BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Een goed gesprek
Twee doorgewinterde managers komen elkaar, nadat de pandemie voorbij is en ‘normaal’ weer ‘normaal’, is tegen.

Zegt de ene manager: ‘Ik heb het gevoel dat ik weer helemaal opnieuw kan beginnen! Het lijkt wel alsof ik 20 jaar terug ben in de tijd! Niets is meer zoals het was en dat geldt ook voor de zaken waaraan ik in de afgelopen jaren met mijn afdeling gewerkt heb. Alles gaat nu anders, werkt nu anders en ook mensen zijn anders! Het is wel uitdagend, maar ik heb het gevoel dat ik aan het redderen ben. Hoe is dat bij jou?’

Antwoord de andere manager: ‘Bij mij gaat het lekker en dat komt vooral omdat wij tijdens de crisis met de cultuur binnen ons bedrijf aan de slag zijn gegaan. Het klonk aanvankelijk allemaal erg soft, maar toen we er beter naar gingen kijken, bleek dat het er vooral om ging een centraal thema te kiezen als drager voor wat we wilden bereiken. Nou, dat hebben we geweten!’

Stelt de ene manager: ‘Dat klinkt heftig! En tegelijkertijd vraag ik mij af waarom dat allemaal nodig is? Ik heb het al druk genoeg met de zaak overeind houden. Ik zou er geen tijd voor hebben. Zelfs nu kom ik handen en voeten tekort.’

Zegt de andere manager: ‘Kijk en dat is nu net de valkuil waar wij ook in dreigden te stappen. Wij dachten eerst ook dat we onze energie vooral en alleen in de bestaande situatie moesten steken en vooral onszelf met het in de lucht houden van onze activiteiten bezig moesten houden. Maar bij toeval kwamen we erachter dat nu investeren in iets nieuws in een later stadium veel winst zou opleveren. Niet alleen winst in euro’s, maar ook als bedrijf met, voor en door mensen.’

Vraagt de ene manager: ‘Dat klinkt mij te vaag! Wat hebben jullie gedaan dan?

Glimlachend zegt de andere manager: ‘Wij hebben vanuit het thema leiderschap gekozen om de cultuur in onze organisatie aan te pakken waardoor we vanuit een integrale verandering onze medewerkers aan ons hebben gebonden, alle werkprocessen hebben aangepakt en aangepast en tot slot inmiddels op een andere manier leidinggeven, communiceren, presteren en samenwerken. En als centrale thema hebben we daarvoor Verbindend Leiderschap gekozen.’

Het gesprek tussen beide managers is een optelsom van vele gesprekken die wij de afgelopen maanden met uiteenlopende bedrijven, organisaties en instellingen gevoerd hebben. Daarbij is het volkomen logisch dat organisaties op dit moment vooral bezig zijn met overleven en dat slechts een klein deel zich ook met de toekomst bezig houdt. De Coronapandemie hakt er natuurlijk fors in.

Van Lijden naar Leiden
Wat opvalt is dat organisaties die er voor kiezen om de toekomst dichter bij te halen door nu ook aandacht te besteden aan het ‘nieuwe normaal’, zich de vraag stellen: wat is er straks nodig om vorm en inhoud aan de veranderde (arbeids)verhouding te geven en wat moeten we doen om daar klank en vorm aan te geven? In de praktijk blijkt dat er een ware cultuurverandering nodig is.

Zowel de rol van de manager als de medewerkers is bij de herstart van het ‘nieuwe normaal’ van cruciaal belang. Hij of zij moet in staat zijn om te gaan met de wisselende omstandigheden en ook gemoedstoestanden. En aangezien managers ook zelf medewerker zijn, begint vernieuwd leiden met eigen lijden. Met andere woorden: snap jezelf om voor anderen begrip op te kunnen brengen, ze te begrijpen en vervolgens zelf begrepen te worden. Leiderschap is dus een thema van iedereen: persoonlijk leiderschap, teamleiderschap, organisatieleiderschap en leiderschap naar de omgeving van de organisatie. Bij dat laatste gaat het vooral om positionering en beeldvorming. De eerste twee gaan vooral om effectiviteit, openheid, productiviteit en efficiency.

Leiderschap tijdens verandering en onder druk is altijd de balans vinden. Balans tussen mensen, balans tussen vraag en aanbod, balans koers en richting en ook balans tussen proactiviteit en reactiviteit. Het gaat er vooral om, om met oog voor de context van een team en met een oor voor de beweging die er vanuit gezamenlijke principes gemaakt worden, een weg die er voor iedereen toe doet te vinden. En dat is niet altijd makkelijk. Het gaat hierbij om geven en nemen, confronteren en flexibel zijn, koers/richting te bepalen en ook kunnen volgen ………… Het gaat om verbindend leiderschap die van invloed is op alle processen binnen en om organisaties.

Visie op verbindend leiderschap
In onze visie is leiderschap het vermogen om energie te bundelen en te richten op een doel. 

Leiderschap gaat over jezelf (eigenaarschap, zelfsturing, zelfbewustzijn, authenticiteit)

over het team (gezamenlijke verantwoordelijkheid, waarderen van verschillen, verbindend leiderschap) en over de aansluiting op de omgeving (wat is onze plek in de wereld, wat willen wij daarin bereiken en wat vraagt dat binnen het grotere geheel).

De kwaliteit van het leiderschap hangt in het bijzonder af van de kwaliteit van de verbinding met jezelf, met anderen en je omgeving. 

Wij onderkennen verschillende leiderschapsrollen die (afhankelijk van de functie en de situatie) in meer of mindere mate van belang zijn en tegelijkertijd onderling in balans moeten zijn. Wij plaatsen deze rollen in de volgende contexten: de persoonlijke, de organisatie en de externe context.

