekken: Regelmatige feedbackgesprekken tussen werknemers en leidinggevenden zijn essentieel om eventuele problemen of bronnen van stress vroegtijdig te identificeren en aan te pakken.

Conclusie

Het verschil tussen een workaholic en verhoogde werkdruk is belangrijk om te begrijpen, omdat het impact heeft op de gezondheid en productiviteit van werknemers. Door psychosociale risico’s te analyseren en kwetsbare medewerkers te identificeren, kunnen we hulp bieden aan workaholics.

Bovendien moeten maatregelen worden genomen om de werkdruk te verminderen en een gezonde balans tussen werk en privéleven te bevorderen.

Veelgestelde Vragen

Wat is het verschil tussen een workaholic en verhoogde werkdruk?

Een workaholic is iemand die geobsedeerd is door zijn werk, terwijl verhoogde werkdruk verwijst naar stress veroorzaakt door arbeidsomstandigheden, zoals lange werktijden of hoge werklast.

Hoe kan werkdrukbeheersing helpen bij het aanpakken van verhoogde werkdruk?

Werkdrukbeheersing kan helpen door de balans tussen werk en privé te verbeteren, de arbeidsomstandigheden te optimaliseren en een gezonde werkomgeving te creëren die bijdraagt aan het welzijn van werknemers.

Kan een workaholic last hebben van burnout?

Ja, burnout is een veelvoorkomend gezondheidsrisico bij workaholics. Het komt vaak voor door aanhoudende stress op het werk, uitputting en gebrek aan evenwicht tussen werk en privé.

Hoe kan motivatie bijdragen aan het verminderen van werkdrukbeleving?

Motivatie kan helpen doordat het de focus verlegt van de stress naar het werkplezier, waardoor werknemers zich meer betrokken voelen bij hun werk.

Wat zijn de gevolgen van verhoogde werkdruk voor het welzijn van werknemers?

Verhoogde werkdruk kan leiden tot psychische belasting, stress op het werk, burnout en conflicten tussen werk en privé, wat allemaal een negatieve invloed heeft op het welzijn van werknemers.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.