BEL VOOR OPLEIDINGSADVIES 085 - 02 00 522 info@tailoryou.nl

Tailor You heeft op 23 november 2020 het NRTO-keurmerk ontvangen. Het NRTO-keurmerk is een
onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Het
NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO),
de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Directeur Bert Knot: “Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit
vastgesteld dat Tailor You voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan onze
organisatie aantonen dat wij voldoen aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten,
adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.”

Keurmerk geeft zekerheid bij de keuze voor een aanbieder

Private opleidingsbureaus, onderwijsinstellingen en exameninstituten hebben een breed en divers
aanbod aan opleidingsvormen, -technieken en -instrumenten. Deze diversiteit is de kracht van de
private opleidingsbranche. Het NRTO-keurmerk fungeert in de opleidingenmarkt als een teken van
kwaliteit en professionaliteit. Het geeft consumenten en bedrijven zekerheid bij de keuze voor een
opleidingsinstituut, trainingsbureau, EVC-aanbieder of examenaanbieder.

Angela van Poorten
Angela van Poorten

Angela Stoop – van Poorten is als commercieel medewerkster actief voor Tailor You. Ze doet graag onderzoek en gebruikt haar HR-kennis om te schrijven over Organisatiepsychologie. Als ze niet super ‘enthousiast’ is over haar favoriete onderwerpen creativiteit, motivatie, betrokkenheid, leren en geluk houdt ze van reizen.