 • De leider formuleert de richting voor de toekomst, inspireert en maakt verschillen beslisbaar. Authenticiteit, verbinding en lef zijn kernwoorden.
 • De manager schept flexibele randvoorwaarden en kaders, stelt prioriteiten en ondersteunt medewerkers om resultaten te behalen. Plannen, organiseren en resultaatgerichtheid zijn kernwoorden.
 • De expert kent de organisatie en haar krachtenveld en voert op professionele wijze het vak uit. Zingeving, autonomie, expertise en meesterschap zijn kernwoorden.
 • De coach faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van medewerkers en daagt hen intrinsiek en extrinsiek uit. Mensgerichtheid, daadkracht en diepgang zijn kernwoorden. 
 • De collega geeft respectvol aandacht en staat klaar om anderen te helpen en te ondersteunen. Begrip, begrijpen en begrepen worden zijn kernwoorden.
 • Het individu werkt continue aan eigen groei en ontwikkeling vanuit persoonlijke kwetsbaarheid. Leergierigheid, nieuwsgierigheid en openheid zijn kernwoorden

Verbindend leiderschap is op basis van wederzijdse afhankelijkheid sturing geven aan processen, waarbij de kracht van elke rol naar behoefte en noodzaak wordt ingezet op basis van talenten. Dat is altijd gericht op het gemeenschappelijke belang-doel-resultaat in het kader van HEBBEN naar ZIJN.

In beweging komen
Een fundamentele verandering in een bestaande en vertrouwde context aanbrengen is niet eenvoudig. Ervaringen leren dat een dergelijke ontwikkeling inzet van iedereen binnen een organisatie vergt. Het bewustzijn met betrekking tot urgentie, betrokkenheid van sleutelfiguren, draagvlak onder alle medewerkers en durven werken met voortschrijdend inzicht vanuit een voor iedereen duidelijk stip op de horizon, zijn hierbij belangrijke voorwaarden. De succesfactor daarbij is te kiezen voor een voor iedere betrokkene duidelijk vehikel om beweging te creëren. Onze suggestie is hiervoor het thema verbindend leiderschap te nemen. Dat raakt namelijk iedereen en resulteert dus ook in gemeenschappelijke energie. Let wel: wij zijn niet van mening dat mensen in en mensen en organisaties iets verkeerd doen. Wij zijn wel van mening dat organisaties met haar mensen een fundamenteel verschil in het vormgeven van hun eigen, nieuwe ‘normaal’ kunnen maken. Want dat is het belangrijkste uitgangspunt: ‘als normaal weer normaal is’ en dan anders!

Aanpak
Het is onze missie dat elk individu vanuit eigen kracht zijn/haar eigen talenten kan en durft aan te spreken en in te zetten.

Leren en ontwikkelen 3.0 (verbindend leren) met en door Tailor You:

 • Is het vervreemden van het vertrouwde en omarmen van het onzekere
 • Is waardevrij en normgevoelig
 • Is van hebben naar zijn
 • Is uitdagen: Anders kijken – Anders denken – Anders doen
 • Is leuk, uitdagend en energiegevend
 • Is aansluiten bij de authenticiteit van het individu
 • ‘Moed’ confronterend zijn

Onze succesformule kenmerkt zich door ons KISS-principe. KISS staat voor Kort – Intensief – Stevig – Succesvol. Deze formule is uitgangspunt in al onze interventies.

Als Tailor You gaan wij hiermee op weg van IK naar WIJ en uiteindelijk naar ONS. Daarbij is leren en ontwikkelen met ons transparant en flexibel: “wij durven te werken bij voortschrijdend inzicht en doen daarmee wat nodig is”. Zo volgt eenieder zijn/haar eigen, unieke leerroute naar het gezamenlijk geformuleerde doel.

Verbindend leren en ontwikkelen aan verbindend leiderschap is er voor elke laag binnen de organisatie. Het leidt tot nieuwe inzichten en verrassende resultaten. Het zorgt ervoor dat mens en organisatie een nieuw perspectief krijgen, waardoor het nieuwe normaal snel dichterbij gehaald wordt.

Mensen zeggen soms: “als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg”. Einstein zei hierover: “Today’s problems cannot be solved if we still think the way we thought when we created them.”. Met andere woorden: pak uw kans en ga in een maatwerktraject de confrontatie met het nieuwe normaal aan en werk aan de balans die ervoor zorgt dat ‘Normaal weer Normaal is’.


Bert Knot
Bert Knot

Mijn motto is: ‘’Zorg ervoor dat je elke dag je werk met plezier kan doen’’. De mensen die mij kennen weten dat ik een persoon ben die altijd van het positieve uitgaat. Daarnaast vind ik het heerlijk om voor onze klanten/relaties de kennis en vaardigheden in kaart te brengen en aan te leren of te ontwikkelen zodat zij ook, net zoals ik, met plezier naar hun werk kunnen gaan. De kernwaarde die mij dan ook het beste omschrijft is Geniet elke dag van het werk wat je doet. Bij Tailor iT Training en Tailor You hou ik me dan ook bezig met het adviseren van mensen over welke kennis en vaardigheden ze zouden kunnen aanleren. Hierbij komen veel creativiteit en flexibiliteit kijken, maar ook de gedachte welke leerstijl het beste bij de desbetreffende cursist(en) past. Hiervoor bedenk ik dan ook de juiste opleidingsoplossing, zodat men datgene leert om met plezier naar het werk te kunnen gaan, want als je jouw werk met plezier doet, krijg je er energie van, ben je veel productiever en word je ook erg gewaardeerd.