BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

De innovatieve leeroplossingen van Tailor You helpen relaties richting een toekomstbestendige en wendbare organisatie. De 3 belangrijkste succesfactoren voor een dergelijke High Performance Organisatie vallen samen met het motto; Passie, Kracht en Eenvoud.

Het maximale uit mens en organisatie halen en elke dag op zoek naar net een beetje beter, leuker en anders. Kortom The Tailor You Way!

Bert Knot
Bert, directeur en eigenaar van Tailor ICT Training B.V., is de initiatiefnemer van Tailor You. Met 25 jaar ervaring in het opleidingsveld herkende hij al vroegtijdig de behoefte van de markt aan een zogenaamde “one stop shopping” gedachte en daarmee ook aan het leggen van de verbinding tussen technische IT-vaardigheden enerzijds en persoonlijke vaardigheden, cultuuromwenteling en organisatieontwikkeling anderzijds.

Als eindverantwoordelijke voor de algemene zaken binnen Tailor ICT Training B.V. en met zijn kennis van de business is Bert betrokken bij de doorontwikkeling van Tailor You. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het volledige IT-trainingsaanbod- en aanpak binnen het bedrijf. Zijn nauwgezette kijk op bedrijfsprocessen helpt Tailor You de juiste maatwerk leeroplossing op het juiste moment bij onze relaties aan te dragen.

Share This