BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg.” Deze uitspraak laat vooral zien dat echt leren alleen tot stand komt als je een fundamentele verandering nastreeft in het eigen gedrag, de eigen vaardigheid en ook in de eigen visie op waarom en hoe je om kunt gaan met situaties.

Enerzijds duidt de uitspraak op de noodzaak met betrekking tot het leren gebruiken van andere, vernieuwde scenario’s. Anderzijds betekent het niet dat dat wat en hoe je altijd deed tot het definitieve verleden dient te behoren. Immers, zoals je het deed heeft je ook ergens gebracht en dat is goed.

Bij ons gaat het leerproces over de optelsom van anders kijken plus anders denken plus anders doen. Naar onze mening is het juist deze optelsom die leren daadwerkelijk leren met toegevoegde waar de laat worden.

Anders kijken betekent hierbij het op verschillende manieren kijken naar en reflecteren op wat en hoe je doet op dit moment en wat dat oplevert. Het is ook jezelf willen en durven confronteren met het effect, dat je daarmee hebt, op jezelf en jouw omgeving. Het gaat ook om het hebben van lef om door een andere bril of vanuit een ander perspectief te kijken naar je eigen werkelijkheid en er zo achter te komen dat die er ook nog heel anders uit kan zien.

Anders denken duidt op het nadenken over en ontwikkelen van nieuwe scenario’s voor toekomstig handelen. Over het algemeen betekent dit dat betrokkenen forst uit hun comfortzone dienen te treden. Juist dit laatste is een belangrijke voorwaarde om tot echter, authentieke verandering en dus ontwikkeling te komen.

Anders doen is eigenlijk een logisch resultaat van anders denken. Door proberen en experimenteren met nieuwe scenario’s in de manier waarop je acteert, merkt je omgeving dat je in een leerproces zit. En daarbij is het maken van fouten geen negatieve, maar juist een stimulerende zaak. Zeker als je je omgeving deelgenoot maakt van jouw leerproces.

In al onze oplossingen is dit een principe dat wij met succes gebruiken.

Het komt helaas vaak voor dat de eerste twee stappen van de optelsom worden overgeslagen. Er wordt, zeker in het begin van ons contact met een (zakelijke) relatie, snel gekeken naar wat deelnemers aan leerprocessen dienen te doen in de vorm van vaardigheden en gedrag en daar wordt een oplossing voor gezocht. Het is juist onze ervaring dat de twee eerste stappen de daadwerkelijke basis zijn voor een succesvol groei- en ontwikkelproces met een klinkend resultaat. Het zorgt er namelijk voor dat leren geen trucje wordt.

En er komt nog iets bij!

Om onze interpretatie van leren bij alle betrokkenen (deelnemers, opdrachtgevers en andere stakeholder) te laten landen, is belangrijk om bij het echte begin te beginnen. Dat wil zeggen: juist niet starten vanuit het nu en van daaruit naar voren werken, maar starten vanuit het verleden (wat is daar gebeurt en hoe is het gekomen tot wat het nu is) om vervolgens na het opmaken van de balans vooruit te kijken naar wat wenselijk is. Naar aanleiding daarvan is het inrichten van het gewenste leerproces de laatste stap om daadwerkelijk vooruit te komen en de echter verandering en ontwikkeling vorm te geven. Om deze reden zijn onze interventies uiteindelijk van MEER-waarde: Motiverend, Effectief, Efficiënt en Resultaatgericht.

Bert Knot

Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.