BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Vind je eigen weg en word een levensondernemer.

Wij mensen zijn sociale wezens en hebben elkaar nodig om grootse dingen in het leven te laten gebeuren. Alleen, is ons potentieel beperkt. Vaak gedragen de meesten zich alsof ze niemand anders nodig hebben dan zichzelf of alsof er niemand is die zo belangrijk is als zijzelf. Er is bijna geen constructieve saamhorigheid meer. Slechts zelden is er zoiets als een waarderend, coöperatief partnerschap, waarbij de aandacht niet uitsluitend uitgaat naar het eigen voordeel.

Mensen willen hun identiteit en waarden beschermen

Zelfs wanneer mensen anderen helpen, is dat zelden onbaatzuchtig. Er is onbewust een behoefte en een verwachting die in ruil vervuld moet worden. We herkennen dit wanneer we op een bepaald moment het gevoel krijgen dat we ontevreden of teleurgesteld zijn over degenen voor wie we zoveel hebben opgeofferd. We gaan in wezen onbewust uit van wat wij belangrijk en juist vinden, van wat we denken dat anderen van ons willen of verwachten, omdat we onze identiteit en datgene wat belangrijk voor ons is, willen beschermen. In zekere zin willen we dat anderen net zo zijn en denken als wijzelf, zodat we ons bij hen op ons gemak voelen. Dit is echter onrealistisch en zal zeker tot teleurstellingen leiden.

Ieder mens heeft een persoonlijke kern, een speciale identiteit, waarden en behoeften die we met alles wat we kunnen trachten te beschermen of te handhaven. Als kinderen doen we dit automatisch. Maar aangezien ieder mens dit op zijn eigen manier doet, gebeurt het natuurlijk steeds weer dat wanneer verschillende persoonlijkheden elkaar ontmoeten, men dit verschil als een bedreiging voor de eigen identiteit ervaart.

Zelfontplooiing is belangrijk 

Het is volkomen irrationeel, maar in de loop van het leven hebben we de ervaring opgedaan dat niemand aandacht heeft voor en waardering heeft voor ons ware zelf en onze behoeften, zoals wij onbewust wensen. Afhankelijk van de intensiteit en de frequentie waarmee wij ons onvrij voelen in onze ontwikkelingsmogelijkheden, ontstaan er steeds meer strategieën om onszelf te beschermen of om met anderen om te gaan, zodat zij ons laten zoals wij zijn en wij ons niet aangetast voelen in ons gevoel van eigenwaarde.

We reageren met beschermend, vlucht- of aanvalsgedrag, om het zo maar te zeggen. We hebben over het algemeen niet geleerd de situatie open en eerlijk onder ogen te zien, of we hebben de ervaring gehad dat dit de zaken alleen maar erger maakte. Door onze kindertijd, school en opvoeding, de maatschappij en onze omgeving worden wij ons hele leven lang voortdurend beïnvloed en geconfronteerd met beperkingen en verwachtingen van anderen.

Alleen wijzelf kunnen zorgen voor het leven dat het beste bij ons past

Naarmate we ouder worden, voelen we meer en meer dat we ons hier niet echt prettig bij voelen. Onze taak in het leven is dus te beginnen ons los te maken van deze beperkingen, plichten en restricties om jezelf te vinden. Het is nodig om uit te vinden wie je werkelijk bent, wat belangrijk voor je is en op welke manier je je echt prettig voelt in het leven. Omdat niemand anders dan wijzelf kunnen weten en zorgen hoe en waarmee we ons beter voelen.

Deze weg is niet eenvoudig, want het vereist veranderingen die niet verborgen blijven voor de mensen om ons heen. Andere mensen houden er niet van als er iets verandert in hun omgeving en zij zullen proberen het oude te behouden. De weerstand en het gedrag van anderen kunnen ertoe leiden dat we van ons pad worden afgeleid. We kunnen het nog niet aan en het voelt ongemakkelijk. Wij voelen ons kwetsbaarder dan gewoonlijk en hebben op zulke momenten positieve steun nodig om ons op het rechte pad te houden. Er zullen ook tegenslagen zijn, omdat nieuwe gewoonten en copingstrategieën enige tijd nodig hebben om te settelen en zodanig beschikbaar voor ons te worden dat invloeden van buitenaf ons niet langer van het rechte pad kunnen brengen.

Geef jezelf toestemming voor een rijker leven

Als we eenmaal de reis hebben gemaakt, merken we hoe sterk we zijn geworden en hoeveel beter we ons voelen omdat we eindelijk het leven leiden dat bij ons past. De positieve effecten zijn zo immens dat we er zelfs aan moeten wennen. Deze vele goede gevoelens zijn er nooit eerder in het leven geweest omdat we onszelf nooit zo hebben kunnen ervaren. Ook hier schuilt een gevaar, want we hebben de neiging voorrang te geven aan de vertrouwde gevoelens, ook al hadden we vroeger bijna alleen maar slechte gevoelens.

We moeten onszelf eerst toestaan om ons zo goed te voelen. Deze toestemming is vooral belangrijk voor vrouwen. Ook vandaag nog laat de rol van de vrouw haar nauwelijks toe zich over te geven aan levensvreugde en voldoening. Ook is het een overwinning voor mannen om uit hun rol te stappen en zichzelf toe te staan de persoon te zijn die ze werkelijk zijn. Ze hoeven niet dag in dag uit als een bezetene te zwoegen en verantwoordelijk te zijn om ervoor te zorgen dat iedereen het goed heeft. Ook zij moeten zichzelf toestaan het leven te leiden dat echt bij hen past, zonder een schuldig geweten.

Als je tevreden bent in het leven kun je ook beter opschieten met anderen. 

Als mensen voor zichzelf hebben ingezien hoe ze werkelijk gelukkig en tevreden kunnen leven, is het voor hen ook veel gemakkelijker om beter met anderen om te gaan en hen te aanvaarden zoals ze zijn. Ze laten zich niet langer inpakken door hun angst dat anderen hun gevoel van eigenwaarde zouden kunnen vernederen of dat ze een bedreiging zouden kunnen vormen voor hun identiteit. Dit komt omdat ze geleerd hebben zichzelf te waarderen en met zichzelf in het reine te komen. De invloed van buitenaf is er nog steeds, maar je kunt er gewoon beter mee omgaan omdat je wat er gebeurt niet meer persoonlijk opvat.

Ontdek je pad en word een levensondernemer

Om een gezond samenzijn te kunnen bereiken is het belangrijkste dat iedereen werkt aan het ontdekken en ontwikkelen van zichzelf, zichzelf leert waarderen met alles wat van hem of haar is en het leven vindt dat bij je past. Daar kun je alleen zelf achter komen en dit spannende pad bewandelen. Voor ondersteuning is het zinvol professionele begeleiding te zoeken die je helpt je blinde vlekken, blokkades en zelfopgelegde beperkingen bloot te leggen en te elimineren. Want dit is waar wij het zelf erg moeilijk mee hebben als we proberen er alleen grip op te krijgen. Het doel moet zijn hulp voor zelfhulp om zijn eigen weg te vinden en een levensondernemer te worden met innerlijke kracht en gezonde vitaliteit, die zijn leven vorm geeft zoals het hem past.

Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.